Arvopaperikauppaa harjoittavaan osakeyhtiöön ei sovellettu sukupolvenvaihdoksen huojennusta

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut tuoreen päätöksen KHO:2024:68. Päätöksessä on kyse siitä, sovelletaanko arvopaperikauppaa harjoittavan osakeyhtiön siirrossa osakeyhtiön perustajan lapsille sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöksiä. Ennakkoratkaisua hakeneen osakeyhtiön perustajan tarkoituksena oli lahjoittaa yhtiön osakekanta kahdelle lapselleen.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan lahjoitukseen ei sovellettu sukupolvenvaihdoksen huojennuksia. Päätös on merkittävä ja sen sisältöä kannattaa analysoida tarkasti.

Päätöksessä keskeiseksi kysymykseksi nousi, katsotaanko arvopaperikauppaa harjoittava yhtiö perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaiseksi yritykseksi, joka oikeuttaisi lahjaveron huojennukseen sukupolvenvaihdostilanteessa. Lain mukaan huojennus myönnetään, mikäli lahjaan sisältyy yritys tai osa siitä. Osakeyhtiöllä ei ollut juurikaan muuta toimintaa kuin arvopaperikauppa.

KHO:n ratkaisussa korostui yrityksen määrittelyn merkitys tapauskohtaisen kokonaisarvion kautta. Tähän arvioon vaikuttivat muun muassa yhtiön toiminnan jatkuvuus, palkattu henkilökunta, aktiivisuus, suunnitelmallisuus, taloudellisen riskin ottaminen vieraan pääoman muodossa ja voiton tavoittelu. Myös arvopaperikaupan volyymi, liikevaihto, vaihto-omaisuuden määrä ja laatu sekä yhtiön toimintaan sidotun pääoman määrä olivat ratkaisevassa asemassa KHO:n päätöksessä.

Vaikka osakeyhtiö harjoitti merkittävässä määrin arvopaperikauppaa ja yhtiön toiminnassa ilmeni  jossakin määrin taloudellista riskinottoa ja voiton tavoittelua, KHO katsoi, että yhtiön toiminta ei kokonaisuutena täyttänyt perintö- ja lahjaverolain tarkoittaman yrityksen kriteereitä sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltamiseksi. Erityisesti yhtiön palkatun työvoiman puuttuminen ja passiivinen sijoitustoiminta painoivat arvioinnissa.

KHO myönsi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikölle valitusluvan ja kumosi Helsingin hallinto-oikeuden aiemman päätöksen, joka oli kohdellut osakeyhtiön perintö- ja lahjaverolain mukaisena yrityksenä. Helsingin hallinto-oikeuden päätös oli tosin äänestyspäätös. Korkeimman oikeuden päätös palautti voimaan Verohallinnon alkuperäisen ennakkoratkaisun, jonka mukaan suunniteltuihin lahjoituksiin ei sovelleta sukupolvenvaihdoshuojennusta.

Nyt julkaistu päätös korostaa perintö- ja lahjaverolain tulkinnan tarkkuutta ja sukupolvenvaihdoksen verosuunnittelun tärkeyttä, erityisesti kun kyse on arvopaperikaupan kaltaisista erikoistuneista toimialoista. Päätös muistuttaa myös siitä, että jokainen tapaus on arvioitava yksilöllisesti ja että yritystoiminnan ja omaisuuden luonne voi vaikuttaa merkittävästi verotuksellisiin huojennuksiin sukupolvenvaihdostilanteissa. Näitä asioita on syytä arvioida ja ennakoida hyvissä ajoin ennen mahdollista sukupolvenvaihdosta tai perintötilannetta.

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja