Tuokko Arvonlisäverotus

Arvonlisäverotus

Askarruttavatko arvonlisäverotuksen koukerot? Autamme yrityksiä päivittäisten arvonlisäverokysymysten ratkaisemisessa. Selvitämme yrityksille eteen tulevia arvonlisäverotukseen liittyviä ongelmia sekä olemme asiantuntijoina mukana yritysten liiketoiminnan uudelleenjärjestelyissä, laajentumissa sekä kansainvälistymisessä. Avustamme yrityskaupoissa ja kartoitamme arvonlisäverotukseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on varmistaa asiakkaidemme arvonlisäverokäsittelyn oikeellisuus ja tätä kautta minimoida turhia riskejä ja kuluja.

Kansainväliset arvonlisäpalvelut

Liiketoiminnan kansainvälistyminen tuo mukanaan arvonlisäverotukseen liittyviä erityiskysymyksiä, joihin meillä on hyvät valmiudet vastata. Kansainvälinen yhteistyöverkostomme Praxity– ketju mahdollistaa asiakkaidemme arvonlisäpalvelut kansainvälisissä tilanteissa. Praxity– ketju on maailman suurin itsenäisten tilintarkastustoimistojen sekä taloushallinto-, vero- ja liiketoiminnan konsultointia tarjoavien yritysten yhteenliittymä. Tarjoamme käyttöönne tämän yhteistyöverkostomme, jonka avulla voimme tarjota teille luotettavien ja tunnettujen alan yhteistyökumppaneiden tuottamia arvonlisäveropalveluja kaikissa merkittävissä maailman maissa.

Arvonlisäverotus – Apua ohjaus- ja ennakkoratkaisuhakemusten laadinnassa

Arvonlisäverolain oikea soveltaminen tietyssä epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tilanteissa edellyttää toisinaan Verohallinnolta haettavaa ohjausta tai ennakkoratkaisua. Autamme ohjaus- ja ennakkoratkaisuhakemusten laadinnassa sekä sen selvittämisessä, onko kysymyksessä sellaisesta epäselvästä tai tulkinnanvaraisesta tilanteesta, jossa Verohallinnon ohjaus tai ennakkoratkaisu on tarpeen.

Arvonlisäverokartoitus

Arvonlisäverokartoitus on palvelukokonaisuus, jossa selvitämme ennakollisesti yrityksen arvonlisäverotusta koskevat käytännöt. Kartoitus voidaan kohdentaa johonkin liiketoiminnan osa-alueeseen tai se voi koskea yhtiön koko liiketoimintaa. Kartoituksen avulla yhtiö saa kokonaiskuvan noudattamiensa käytäntöjen oikeellisuudesta ja siten myös mahdollisista veroriskeistä. Osana kartoitusta selvitämme myös, onko yritykseltä jäänyt tekemättä arvonlisäverovähennyksiä, joihin sillä olisi ollut oikeus.

Verotarkastus ja muutoksenhaku

Yrityksiin tehtävissä verotarkastuksissa arvonlisäverotus on oma erillinen tarkastuksen kohde. Yrityksen kannalta oikean lopputuloksen saavuttaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta turhilta maksuunpanoilta ja muutoksenhauilta vältytään. Tästä syystä arvonlisäveroasiantuntijan ottaminen mukaan verotarkastukseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on suositeltavaa.

Autamme yrityksiä verotarkastuksissa koko tarkastusprosessin ajan osallistumalla Verohallinnossa järjestettäviin neuvotteluihin, laatimalla verotarkastuksen edetessä selvityksiä ja vastineita. Verotarkastuksen päätyttyä perehdymme verotarkastuskertomukseen ja annamme näkemyksen siinä tehdyistä tarkastushavainnoista sen arvioimiseksi, voidaanko tarkastushavainnot hyväksyä, vai tuleeko niiden perusteella tehtyihin verotusesityksiin antaa vastine.

Kun Verohallinnon, oikaisulautakunnan tai hallinto-oikeuden arvonlisäverotusta koskevaan päätökseen on tarve hakea muutosta, autamme muutoksenhakumenettelyssä kaikissa muutoksenhakuasteissa. Laadimme oikaisuvaatimuksia, valituksia ja valitusprosessin aikaisia selvityksiä ja vastaselityksiä. Muutoksenhaun menestymisen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tuodaan esille kaikki asiaan vaikuttavat seikat, eli että oikaisuvaatimus tai valitus laaditaan asiantuntevasti ja oikein. Tässä kokeneet asiantuntijamme ovat apunanne.

Arvonlisäverotuksen palvelut Tuokolla

Kauttamme yritys saa kattavat ja asiantuntevat palvelut niin kotimaan kuin kansainvälistenkin tilanteiden arvonlisäverokysymysten ratkaisemiseen.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa:

  • yritysjärjestelyiden arvonlisäverotarkastukset
  • kiinteistö- ja rakennusalan erityiskysymykset
  • kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus ja etämyynti
  • yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverokysymykset
  • arvonlisäverokartoitukset ja riskianalyysit
  • veronoikaisuasiat, valitukset ja vastineet
  • verotarkastukset, ennakkoratkaisuhakemukset ja ohjauspyynnöt
  • yrityskohtaisesti räätälöidyt koulutukset
  • päivittäisten arvonlisäverokysymysten ratkaiseminen
  • arvonlisäverotuksen kirjanpidollinen käsittely

Mitä asiakkaamme sanovat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lue uusimmat julkaisumme

Tiesitkö tämän matkatoimistopalvelujen arvonlisäverotuksesta?
matkatoimistopalvelujen arvonlisävero

Tiesitkö tämän matkatoimistopalvelujen arvonlisäverotuksesta?

Yleistä matkatoimistopalveluista Matkatoimistopalvelujen marginaaliverotusmenettelyä sovelletaan arvonlisäverolaissa tarkoitetun matkanjärjestäjän myymiin matkatoimistopalveluihin. Matkanjärjestäjän käsitettä ei ole kuitenkaan…

Lue lisää
Kansainvälisen kaupan haasteita
Kansainvälisen kaupan haasteita

Kansainvälisen kaupan haasteita

Myyttekö eri maista ostettua tavaraa ulkomaille, myös asennettuna ja ostatte palveluja ulkomailla? ALV-velvollisuus ALV-rekisteröinti kohdemaassa…

Lue lisää

Asiantuntijamme