GDPR

GDPR:ää eli yleistä EU:n tietosuoja-asetusta on nyt sovellettu reilusti toista vuotta – Onko mikään muuttunut?

Reilusti toista vuotta voimassa ollut GDPR (General Data Protection Regulation) aiheuttaa vieläkin kysymyksiä ja lievästi sanoen hajaannusta sekä epätietoisuutta yritysmaailmassa. Monessa yrityksessä vallinnut itseluottamus oman yrityksen GDPR-kelpoisuudesta on vaihtunut kasvavaksi epävarmuudeksi.

Suomessa kansallista ratkaisukäytäntöä ei ole vielä päässyt muotoutumaan. Syynä tähän saattaa olla se, että kansallinen, tietosuoja-asetusta täydentävä Suomen tietosuojalaki saatiin voimaan vasta 1.1.2019.

Suomen tietosuoja­valtuutettu on saanut tänä vuonna 8 690 ilmoitusta (17.11.2019), määrä on edellisiin vuosiin verrattuna noin 3-kertainen. Tämä merkitsee sitä, että Suomessa asiamäärien kasvu on ollut kasvussa noin 170 %, kun kasvu taas muissa EU:n jäsenmaissa on ollut keskimäärin 40 – 60 %:n luokkaa. Suomessa on aikaisemmin ollut käytössä henkilötietolaki. Tämä laki on saman kaltainen tietosuoja-asetuksen kanssa, ainoastaan sanktiot puuttuvat.

Muiden EU-maiden tietosuojaviranomaiset sen sijaan ovat jo päässeet GDPR-ratkaisuja tekemään.

Yrityksissä tehdyissä tarkastuksissa osa yrityksistä ei ole vieläkään täyttänyt EU:n tietosuoja-asetuksen ihanteita – edes taustalla väijyvä valtavien sakkojen uhka ei ole tuonut ryhtiä yksityisyyden suojan tarkempaan noudattamiseen. Monissa yrityksissä asiat ovat kuitenkin hyvin kunnossa.

Tietosuoja ja –turvallisuusasiat ovat aina olleet keskeisessä roolissa Tuokon toiminnassa. Tietosuoja-asetuksen myötä olemme edelleen kehittäneet tieto-, yksityisyys- ja turvallisuusstandardejamme sekä tehokkuutta, jolla käsittelemme tietoja. 

Koulutamme vuosittain henkilöstöämme tietosuojavaatimuksiin sekä tietoturvakäytäntöihin liittyvissä asioissa.  Kattava dokumentaatio, ajantasaiset prosessit sekä henkilöstön osaaminen ovat osatekijöitä, jotka ovat auttaneet valmistautumaan uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin. GDPR on prosessi, jota ylläpidämme jatkuvasti.

Samaa periaatetta haluamme tuoda myös asiakasyrityksillemme.

Olemme päivittäin tekemisissä tietosuoja-asetuksen vaatimuksien kanssa vanhojen sekä uusien asiakkaiden kanssa. Valitettavasti saamme asiakkailtamme jonkin verran aineistoa huonosti suojattuna. Muistutamme aina tietosuoja-asetuksesta tapauksen yhteydessä. Onneksi kuitenkin suuremmalla osalla on asiat kunnossa.

Tuokon asiakkaiden on mahdollista saada apua GDPR:n sekä tietosuojan- ja tietoturvallisuuden osalta. Autamme mielellämme saamaan vaatimukset kuntoon, tai varmistamaan nykyisten menetelmien toimivuudet.

Deltagon Securemail ja Deltagon CollabRoom

Asiakkailla on mahdollisuus lähettää Tuokolle salattuja viestejä tai isompia massoja tiedostoja / isoja tietomääriä kahdella eri työkalulla:

  1. Deltagon Securemail – salattu sähköpostipalvelu
  2. Deltagon CollabRoom – salattu portaali tiedostojen jakamiseen

Securemailia voidaan lukea vain laitteesta, jolla se on avattu ensimmäisen kerran. Työkalu ei siis salli viestin avaamista usealla laitteella. Securemailin avulla voit lähettää sähköpostia suoraan https://securemail.tuokko.fi  – osoitteen kautta. Securemailin kautta voit myös lähettää liitetiedostoja, jotka vaativat salausta. Käyttöönotto ei edellytä käyttäjältä mitään erityisiä toimenpiteitä.

Securemailin lisäksi Tuokko hyödyntää CollabRoomia. Palvelu soveltuu kuukausittain lähetettävien aineistojen lähettämiseen, isojen tiedostomäärien siirtoon ja yksittäisten toimeksiantojen tekemiseen. CollabRoomin käyttöönotto edellyttää yhteydenottoa asiakasvastaavaan. Näin saamme palvelun avattua juuri teille. Asiakasvastaavamme saattaa myös suoraan ehdottaa palvelun käyttöönottoa.

Deltagon CollabRoom on turvallinen työtila, joka yhdistää tiedostojen jakamisen ja viestinnän yhdeksi kokonaisuudeksi. Luottamuksellista tietoa voi jakaa helposti ja turvallisesti. Palvelu mahdollistaa myös turvallisen pikaviestinnän ja muita käteviä ryhmätyötoimintoja. Palvelu on suomalaisen tietoturva-alan yrityksen kehittämä. CollabRoomia käytetään paljon mm. pankki -ja vakuutusalalla. Deltagon CollabRoom sijaitsee Tuokon omassa turvallisessa konesalissa.

Edellinen Seuraava