Kestävyysraportointi

Kestävyysraportoinnin varmennuspalvelut Tuokolla

Kestävyystarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd tarjoaa kestävyysraportoinnin varmennuspalveluita ja toimii CSRD:n mukaisten kestävyysraporttien varmentajana.

1. Kestävyysraportointivaateiden selvitykset
  • Sisältää vaihekohtaiset suosituksemme kestävyysraportoinnin prosessin eri vaiheisiin. Selvityksemme auttaa yhtiöitä jäsentämään kestävyysraportoinnin kaikki osa-alueet resurssien ja tavoitteiden kartoituksesta kestävyystietojen keräämiseen ja raportoinnin viimeistelyyn.
2. Harjoitusvarmennus
  • Yhtiöille, jotka haluavat testata kestävyysraportointinsa tämänhetkisen tason suhteessa CSRD:n vaatimuksiin.
3. Varmennustoimeksiannot
  • CSRD:n mukaisen kestävyysraportoinnin varmennuslausunnon rajoitetulla varmuudella (limited assurance).
  • Varmennustoimeksiannot muun kestävyysraportoinnin viitekehyksen, kuten GRI:n mukaan.

Kestävyysraportointidirektiivi

EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD hyväksyttiin EU:ssa jo vuonna 2022 ja muutokset Suomen lainsäädäntöön ovat astuneet voimaan kirjanpitolain siirtymäsäännöksen (21.12.2023/1249) mukaisesti vuoden 2024 alusta alkaen. Muutoksia tehtiin kirjanpitolain lisäksi mm. yhteisö- (mm. osakeyhtiölaki) ja tilintarkastuslakiin, joihin lisättiin kestävyysraportointia koskeva sääntely sisältäen johdon vastuut. Samalla vahvistettiin tilintarkastajien asema kestävyysraporttien varmentajana.

Lakimuutokset koskivat siten myös yhteisölainsäädäntöä ja esimerkiksi osakeyhtiölakiin lisättiin hallituksen ja yhtiökokouksen velvollisuudet kestävyysraportointia koskien. Osakeyhtiön yhtiökokouksen on valittava kestävyysraportin varmentaja. Ensimmäisenä raportointivuonna valintaa ei ole pakollista tehdä erikseen, mikäli yhteisön nykyinen tilintarkastaja jatkaa tehtävässään ja toimii jatkossa myös kestävyysraportin varmentajana.

Kestävyysraportointivaatimusten soveltamisalaan kuuluu kirjanpitolain 7 luvun mukaisesti mm. osakeyhtiöt, osuuskunnat, vakuutusyhtiöt ja luottolaitokset. Esimerkiksi yhdistykset ja säätiöt eivät ole velvollisia laatimaan kestävyysraporttia.

Miten yhtiöiden tulisi valmistautua tässä vaiheessa?

Vuodelta 2024 pörssilistatut suuryritykset ja konsernit sekä luottolaitokset laativat CSRD:n mukaisen kestävyysraportin sekä julkaisevat sen keväällä 2025. Raportointivelvoite laajenee asteittain ja vuodelta 2025 kaikki kirjapitolaissa määritetyt suuryritykset (listatut ja listaamattomat) ovat velvollisia keväällä 2026 julkaisemaan kestävyysraportin.

Suuryritykseksi määritellään tällä hetkellä Yhtiöt, joilla täyttyy kahdelta peräkkäiseltä tilikaudelta vähintään kaksi seuraavista:

  • Taseen loppusumma ylittää 20 meur
  • Liikevaihto ylittää 40 meur
  • Keskimäärin yli 250 työntekijää

Näiden kirjanpitolain mukaisten osakeyhtiöiden ja osuuskuntien on tilikauden 2024 aikana syytä käynnistää selvitys kestävyysraportoinnin vaatimuksista ja selvittää raportointiprosessin ja -organisaation muodostamista. Kestävyysraportointitietoja pitää pystyä keräämään vuoden 2025 alusta alkaen. Kestävyysraportoinnin ensi vaiheisiin sisältyy kaksoisolennaisuusanalyysin laatiminen eli selvitys siitä, mitkä kestävyysaiheet ovat yhtiölle olennaisia. Tämä määrittää myöhemmin yhtiön kannalta asiat, joista tulee raportoida kestävyysraportilla.

Kestävyysraportoinnin varmennuspalvelut Tuokolla

Kestävyystarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd tarjoaa kestävyysraportoinnin varmennuspalveluita ja toimii CSRD:n mukaisten kestävyysraporttien varmentajana.

Kestävyysraportoinnin palveluista Tuokolla vastaa KHT, KRT Juha-Matti Heino. Juha-Matti on käynyt vuonna 2023 laajan ESG-raportointia ja ESG-varmentamista käsittelevän koulutuksen ja hankkinut kestävyysraportointitarkastajan KRT-pätevyyden. Juha-Matti avustaa parhaillaan asiakasyrityksiä kestävyysraporttien laatimisessa mm. tarjoamamme harjoitusvarmennuksen avulla.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lue uusimmat julkaisumme

Tilaisuus: Kestävyysraportointi käytännönläheisesti

Tilaisuus: Kestävyysraportointi käytännönläheisesti

Järjestämme syksyllä mielenkiintoisen aamiaistilaisuuden Helsingissä. Tilaisuudessa kestävyysraportoinnin osaajat kertovat kestävyysraportoinnin laadinnasta erityisesti käytännön haasteiden kannalta. Käymme…

Lue lisää
Kestävyysraportointi – Miten valmistautua tulevaan CSR-direktiiviin?
kestävyysraportointi csr-direktiivi

Kestävyysraportointi – Miten valmistautua tulevaan CSR-direktiiviin?

Edellisessä kestävyysraportointia koskevassa artikkelissamme käsittelimme tulevia kestävyysraportointiin liittyviä lakisääteisiä vaatimuksia. Tässä artikkelissa käsittelemme toimenpiteitä, jolla…

Lue lisää

Asiantuntijamme

Juha-Matti Heino

Juha-Matti Heino

Senior Manager, KHT, kestävyysraportointitarkastaja KRT
+358 40 684 1911
Topias Hirvonen

Topias Hirvonen

Senior Manager. KHT, kestävyysraportointitarkastaja KRT
+358 50 593 3215