alv-laina

ALV-laina ja veronpalautusten käytön peruminen

Maksujärjestely

Alkuvuoden arvonlisäveroja voi hakea takaisin OmaVerossa maksujärjestelypyynnöllä 26.5.2020 alkaen. Tämä koskee tammi-, helmi- ja maaliskuussa maksettuja veroja. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole avustus vaan laina, josta peritään viivästyskorkoa 3 % veron alkuperäisestä eräpäivästä alkaen.

Vuosimenettelyssä oleva yritys voi hakea palautuksena 25 % kalenterivuoden 2019 arvonlisäveroista.

Edellytys maksujärjestelyn hyväksymiselle on, ettei yrityksellä ole veroja ulosotossa eikä myöskään ilmoituspuutteita.

Mikäli yrityksellä on jo aiempi, hyväksytty maksujärjestely, jota nyt halutaan täydentää arvonlisäveron palauttamispyynnöllä, on palautuspyyntö tehtävä viimeistään 15.6.2020. Uusi maksujärjestely korvaa tällöin aiemman.

Veronpalautukset

Maksujärjestelyn hyväksymispäivän jälkeen maksettavia veronpalautuksia ei käytetä sellaisten maksujärjestelyyn sisältyvien verojen maksuksi, joista on tehty pyyntö 25.3.2020 tai myöhemmin. Muihin kuin maksujärjestelyyn kuuluviin; myös ulosotossa oleviin veroihin veronpalautuksia kuitenkin käytetään.

Maksujärjestelypyynnöllä on myös mahdollista pyytää veronpalautusten käytön perumista huhti-, touko- ja kesäkuussa (itse asiassa 25.3.-15.6.2020) verojen maksuun käytettyjen veronpalautusten osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että ne verot, joihin veronpalautusta on käytetty, muuttuvat maksamattomiksi ja niille kertyy viivästyskorkoa alkuperäisestä eräpäivästä lähtien. Nämä maksamattomat verot liitetään maksujärjestelyyn ja maksetaan takaisin osana maksujärjestelyä.

Miten maksujärjestelypyyntöä haetaan OmaVerossa

  • Kirjaudu OmaVeroon.
  • Valitse etusivulta Toiminnot-kohdasta ”Kaikki toiminnot”.
  • Valitse listalta ”Maksijärjestelypyyntö”.
  • Valitse maksuerien lukumäärä.
  • Arvolisäverovelvollinen yritys voi sitten valita tammi-, helmi- ja maaliskuussa maksamiensa verojen palauttamisen ja/tai veronpalautusten käytön perumisen .

Palautusten aikataulu

Lainmuutosten tultua voimaan touko- ja kesäkuussa Verohallinto alkaa käsitellä maksujärjestelypyyntöjä. Päätöstä voi odottaa näillä näkymin kesäkuun loppupuolella.

Kun maksujärjestelypyyntö on käsitelty, verohallinto ilmoittaa, onko pyyntö hyväksytty. Päätös on nähtävissä OmaVerossa.  Arvonlisäveron palautukset sekä veronpalautusten käytön perumisen vuoksi palautettavat määrät maksetaan noin viikon kuluessa pyynnön hyväksymisestä.

Takaisinmaksu

Takaisinmaksun ensimmäinen erä tulee maksettavaksi noin kolmen kuukauden kuluttua palautuksen maksamisesta. Maksuerä sisältää 3 % koron laskettuna veron alkuperäisestä maksupäivästä eräpäivään.

Maksujärjestely ja veronpalautusten käytön peruminen on tarkoitettu helpottamaan yritysten korona-ajan mahdollisesti aiheuttamia maksuvaikeuksia eikä niitä edes kannattaisi hakea, ellei niille ole todellista tarvetta, sillä korkoa kertyy verojen alkuperäisistä maksupäivistä alkaen eikä siitä lähtien, kun palautus on maksettu.

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja