Tuokko Kirjanpito

Kirjanpito

Lakisääteinen velvollisuus vai taloudellinen lisäarvo

Kirjanpito koetaan usein tylsäksi ja kuivaksi aiheeksi, joka ei kiinnosta eikä siihen haluta satsata. Tämä johtuu osittain siitä, että kirjanpidon laadinta on lakisääteinen velvoite kaikille yrityksille yritysmuodosta riippumatta ja se koetaan tuottavan arvoa vain viranomaisille ja verottajalle. Mutta voiko kirjanpitäjä ja kirjanpidon raportit tarjota myös jotain muuta?

Kirjanpito – Kuka? Mitä? Milloin?

Kirjanpito tuottaa arvokasta tietoa yrityksen johdolle siitä, mistä yrityksen liiketoiminta muodostuu. Tuloslaskelma kertoo kuinka tuotot ja kulut jakautuvat tarkastelujaksolta ja tase kuvaa yrityksen omaisuutta, varoja ja velkoja. Kirjanpitoon kirjatut liiketapahtumat antavat kokonaiskuvan yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja toimii näin liiketoiminnan kannattavuuden arvioinnin tukena.

Kirjanpidon laadinnan osalta ei ole lainpuitteissa määritetty tutkintovaatimuksia kirjanpitäjälle. Yrittäjä voi siis halutessaan laatia joko kirjanpidon itse tai ulkoistaa sen tilitoimistolle. Vaikka lakisääteisiä tutkintovaatimuksia kirjanpidon laatijalle ei ole, kirjanpidon laadintaa ohjaa Kirjanpitolaki , joka kirjanpitäjän tulee tuntea. Jotta kirjanpito voidaan laatia hyvän kirjanpitotavan mukaisesti, tulee kirjanpitäjän hallita kirjanpitolain ja -asetusten lisäksi erinäisiä verolakeja kuten arvonlisäverolaki, tuloverolaki ja laki elinkeinotulon verottamisesta.  Lisäksi myös eri yhtiömuodot ja niistä säädetyt lait ja asetukset määrittävät kirjanpidon laadintaa.

Palveluita tai tavaroita myyvät yritykset ovat pääsääntöisesti arvonlisäverovelvollisia, jos niiden liikevaihto ylittää 12 kuukauden tilikauden aikana 15 000 euroa. Arvonlisäverovelvollisen yrityksen tulee raportoida arvonlisävero tiedot viranomaisille säännöllisesti. Tavanomainen verokausi on yksi kuukausi, jonka mukaan myös lakisääteinen viranomaisraportointi tulee tehdä. Vähäistä liiketoimintaa harjoittaville kirjanpitovelvollisille voidaan kuitenkin myöntää pidempi verokausi: neljännesvuosi tai vuosi. Tietyt toimialat on myös vapautettu arvonlisäverosta kokonaan.

Ulkoistettu kirjanpito

Kun annat kirjanpidon tilitoimiston hoidettavaksi, voit luottaa siihen, että kaikki lakisääteiset viranomaisilmoitukset laaditaan oikein ja lähetetään ajallaan. Kirjanpitovelvolliselle jää velvollisuus huolehtia vain siitä, että yrityksen liiketapahtumista syntyvä ja niitä kuvaava kirjallinen aineisto (laskut, kuitit ja muut tositteet) toimitetaan kirjanpitäjälle sovitussa aikataulussa. Modernit pilvipalveluina toimivat taloushallinnon toiminnanohjausjärjestelmät, kuten Netvisor, ja laskureskontrat omalta osaltaan helpottavat tätä työtä. Vaikka nykyaikaiset ohjelmistot ja automatiikka tukevat kirjanpidon prosesseja, on niiden määritysten takana aina kuitenkin taloushallinnon osaaja.

Taloushallinnon kumppani

Kirjanpitäjä ei ole pelkästään lakisääteisten velvoitteiden hoitaja vaan yrityksen talouden tulkki, joka osaa antaa arvokkaita neuvoja ja ohjeita talousasioissa yrittäjälle. Kirjanpitoaineiston pohjalta talouden ammattilainen pystyy laatimaan myös erilaisia talous- ja tunnuslukuraportteja yritysjohdon tarpeisiin. Liiketoimintojen ideointi ja kehittäminen yhdessä taloushallinnon asiantuntijan kanssa auttaa usein myös hahmottamaan ydintoimintojen prosesseja ja niihin liittyviä kysymyksiä. Kirjanpitäjä voikin olla luotettava mentori ja tuki päätöksen teossa sekä kumppani yritykselle sen eri kasvuvaiheissa.

Talous on taitolaji! Ota yhteyttä ja tule tapaamaan meitä kirjanpidon ja taloushallinnon ammattilaisia.

Mitä asiakkaamme sanovat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lue uusimmat julkaisumme

Suomi.fi-valtuudet
Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi on Suomen julkisen hallinnon tarjoama portaali, joka yhdistää eri viranomaispalvelut yhteen paikkaan. Portaali mahdollistaa…

Lue lisää
Tuokko on nyt Netvisorin Premium Plus -kumppani
netvisor premium plus

Tuokko on nyt Netvisorin Premium Plus -kumppani

Olemme tänä vuonna nousseet Netvisor taloushallinto-ohjelmiston korkeimmalle kumppanuustasolle, Netvisorin Premium Plus -kumppaniksi. Tämän tason saavuttaminen…

Lue lisää

Asiantuntijamme

Meri Väinölä

Meri Väinölä

Head of Accounting & Outsourcing Services, HT, Partner
+358 40 834 0066