Tuokko Palvelut

Esitäytetty arvonlisä­veroilmoitus

Muuttuva arvonlisäveroilmoittaminen

Arvonlisäveroilmoittamisessa on tulossa melkoisia muutoksia. Ensimmäisenä vaiheena – vuonna 2022 on tulossa käyttöön uusi arvonlisäveroilmoitus laajennettuine tietosisältöineen.

Muutosten toisena vaiheena arvonlisäveroilmoituksen tietosisällön muuttumisen ohella selvitellään myös mahdollisen esitäytetyn arvonlisäveroilmoituksen käyttöönottoa. Tavoitteena on hyödyntää yritysten sähköistä taloustietoa ja siten varmistaa oikea arvonlisäverokertymä. Jopa automatisoitu arvonlisäveroilmoitus voisi olla mahdollinen.

Verohallinto tarvitsee kuitenkin riittävästi lasku- ja kuittidataa, jonka pohjalta esitäytetty arvonlisäveroilmoitus voidaan tuottaa. Tämän oletetaan helpottavan erityisesti pienten toimijoiden arvonlisäveroilmoittamista. Pyrkimyksenä olisi mahdollisimman reaaliaikainen arvonlisäverotus.

Tämän osalta ei vielä ole tietoa käyttöönoton aikataulusta, mutta molempien vaiheiden osalta muutosten olisi tarkoitus olla kuvattuna riittävällä tarkkuudella kesällä 2020.

Lasku- ja kuittikohtainen raportointi

Joissakin EU-jäsenvaltioissa on jo ennen varsinaisen arvonlisäveroilmoituksen antamista toimitettava myynti- ja ostokirjaukset. Tämä ei tosin perustu automaatioon vaan ilmoitusvelvollisuuteen, mutta antaa luonnollisesti luotettavampaa ja kattavampaa tietoa yrityksen toiminnasta kuin pelkkä arvonlisäveroilmoitus.

Reaaliaikaisen verotuksen aikaansaamiseksi yritysten sähköinen taloustieto on tarkoitus saada siirtymään Verohallinnolle automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta. Tämä tarkoittaa mm. sitä että sähköisten laskujen ja kuittien tulisi yleistyä huomattavasti.

 Jos lainsäädäntöä muutetaan niin, että sähköinen laskutus ja kuitti tulevat pakollisiksi, olisi Verohallinnon mahdollista saada riittävät tiedot esitäytettyä arvonlisäveroilmoitusta varten. Myös kassajärjestelmien pitäisi pystyä tuottamaan sähköisiä kuitteja.

1.4.2020 voimaan tulleen uuden ns. verkkolaskulain myötä sekä julkinen hallinto että yritykset voivat vaatia laskut sähköisinä toimittajiltaan.

Toteutuessaan tämä reaaliaikainen raportointi tarkoittaa erittäin suurta läpinäkyvyyttä Verohallinnon suuntaan yritysten taloustietojen osalta. Jotta esitäytetty arvonlisäveroilmoitus voidaan toteuttaa, on Verohallinnolla oltava käytettävissään lähes kaikki yritysten myynti- ja ostotapahtumiin liittyvä aineisto.

Yrityksen taloustietojen siirtyminen automaattisesti Verohallinnon järjestelmiin ei oletettavasti aiheuttaisi yrityksille lisätyötä, mutta tietojen tulee olla sähköisessä muodossa ja käytettävien järjestelmien on täytettävä niille asetettavat vaatimukset, jotta tiedon siirtyminen niistä Verohallinnolle reaaliaikaisesti on mahdollista.  Siitä miten tämä käytännössä on tarkoitus toteuttaa, ei ole vielä yksityiskohtaista tietoa. 

Tutustu myös:

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja