Asiakaspalvelu on 50-vuotiaan Tuokon kantava ajatus

Artikkeli on julkaistu Perheyritysten liiton lehdessä (numero 4) joulukuussa 2021.

Taloushallinnon asiantuntijayritys Oy Tuokko Ltd juhli marraskuun lopulla henkilöstön kanssa 50-vuotispäiväänsä haikeissa tunnelmissa: perustaja Yrjö Tuokko oli joukosta poissa.

”Odotimme juhlia marraskuuhun asti, koska se on yrityksen perustamiskuukausi. Isä-Yrjö kuitenkin menehtyi lokakuun alussa pitkäaikaiseen sairauteen”, kertoo hallituksen puheenjohtaja Timo Tuokko.

Tuokko on 50 vuodessa laajentunut tilintarkastustoimistosta taloushallintoon ja konsultointiin. Toiminnan ytimessä ovat edelleen asiakaspalvelu ja laatu.

83-vuotias Yrjö Tuokko oli yrityksen toiminnassa mukana lähes loppuun asti
ja kirjoitti Tuokon verkkosivuille muisteluita yrityksen vaiheista vuosikymmen kerrallaan.

Myös Timo Tuokko ja toimitusjohtaja Janne Elo ovat jo pitkään olleet mukana
näissä käänteissä. Molemmat ovat tulleet jo nuorena yrityksen palvelukseen ja edenneet avustavista rooleista nykyisiin tehtäviinsä. Tuokko aloitti ”käytännössä juoksupoikana” 1988 kauppakorkeakoulussa opiskellessaan.

”Valmistuttuani tarkoitus oli hakeutua muualle, mutta täällä eräs tilintarkastaja oli jäämässä äitiyslomalle ja päädyin tänne”, kertoo Tuokko, joka on työskennellyt myös yrityksen toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä.

Konkurssipesien tarkastus toi kasvua

Merkittävä käänne tilintarkastustoimiston historiassa tapahtui Timo Tuokon mukaan
1980-90-luvun vaihteessa, kun yritys aloitti konkurssipesien erityistarkastukset.

”Aluksi oli poikkeuksellista, että sellaisia tehtiin. Tarkoitus oli selvittää, löytyykö sellaisia varoja joita voi saada takaisin pesään tai onko tapahtunut väärinkäytöksiä. Nämä
erityistarkastukset olivat isän lempilapsi”
, kertoo Tuokko.

1990-luvun lama toi mukanaan konkurssiaallon ja erityistarkastusten tarve räjähti.
Tuokon väestä parhaimmillaan puolet teki erityistarkastuksia 90-luvun puolivälissä.

Seuraava käänne osui 2000-luvun alkuun, kun toimintaa harjoitettiin kansainvälisen
kumppanin mukaan nimellä Tuokko Deloitte & Touche. Hierottiin sopimusta, jossa yrityksen osakkuus olisi siirtynyt Yrjöltä Timo Tuokolle ja Deloitten kontrolli yrityksestä
olisi vahvistunut.

”Osakkuuden siirtoon olisi pitänyt olla yksimielinen päätös, mutta yksi osakas
vastusti. Samalla nimi Tuokko olisi hävinnyt Suomen ja yrityksestä olisi tullut pelkkä Deloitte”
, Timo Tuokko muistelee.

Tämän seurauksena syntyi Tuokko Tilintarkastus Oy, jolle myöhemmin löytyi kansainväliseksi kumppaniksi löyhempään liittoon Praxity-verkosto. Omistukseen liittyvä sukupolvenvaihdos käynnistettiin 2003 ja saatiin päätökseen 2010 -luvun alkupuolella henkisesti sukupolvenvaihdos kesti Timo Tuokon mukaan kauemmin.

”Meillä onkin sukupolvenvaihdon teknisen asiantuntemuksen lisäksi kokemusperäistä asiantuntemusta koko haastavan prosessin läpiviemiseen”, lisää Janne Elo.

