Kansainvälisen kaupan haasteita

Kansainvälisen kaupan haasteita

Myyttekö eri maista ostettua tavaraa ulkomaille, myös asennettuna ja ostatte palveluja ulkomailla?

ALV-velvollisuus

ALV-rekisteröinti kohdemaassa on yleensä välttämätön, jos itse toimitte maahantuojana tai teette EU-tavaraostoja muissa EU-jäsenvaltioissa. Mikäli tavara myydään asennettuna, on teidän itse toimittava maahantuojana. Myös tilanne, jossa käytetään kohdemaan ulkopuolista alihankkijaa esim. asennustyössä, saattaa jo tämä sellaisenaan aiheuttaa alv-velvollisuuden kohdemaassa; tai se on vähintäänkin suositeltavaa.

Jos asiakas toimii maahantuojana, ette välttämättä voi huolehtia tavaroiden asennuksesta. Tavaran myynti asennettuna on siis mahdollista vain, jos itse toimitte maahantuojana.

Rakennukseen asennetun tavaran asennus saattaa olla kiinteistöön kohdistuvaa palvelua (rakentamispalvelun myyntiä) riippuen siitä, palvelevatko tavarat rakennuksen yleistä käyttöä rakennuksena vai rakennuksessa harjoitettavaa toimintaa. Tämä saattaa aiheuttaa arvonlisäverovelvollisuuden, vaikka asiakas olisi arvonlisäverovelvollinen kohdemaassa.

Asennustyön ostamiseen kohdemaassa olevalta alihankkijalta ei kaikissa EU-maissakaan sovellu käänteinen verovelvollisuus, jos työ suoritetaan kohdemaassa eli tässä tapauksessa saatte kohdemaan verollisen laskun. Sama pätee myös kohdemaan ulkopuoliselta toimijalta ostettuun asennuspalveluun; yleensä ainakin, ellei teillä ole kohdemaassa veroedustajaa. Joissakin EU-maissa käänteinen verovelvollisuus kuitenkin soveltuu pelkän asennustyön ostoon.

Myös toimituslausekkeet voivat vaikuttaa mahdolliseen arvonlisäverovelvollisuuteen.

Kannattaa myös muistaa, että vaikka EU-alueella on yhteinen ALV-direktiivi, vain osa artikloista on sellaisia, että niitä on noudatettava kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Joidenkin artiklojen mukaan jäsenvaltio voi toimia tietyllä tavalla, mutta se ei ole pakollista. Tästä johtuen eri EU-jäsenvaltioiden kansalliset lainsäädännöt voivat poiketa toisistaan ja asia on varmistettava kyseisestä jäsenvaltiosta.

EU:n ulkopuolinen alue on huomattavasti EU-aluetta laajempi eikä ole mitään yhteistä säännöstöä. Kaikissa valtioissa ei välttämättä ole arvonlisäveroa tai sitä vastaavaa välillistä veroa lainkaan ja jos onkin, sen säännökset voivat varsin EU-alueella. Jokaisen valtion osalta menettelyt joutuu siis selvittämään kunkin valtion osalta erikseen.

Kiinteä toimipaikka tuloverotuksen ja arvonlisäverotuksen kannalta

Kiinteän toimipaikan muodostuminen ei aina kulje käsi kädessä tuloverotuksen ja arvonlisäverotuksen näkökulmasta. Esimerkiksi varaston pitäminen tai työn ajallinen kesto saattaa aiheuttaa tuloverovelvollisuuden, mutta ei arvonlisäverovelvollisuutta. Arvonlisäverotuksen osalta kiinteä toimipaikka yleensä muodostuu vain, jos kohdemaassa toimii työntekijä, jolla on oikeus itsenäisesti tehdä sopimuksia ja /tai päätöksiä.

Mitä ei pidä tehdä?

Tehdä ensin ja kysyä vasta sitten, kun eteen tulee ongelmia. Tästä yleensä seuraa sanktioita rekisteröitymisvelvoitteiden laiminlyönneistä ja ilmoituspuutteista ja maksujen viivästymisestä.

Mitä siis pitää tehdä, että välttyy ongelmilta?

Selvittäkää kysymykset asiantuntijoiltamme hyvissä ajoin ennen projektin alkamista, jotta on riittävästi aikaa selvittää oikea toimintatapa. Tällöin ehditään saada tarvittava tieto; niin EU-alueelta kuin sen ulkopuoleltakin. Meillä on laaja yhteistyökumppaniverkosto EU-alueella ja myös sen ulkopuolella, jonka kautta saamme asiantuntevaa paikallista tietoa eri tilanteisiin ja vaikeuksien välttäminen on huomattavasti helpompaa.

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja