Konserniavustus käytännössä

Konserniavustus käytännössä

Konserniin kuuluvia yhtiöitä käsitellään verotuksessa lähtökohtaisesti omina verotettavina yksikköinään. Konserniyhtiöiden verotuksen tasaamiseksi konserniin kuuluvien yhtiöiden on kuitenkin mahdollista antaa toisilleen konserniavustusta. Konserniavustusta hyödynnetään yleisimmin tilanteissa, joissa konserniin kuuluvan yhtiön vahvistetut tappiot halutaan hyödyntää toisen konserniyhtiön verotuksessa tai tappiota tekevän konserniyhtiön omaa pääomaa halutaan vahvistaa.

Voinko antaa konserniavustusta?

Konserniavustuksen antamisen edellytykset on määritelty laissa konserniavustuksesta verotuksessa. Osakeyhtiölaki ei määrittele suoraan konserniavustuksen antamisedellytyksiä, mutta osakeyhtiölain varojenjakosäännöksiä sovelletaan konserniavustuksen antamiseen. Voit hyödyntää konserniavustusta, jos:

  • konserniavustuksen antaja ja saaja ovat EVL-yhtiöitä, joita ovat käytännössä kaikki osakeyhtiöt lukuun ottamatta asunto-osakeyhtiöitä, keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä ja maataloutta harjoittavia yhtiöitä. Asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden verotuksessa elinkeinoverolakia sovelletaan ainoastaan silloin, kun ne harjoittavat EVL 1 §:n 1 momentin mukaista elinkeinotoimintaa.
  • konserniavustuksen antaja ja saaja ovat kotimaisia yhtiöitä. Myös ulkomaisille konserniyhtiöille voi antaa konserniavustusta, mutta tällöin konserniavustus ei ole verovähennyskelpoinen kulu.
  • emoyhtiö omistaa vähintään 90 % tytäryhtiöstä. Myös sisaryhtiöille voi antaa konserniavustusta, jos konsernin emoyhtiö omistaa molemmista yhtiöistä vähintään 90 %.
  • antajan ja saajan tilikaudet päättyvät samanaikaisesti
  • konsernisuhde on kestänyt koko verovuoden
  • konserniavustuksen määrä on enintään tilikauden elinkeinotoiminnan tuloksen verran
  • konserniavustuksen antamisella on liiketaloudellinen peruste. Liiketaloudellinen peruste voi olla esim. vahvistettujen tappioiden hyödyntäminen tai konserniyhtiön oman pääoman vahvistaminen. Pääoman vahvistamisessa on huomioitava, että konserniavustuksen on parannettava saajayhtiön taloudellista asemaa. Jos on odotettavissa, että saajayhtiö menee konkurssiin konserniavustuksesta huolimatta, konserniavustuksen antamisella ei ole asianmukaista liiketaloudellista perustetta.
  • konserniavustuksen antamisella on vähemmistöosakkaiden hyväksyntä, jos emoyhtiön omistus tytäryhtiössä on alle 100 %. Vähemmistöosakkeenomistajille voidaan antaa myös muuta vastaavaa kompensaatiota osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi.

Esimerkkejä

Vahvistettujen tappioiden hyödyntäminen

Esimerkin konsernissa tytäryhtiössä Z on vahvistettuja tappioita 300.000 euroa vuodelta 2013. Tappiot ovat vanhenemassa ja yhtiön toiminta on saatu käännettyä voitolliseksi. Esimerkissä A konserni ei anna konserniavustuksia yhtiöiden välillä. Konsernin yhteisöveroa tulee maksettavaksi 66 000 euroa verovuodelta 2023. Esimerkissä B, jossa annetaan konserniavustusta, veroja tulee maksettavaksi 10 000 euroa, eli konsernin verohyöty on esimerkissä 56 000 euroa.

Esimerkki A: ei konserniavustustaEmoyhtiö XTytäryhtiö YTytäryhtiö ZYhteensä
Elinkeinotoiminnan tulos250 000,0080 000,0020 000,00350 000,00
Konserniavustus    
Vahvistetut tappiot vuodelta 2013  -300 000,00 
Verotettava elinkeinotoiminnan tulos250 000,0080 000,00-280 000,0050 000,00
Yhteisövero 20 %-50 000,00-16 000,000,00-66 000,00
Esimerkki B: annetaan konserniavustusEmoyhtiö XTytäryhtiö YTytäryhtiö ZYhteensä
Elinkeinotoiminnan tulos250 000,0080 000,0020 000,00350 000,00
Konserniavustus-200 000,00-80 000,00280 000,000,00
Vahvistetut tappiot vuodelta 2013  -300 000,00 
Verotettava elinkeinotoiminnan tulos50 000,000,000,0050 000,00
Yhteisövero 20 %-10 000,000,000,00-10 000,00

Oman pääoman vahvistaminen

Esimerkin konsernissa emoyhtiö on tehnyt merkittävästi tappiollisen tilikauden. Jos konserniavustusta ei anneta (esimerkki A), yhtiön oma pääoma muodostuu negatiiviseksi. Jos tytäryhtiöt antavat emoyhtiölle konserniavustusta (esimerkki B), yhtiön oma pääoma pysyy positiivisena.

Esimerkki A: ei konserniavustustaEmoyhtiö XTytäryhtiö YTytäryhtiö Z
Oma pääoma tilikauden alussa100 000,00150 000,0080 000,00
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja-200 000,00100 000,0080 000,00
Konserniavustus   
Tilikauden tulos-200 000,00100 000,0080 000,00
Oma pääoma tilikauden lopussa-100 000,00250 000,00160 000,00
Esimerkki B: annetaan konserniavustusEmoyhtiö XTytäryhtiö YTytäryhtiö Z
Oma pääoma tilikauden alussa100 000,00150 000,0080 000,00
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja-200 000,00100 000,0080 000,00
Konserniavustus180 000,00-100 000,00-80 000,00
Tilikauden tulos-20 000,000,000,00
Oma pääoma tilikauden lopussa80 000,00150 000,0080 000,00

Päätöksenteko

Konserniavustuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus. Konserniavustuspäätös on päivättävä sille tilikaudelle, minkä tilinpäätökseen konserniavustus aiotaan kirjata. Konserniavustuspäätöksen ei tarvitse sisältää tarkkaa annettavan konserniavustuksen määrää, vaan päätökseen voidaan kirjata esimerkiksi ”annetaan konserniavustusta enintään xxx euroa” tai ”annetaan konserniavustusta enintään tilikauden tuloksen verran”. Tällöin esimerkiksi tilintarkastuksen yhteydessä tehtävien kirjauskorjausten jälkeen konserniavustusta voidaan antaa sopiva määrä tehdyn hallituksen päätöksen mukaisesti.

Lisää aiheesta

Laki konserniavustuksesta verotuksessa

Verohallinnon syventävät vero-ohjeet

KKO 2015:104 ja 2015:105

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja