kestävyysraportointi csr-direktiivi

Kestävyysraportointi – Miten valmistautua tulevaan CSR-direktiiviin?

Edellisessä kestävyysraportointia koskevassa artikkelissamme käsittelimme tulevia kestävyysraportointiin liittyviä lakisääteisiä vaatimuksia. Tässä artikkelissa käsittelemme toimenpiteitä, jolla yritys voi varmistautua tulevan CSR-direktiivin mukaisiin raportointivaatimuksiin. Euroopan Komissio päätti 31. heinäkuuta 2023 antaa Delegoidun Asetuksen, jonka puitteissa EFRAG:n laatimat ESR-standardit otetaan käyttöön.

ESR-standardien astuessa voimaan, raportointipiiriin kuuluvien yritysten on viimeistään aloitettava työ tulevien raportointivaatimuksien täyttämiseksi. CSR-direktiivin ESR-standardien mukaiset raportointivaatimukset ovat laajat – jopa Euroopan Komissio on heinäkuun päätöksessään itse kuvannut niiden olevan kunnianhimoisia. Aikaa raportointivaatimuksien täyttämiseksi ei siis ole hukattavaksi. Alempana esittelemme neljä tehokasta tapaa, joiden avulla yritys voi tällä hetkellä valmistautua tuleviin CSR-direktiivin asettamiin raportointivaatimuksiin.

ESG-sääntelykatsaus

Mikäli yrityksen kestävyysraportointi on alkuvaiheessa tai raportointia ei vielä olla lainkaan kehitetty, on ESG-sääntelykatsaus tehokas tapa aloittaa raportointiprosessin työstäminen. ESG-sääntelykatsauksen tavoitteena on selvittää, mitkä kestävyysraportointiin liittyvät sääntelykokonaisuudet ovat olennaisia yritykselle ja minkälaisia toimenpiteitä yrityksen on tehtävä, jotta sääntelyn asettamat raportointivaatimukset täytettäisiin. Toisin sanoen, ESG-sääntelykatsauksessa tehdään ”roadmap”-tyyppinen kartoitus yritykselle olennaisimmista ESG-sääntelykokonaisuuksista, jossa eritellään toimenpiteet sekä raportointiprosessit, jotka yrityksen on itselleen kehitettävä täyttääkseen raportointivaatimukset. Toimenpiteen tavoitteena on ohjeistaa ja ohjata yrityksen kestävyysraportointiprosessia, jotta yritys pääsisi liikenteeseen kestävyysraportointinsa kanssa.

GAP-analyysi

GAP-analyysi on kätevä toimenpide yritykselle, jolla on jo entuudestaan kokemusta kestävyysraportoinnista, mutta yritys haluaa selvittää missä määrin sen nykyinen raportointi noudattaa tulevaa ESG-sääntelykenttää. GAP-analyysissa peilataan ESG-sääntelykokonaisuuksien raportointivaatimuksia yrityksen kestävyysraportointiin ja laaditaan selvitys siitä, millaisia muutoksia yrityksen pitäisi tehdä kestävyysraportointiinsa täyttääkseen sääntelykokonaisuuksien asettamat raportointivaatimukset. GAP-analyysin avulla yritys saa kokonaisvaltaisen ymmärryksen siitä, kuinka hyvin sen nykyinen kestävyysraportointimalli vastaa tulevien ESG-sääntelykokonaisuuksien (CSRD ja ESRS) asettamia raportointivaatimuksia ja miten yrityksen nykyisiä raportointiprosesseja pitäisi mahdollisesti kehittää, jotta raportointivaatimukset täytettäisiin tulevaisuudessa.

Kestävyysraportin harjoitusvarmennus

CSR-direktiivi ja sen perusteella voimaantulevat kansalliset lakimuutokset velvoittavat CSRD:n mukaan raportoivia yrityksiä teettämään kestävyysraportilleen ulkopuolisen varmennuksen.  Kestävyysraportoinnin harjoitusvarmennus sopii yritykselle, joka haluavat jo ennen varmennusvelvoitteen voimaantuloa selvittää, onko yrityksellä jo olemassa tarvittavat prosessit ja kontrollit kestävyysraportin varmennuksen sujuvuuden takaamiseksi. Harjoitusvarmennuksessa suoritetaan varsinaisen ISAE-standardien mukaisen rajoitetun varmuuden antavan varmennustoimeksiannon tavoin erilaisia varmennustoimenpiteitä, joiden perusteella arvioidaan, onko kestävyysraportti laadittu soveltuvan lainsäädännön ja ESR-standardien mukaisesti. Tulevaisuudessa kestävyysraportointiin kohdistuvien varmennustoimeksiantojen varmuustasoa on tavoitteena laajentaa kohtuulliselle varmuustasolle, joka tulee todennäköisesti aiheuttamaan lisävaateita myös raportoivien yritysten kestävyysraporttiin liittyville prosesseille.

Kestävyysraportointiin prosessianalyysi

Kestävyysraportoinnin prosessianalyysi sopii yritykselle, jonka tavoitteena on tehostaa ja kehittää kestävyysraportointiinsa liittyviä prosesseja ja toimintatapoja. Prosessianalyysissa kartoitetaan kestävyysraportointiin liittyvien prosessien toimivuus ja luotettavuus sekä kootaan kehitysehdotukset, joiden avulla raportointiprosesseista saadaan tehokkaampia ja luotettavampia. Kestävyysraportoinnin prosessianalyysi on oiva tapa varmistaa, että kestävyysraportoinnissa käytettävät prosessit ja kontrollit ovat riittäviä kestävyysraportoinnin varmennusta varten.

Tarjoamamme palvelut

Autamme kaikenkokoisia eri toimialoilla toimivia yrityksiä kestävyysraportointiin liittyvissä kysymyksissä sekä tulevan CSR-direktiivin ja ESR-standardien asettamien raportointivaatimuksien täyttämisessä. Tarjoamme kaikkia yllä mainittuja kestävyysraportointiin liittyvää palveluita ja lisäksi pystymme suorittamaan myös ISAE-standardien mukaisia kestävyysraportointien varmennuksia. Olettehan vapaasti yhteydessä asiantuntijoihimme, niin katsotaan miten voisimme olla teille avuksi.

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja

Juha-Matti Heino

Juha-Matti Heino

Senior Manager, KHT, kestävyysraportointitarkastaja KRT
+358 40 684 1911