Etäopetuspalvelujen arvonlisäverotus

Etäopetuspalvelujen arvonlisäverotus

Etäopetus samoin kuin etätyöskentely ovat lisääntyneet huomattavasti parin viime vuoden aikana. Vaikka tämä ehkä suureltakin osalta on aiheutunut erittäin ikävästä ja huolestuttavasta asiasta eli koronavirustilanteesta, on asiassa nähtävissä paljon myönteistä. Etäopetuksesta toki ainakin osittain saattaa puuttua kommunikaation vastavuoroisuus kouluttajan ja osallistujien välillä, mikä on tietysti valitettavaa. Toisaalta etäopetus verrattuna fyysisesti samassa tilassa toteutettavaan koulutukseen tuo mukanaan myös hyviä puolia kuten ajansäästö ja kustannusten pieneneminen niin koulutuksen järjestäjän kuin osallistujienkin kannalta.

Etäopetusta voidaan järjestää eri tavoin

 • Sähköisenä palveluna
  • Koulutus verkon kautta automatisoituna siten, ettei se vaadi ollenkaan tai hyvin vähän ihmisen osallistumista – koulutuksen järjestäjän taholla
  • Sähköiset, verkossa täytettävät harjoituskirjat, joiden harjoitustehtävien tarkistaminen tapahtuu täysin automaattisesti.
 • Internetin kautta esim. erilaisten kokoussovellusten kautta siten, että sekä kouluttaja että osallistujat ovat samassa maassa
 • Internetin kautta esim. erilaisten kokoussovellusten kautta siten, että kouluttajat ja osallistujat voivat olla useissakin eri EU-maissa

Sähköisten etäopetuspalvelujen arvonlisäverotus

 • Elinkeinonharjoittajalle myydyt sähköiset etäopetuspalvelut
  • Soveltuva säännös on yleissääntö (AVL 65 §). 
  • Sähköinen etäopetuspalvelu on tällöin myyty maassa, jonne ostaja on sijoittautunut.
 • Kuluttajille myydyt sähköiset etäopetuspalvelut
  • Soveltuva säännös on sähköisiä palveluja koskeva erityinen myyntimaasäännös (AVL 69 i §).
  • Sähköinen etäopetuspalvelu on siten myyty Suomessa silloin, kun palvelu luovutetaan ostajalle, joka on sijoittautunut Suomeen tai jonka kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Suomessa.
  • Jos palvelun ostaja on sijoittautunut toiseen EU-maahan,
   • tulee myyjän rekisteröityä Unionin järjestelmään, jolloin kaikki EU:n sisäiset tavaroiden ja palveluiden myynnit kuluttajille ja niistä suoritettavat verot ilmoitetaan ja verot myös maksetaan OmaVerossa
   • ellei myyjä rekisteröidy erityisjärjestelmään, on tämän rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi kaikissa niissä EU-maissa, joihin sijoittautuneille kuluttajille myy sähköisiä palveluja
  • Poikkeussäännös: Jos toiseen EU-maahan kuluttajille tapahtuneiden palvelumyyntien ja tavaroiden etämyyntien arvonlisäveroton kokonaisarvo EU:n alueella on enintään 10 000 € kalenterivuodessa, eikä raja ole ylittynyt myöskään sitä edeltävänä vuonna, on mahdollista soveltaa yleissäännöstä AVL 66 § eli myynti tapahtuu tällöin Suomen verolla.
  • Jos palvelun ostaja on sijoittautunut EU:n ulkopuolelle, ei arvonlisäveroa suoriteta Suomeen, mutta tulee selvittää, syntyykö myyjälle verotusta koskevia velvollisuuksia ostajan maassa.

Muiden kuin sähköisten etäopetuspalvelujen arvonlisäverotus

 • Etäopetustilaisuus, jossa sekä koulutuksen järjestäjä, kouluttajat ja osallistujat ovat Suomessa
  • Arvonlisävero tulee suorittaa Suomessa; ostajasta riippumatta.
 • Etäopetustilaisuus, jossa tilaisuuden järjestäjä, kouluttajat ja osallistujat ovat sijoittautuneet useampaan kuin yhteen EU-maahan.
  • Kyse on tällöin yleissäännöksen alaisesta palvelusta, jolloin elinkeinonharjoittajalle tapahtuvan myynnin myyntimaa määräytyy sen perusteella, mihin ostaja on sijoittautunut (AVL 65 §) ja kuluttajalle tapahtuvan myynnin myyntimaa määräytyy sen perusteella, mihin myyjä on sijoittautunut.

Lisätietoa

Verohallinnon ohje VH/4150/00.01.00/2021 ”Palvelujen ulkomaankaupan verotus” (15.11.2021)

Verohallinnon ohje VH/1625/00.01.02/2021 ”Arvonlisäveron erityisjärjestelmät”  (15.6.2021)

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja