Brexit 1.2.2020: Todellisuutta – käytännössä vasta 1.1.2021 alkaen

Brexit: Erosopimus

EU:n ja Britannian erosopimus Brexit tuli voimaan 1. helmikuuta 2020. Erosopimuksella puretaan kaikki Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö. Sopimus ei sisällä määräyksiä EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta.

Erosopimuksella määrätään vuoden 2020 loppuun asti kestävästä siirtymäkaudesta, jonka aikana EU:n ja Britannian suhde jatkuu EU:n nykysäännöillä, ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. Ainoa merkittävä poikkeus on, että Britannia ei enää siirtymäkauden aikana osallistu EU:n päätöksentekoon eikä EU:n elinten toimintaan.

Siirtymäkauden jälkeen Britanniasta tulee ns. kolmas maa. Tämä aiheuttaa muutoksia muun muassa rajat ylittävän kaupankäynnin arvonlisäverotukseen ja valmisteverotukseen sekä tullimenettelyyn.

Yritysten tuloverotukseen Brexitillä ei ole välittömiä vaikutuksia.

Brexit: Siirtymäkauden aikana

EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. EU:n ja Britannian on tarkoitus sopia muun muassa yhteistyöjärjestelyistä esimerkiksi verotukseen liittyen. Tavoitteena on, että tuleva suhde olisi voimassa siirtymäkauden päätyttyä vuoden 2021 alussa.

Vuonna 2020 kaikki on ennallaan sekä arvonlisäverotuksen että valmisteverotuksen osalta. Britannian kanssa kauppaa käyvien yritysten on kuitenkin syytä valmistautua tuleviin muutoksiin hyvissä ajoin.

Brexit: Siirtymämäkauden jälkeen

Koska Britannia muuttuu kolmanneksi maaksi, aiheutuu tästä huomattavia muutoksia sekä tavara- että palvelukaupan verotukseen. Kaupankäyntiä ja sen verotusta koskevat samat sääntelyt kuin muiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävää kauppaa.

Tavaramyynnit Britanniaan ovat vientiä ja tavaraostot sieltä tuontia. Tämä vaikuttaa arvonlisäverotukseen sekä ilmoittamisen ja laskumerkintöjen osalta, että näyttövelvollisuuteen tavaran poistumisesta EU-alueelta.

Brexitin vaikutuksia verotukseen on käsitelty Verohallinnon sivustolla https://www.vero.fi/brexit.

Vaikutuksia on myös Tullille annettavien ilmoitusten osalta. Sekä tuonnista että viennistä on annettava ilmoitukset Tullille. Intrastat-ilmoittaminen sen sijaan jää pois, koska se koskee vain EU-tavarakauppaa.

Tuonnista on tehtävä ilmoitus Tullille, joka kantaa tavaroista tullit, verot ja maksut, jotka määräytyvät tavaran tullinimikkeen, alkuperän ja tullausarvon perusteella. Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi 1.1.2018 Tullilta Verohallinnolle.

Tavaramyynneistä Britanniaan on annettava vienti-ilmoitus Tullille. Vientimyynnin verottomuuden osoittamiseksi viejä tarvitsee Tullin järjestelmästä saatavan poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen, josta käy ilmi, että tavara on viety EU:n ulkopuolelle.

Brexit vaikuttaa myös tavaroiden kuljetus- ja varastointimenettelyihin sekä tarvittaviin lupiin ja vakuuksiin; lisätietoa löytyy Tullin sivustolta https://tulli.fi/yritysasiakkaat/brexit.

Menettelyt ja muutokset tarkentuvat, kun EU:n ja Britannian tuleva suhde neuvottelujen edetessä selkiytyy.

Lue myös:

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja