Henkilöverotus

Henkilöverotuksen asiantuntijamme avustavat omistajayrittäjiä kokonaisvaltaisesti sekä yrittäjän omaan henkilökohtaisen verotukseen ja yrityksen verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Me näemme omistajan ja yrityksen yhtenä kokonaisuutena.

Avustamme asiakkaitamme myös sijoitustoiminnan verosuunnittelussa ja monet asiakkaistamme ovatkin sijoittajia tai aktiivisia sarjayrittäjiä, jotka myyvät tiettyyn pisteeseen kasvaneen yritystoiminnan säännöllisesti tietyn aikavälin kuluttua ja näissä tilanteissa toiminnan strukturointi jo alusta pitäen tarkoituksenmukaisesti on ensiarvoisen tärkeää.

Osana Praxity-ketjuamme tarjoamme asiakkaillemme kansainväliseen työskentelyyn liittyviä palveluita sekä työntekijän kotivaltiossa, että työskentelyvaltiossa ja yhteistyössä varmistamme, että vero- ja sosiaaliturva-asiat tulevat hoidetuksi oikeansisältöisesti kansainvälisissä tilanteissa.

Tyypillisiä toimeksiantojamme ovat myös sijoittajan tai yrittäjän ulkomaille muuttoon liittyvät toimeksiannot. Avustamme asiakkaitamme myös kansainvälisessä perintö- ja lahjaverosuunnittelussa sekä veroraportoinnissa.

Tyypillisiä henkilöverotukseen liittyviä toimeksiantoja ovat:

  • Henkilöveroilmoitusten laadinta ja erilaiset verolaskelmat
  • Ulkomaankomennuksiin liittyvät veropalvelut
  • Sijoittajien ja yrittäjien verotukseen liittyvä suunnittelu
  • Avustaminen viranomaisen selvityspyyntöihin vastaamisessa
  • Palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvä neuvonta
  • Ulkomaille muuttoon ja ulkomaisin omistuksiin liittyvä neuvonta
  • Avustaminen verotarkastuksissa ja muutoksenhakuprosesseissa

Asiantuntijamme laativat testamentteja, lahjakirjoja ja pitävät perunkirjoituksia sekä avustavat perinnönjakoihin liittyvissä verokysymyksissä.

Mitä asiakkaamme sanovat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lue uusimmat julkaisumme

Asiantuntijamme