due diligence

Due diligence -tarkastukset

Suunnitteletko yrityskaupan toteuttamista? Tuokon kokeneet talouden, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntijat ovat apunasi yritysjärjestelyiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Suoritamme due diligence -tarkastustoimeksiantoja, yritysanalyysejä ja tarjoamme apuamme myös arvonmääritysasioissa.

Kaupan kohde ja mahdolliset riskit on syytä tunnistaa ennakkoon ennen lopullista kaupantekoa, jotta mahdollisilta yllätyksiltä ja riidoilta vältytään. Huolella suoritettu talousasioiden ja verotuksen due diligence -tarkastus voi paljastaa selvityksenalaisesta kohteesta esimerkiksi mahdollisia piileviä vastuita, taloudellisia riskejä tai operatiivisia haasteita. Selvityksemme auttaa varmistumaan myös siitä, että kauppahinta saadaan sovitettua oikealle tasolle ja vaatiiko kauppahinta tunnistettuihin riskeihin perustuvia oikaisuja. DD-prosessi antaa myös varmuutta siitä kannattaako kauppaa ylipäätään toteuttaa.

Due diligence -raportti

Laatimallamme raportilla esitämme tiivistetysti perusteltuja näkemyksiämme sekä tekemiämme olennaisia havaintoja, joilla voi mielestämme olla merkitystä kaupan toteutuksen tai kauppaehtojen kannalta, tai jotka ovat muutoin mielestämme olennaisia asioita saattaa toimeksiantajan (potentiaalisen ostajan) tietoon. Tietyissä tilanteissa myös yrityksen myyjän kannattaa toteuttaa oma DD-tarkastuksensa. Tällä varmistetaan, että kauppaprosessissa ei tule odottamattomia yllätyksiä, jotka voivat vaarantaa koko kauppaprosessin.

Työmme kattaa sovitun mukaisesti taloudellisen ja/tai verotuksellisen selvityksen tekemisen sekä niistä raportoimisen kirjallisessa muodossa. Toimeksiantajan niin halutessa asiantuntijamme myös esittelevät raportin, suorittamamme työn sekä tekemämme havainnot ja suositukset. Avustamme myös kauppakirjan laatimisessa ja siinä huomioitavissa olennaisissa asioissa.

Taloudellinen läpikäyntimme voi koostua esimerkiksi seuraavista aiheista:

  • Tulos- ja kannattavuusanalyysi sekä keskeisten erien läpikäynti
  • Tase- ja rahoitusaseman analyysi sekä keskeisten erien läpikäynti
  • Budjetti- ja investointianalyysi
  • Yhtiön hallinnon järjestämisen läpikäynti
  • Taloudellisten vastuiden selvitys
  • Vuokralaskenta, vuokrasopimusten läpikäynti, vuokratuottolaskelmat (kiinteistökohteissa)

Verotuksellinen läpikäyntimme voi keskittyä esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:

  • Tuloverotus
  • Arvonlisäverotus
  • Kiinteistöverotus

Tyypillisesti käymme toimeksiantajan kanssa erikseen sovitut seikat läpi kolmen edellisen sekä käynnissä olevan tilikauden osalta, mutta tarkastuksen laajuudesta ja muista ehdoista sovitaan aina erikseen ennen työn aloittamista.

Havaintojen ja suositusten lisäksi raporteistamme saa kokonaisvaltaisen käsityksen kaupankäynnin kohteena olevasta kohteesta. Avaamme raportilla yksityiskohtaisesti erien sisältöä ja merkittävimpiä muutoksia, mistä on huomattavaa apua kohteen haltuunottovaiheessa.

Asiakkaidemme palaute on meille ensiarvoisen tärkeää:

”Toteutimme laajamittaisen yritysjärjestelyn, jossa yhtiöidemme omistussuhteet ja toiminnat järjestettiin uudelleen. Tämän kaltaisissa monimutkaisissa järjestelyissä on välttämätöntä käyttää apuna osaavaa asiantuntijaa, jotta virheratkaisuilta vältyttäisiin. Virheet voivat maksaa huomattavia summia, eikä niitä pystytä aina edes korjaamaan.”

”Tuokon asiantuntemuksen avulla konsernimme yritysjärjestelyt onnistuivat erinomaisen hyvin.”

Ota meihin yhteyttä! Autamme mielellämme yritysjärjestelyiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lue uusimmat julkaisumme

Toimistojen aukioloajat kesällä 2024

Toimistojen aukioloajat kesällä 2024

Aiempien vuosien tavoin lomakausi tuo muutoksia Tuokon toimistojen aukioloaikoihin. Tarkemmat tiedot toimistojemme poikkeusaukioloajoista löydät alla…

Lue lisää
Tilaisuus: Kestävyysraportointi käytännönläheisesti

Tilaisuus: Kestävyysraportointi käytännönläheisesti

Järjestämme syksyllä mielenkiintoisen maksuttoman aamiaistilaisuuden Helsingissä. Tilaisuudessa kestävyysraportoinnin osaajat kertovat kestävyysraportoinnin laadinnasta erityisesti käytännön haasteiden…

Lue lisää

Asiantuntijamme