Palvelurepertuaari kasvaa

Janne Elo aloitti Tuokolla tilintarkastajan assistenttina opintojen jälkeen 2000-luvun alussa ja nousi toimitusjohtajaksi kaksi vuotta sitten. Hän nimeää 2000-luvun virstanpylvääksi toiminnan laajentamisen.

”20 viime vuoden ajan toimintaa on rakennettu omalle pohjalle ja kasvatettu palvelurepertuaaria: mukana ovat nyt erilaiset yritysjärjestelyt, sukupolvenvaihdosneuvonta, talouspalvelut, sisäinen tarkastus ja veroneuvonta”, sanoo Elo.

Taloushallinnon toimintaympäristö on vuosikymmenten mittaan muuttunut paljon. Esimerkiksi lainsäädäntö on uudistunut, Elon mukaan ei aina pelkästään hyvään suuntaan.

”Aiemmin sääntelystä vastasi alan sisäinen hyvä tilintarkastustapa, nyt alaa ohjaavat ISA-standardit. Ne ovat laaja kokonaisuus, joka ei välttämättä sovi tyypillisen kokoiselle eli pienemmälle kotimaassa toimivalle yritykselle.”

Ison muutoksen ovat tuoneet myös digitalisaatio ja automatisaatio. Ne ovat tehostaneet ja helpottaneet toimintaa paljon, mutta aiheuttaneet myös omat haasteensa.

”Ei mikään järjestelmä ole vielä niin automatisoitu, että kaikki sujuisi ongelmitta”, sanoo Elo.

Kyse on palveluammatista

Tuokon ja Elon mukaan yrityksen toiminta on läpi vuosikymmenten perustunut Yrjö Tuokon perusajatukseen: lakisääteisyydestä huolimatta tilintarkastus on palveluammatti, ja tärkeintä on hyvä asiakaspalvelu.

”Pyrimme olemaan alan muutoksissa mukana, mutta silti tätä työtä tehdään ennen kaikkea ihminen ihmiselle, ja kyse on usein luovasta ongelmanratkaisusta. Pulmiin ei aina löydy valmista ratkaisua mistään kirjallisesta oppaasta”, Elo sanoo.

Tuokon digivalmiudet tulivat tarpeeseen viime vuonna, kun koronaepidemian takia kaikki kynnelle kykenevät joutuivat etätöihin.

”Se oli todellinen testi omalle digitalisaatiollemme. Pystyimme kuitenkin yhdessä yössä siirtämään toiminnan kotitoimistoille”, kertoo Elo.

Korona on vaikuttanut myös Tuokon juhlavuoden viettoon niin, että merkkipäivän vietto asiakkaiden kanssa on siirretty ensi vuoteen. 50-vuotinen taival näkyy kuitenkin esimerkiksi yrityksen logossa ja verkkosivun muisteluissa.

Entä seuraavat 50 vuotta? Yrityksessä on parhaillaan meneillään strategiatyö, jossa pohditaan yrityksen kilpailuetuja ja panostuskohteita lähivuosille. Asiakaspalvelu, laatu ja digitalisaatio nousevat edelleen esiin.

”Asiantuntijayrityksessä korostuu myös sosiaalinen vastuu, se miten pidämme omasta jengistämme huolta. Meidän etumme on, että olemme perheyhtiö ja lähtökohdat ovat hyvät. Työelämään tulee nuorempaa polvea, ja heillä on vähän erilaisia arvomaailmoja kuin menneillä sukupolvilla”, sanoo Elo.

Seuraava sukupolvi Tuokkoja on kouluiässä, eikä heidän kanssaan ole Timo Tuokon mukaan vielä puhuttu yrityksen jatkamisesta.

”En halua ohjata heitä mihinkään suuntaan, mutta tytär on kyllä lukion ensimmäisellä luokalla ilmoittanut ammatinvalinnan ykköskohteekseen tilintarkastajan.”

Kirjoittaja:
Heidi Hammarsten
Perheyritysten liitto
4/2021

Edellinen Seuraava