alv-raportoinnin muutokset

ALV-raportoinnin tulevat muutokset

Taustaa

Uudistuksen tarkoituksena on varmistaa oikea verokertymä ja torjua harmaata taloutta. Uudistus pyritään toteuttamaan niin, ettei yritysten hallinnollinen taakka kasva.

Nykyinen alv-ilmoitus on varsin suppea eikä omaa kovinkaan suurta informaatioarvoa. Osa eri myyntejä, ostoja ja veroja koskevista tiedoista ilmoitetaan yhteissummina ja hieman oudoissa kohdissa. On myös myyntejä ja ostoja, joita ei ilmoiteta ollenkaan. Tästä aiheutuu myös tarpeettomia selvityspyyntöjä, jotka aiheuttavat turhaa työtä sekä yrityksille että Verohallinnolle.

Esimerkkejä edellä mainituista:

 • Kotimaan myynnin vero on varsinainen kaatopaikka, sillä siinä ilmoitetaan myös
  • käänteisen verovelvollisuuden mukaan suoritettava vero tavara- että palveluostoista ulkomaalaiselta
  • käänteisen verovelvollisuuden perusteella suoritettava vero päästöoikeuksien ostoista
  • marginaaliverotettavien myyntien vero
  • vero kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta
  • vero rakentamispalvelujen ja kiinteistöhallintapalvelujen omasta käytöstä
  • vero muusta tavaroiden ja palvelujen omasta käytöstä
 • 0-verokannan alaisena myyntinä ilmoitetaan mm. vienti, toisessa valtiossa tapahtuvat myynnit, palvelumyynnit EU:n ulkopuolelle ja palvelumyynnit, jotka verotetaan toisessa EU-maassa muun kuin yleissäännön perusteella, päästöoikeuksien ja sijoituskullan myynti
 • Verottomat EU-ostot ilmoitetaan kuten muutkin EU-ostot
 • Romumetallin myyntiä ja ostoa koskevat tiedot ilmoitetaan kuten rakentamispalvelut
 • Seuraavia tietoja ei ilmoiteta ollenkaan:
  • verottomat myynnit kuten terveyden- ja sairaanhoito- sekä sosiaalihuoltopalvelut, joihin liittyvien hankintojen veroa ei voi vähentää
  • kiinteistöinvestoinnin tarkistuksen määrä
  • palveluostot EU:n ulkopuolelta
 • Vähennettävissä veroissa ilmoitetaan kotimaan ostojen verojen lisäksi yhtenä summana myös
  • EU-tavara ja palveluostojen vähennettävä vero
  • maahantuonnin vähennettävä vero
  • EU:n ulkopuolisten palvelujen vähennettävä vero
  • käänteisen verovelvollisuuden piiriin kuuluvien rakentamispalveluostojen ja muiden ostojen vähennettävä vero

Uuden alv-ilmoituksen myötä on tarkoitus kerätä yksityiskohtaisempaa tietoa, joten yritysten toiminnasta saataisiin parempi yleiskuva. Näin ollen ohjausta ja valvontaa voitaisiin kohdentaa nykyistä paremmin. Lisäksi selvityspyynnöt saataisiin kohdennettua paremmin ja myös alv-palautusten käsittelyajat lyhenisivät.

Suunnitteilla on alv-ilmoituksen tietosisällön huomattava laajentaminen. Uusi ilmoitus tulisi käyttöön vuonna 2022.

Uuden alv-ilmoituksen tietosisältö/uudet kohdat

Edellä mainittuihin puutteisiin ja epätarkkuuksiin on tulossa muutos arvonlisäveroilmoitukselle lisättävien uusien kohtien myötä, jolloin esim. kotimaan myynnin veroissa ilmoitettavista veroista poistuvat kaikki muut paitsi todellisen kotimaan myynnin verot. Vähennettävät verot eritellään nykyistä tarkemmin, samoin 0-verokannan alaiset myynnit. Ilmoitukselle lisätään myös sellaisia kohtia, joita ei tällä hetkellä ilmoiteta ollenkaan.

Nykyisen arvonlisäveroilmoituksen kohtien lisäksi uudella ilmoituksella olisi mm. seuraavia tietoja:

 • Vero verollisista kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksista
 • Muut käännetyn veron alaiset myynnit ja ostot
 • Kotimaan ostot, joista ei ole vähennysoikeutta
 • Tavaroiden ja palvelujen myynnit EU:n ulkopuolelle
 • Palveluostot EU:n ulkopuolelta
 • Muu 0-verokannan alainen liikevaihto
 • Veroton myynti (ei vähennysoikeutta)
 • Omat kohdat marginaaliverotuksen ja oman käytön verotuksen osalta
 • kiinteistöinvestoinnin tarkistuksen määrä; vuosittainen tai kertatarkistus

Pääset tutustumaan uuden arvonlisäveroilmoituksen luonnokseen täältä

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja