Tuokko Lakisääteinen tilintarkastus

Lakisääteinen tilintarkastus

Lakisääteisellä tilintarkastuksella on useita erilaisia tehtäviä. Tilintarkastuksella varmistetaan niin tilinpäätöksen oikeellisuus, kuin osapuolien tasavertainen kohtelu ja laillisuus. Lisäksi tilintarkastuksen avulla luodaan luottamusta yhtiön sidosryhmille, jotta he voivat tehdä oikeisiin tietoihin perustuvia päätöksiä (kuten pankit ja sijoittajat). Koska hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuutena on laatia oikean ja riittävän kuvan antavan tilinpäätöksen ja vastata sisäisestä valvonnasta (jolla voi ehkäistä väärinkäytöksiä ja virheestä johtuvia olennaisia virheitä tilinpäätöksessä), on sen vuoksi erittäin tärkeää hankkia tähän asiantuntevaa tukea. Etenkään pienissä yhtiöissä on harvoin tarpeeksi syvää talousosaamista.

Tilintarkastajalla on kokemusta eri aloilta, erilaisista yhtiöistä ja eri vaiheessa olevista yhtiöistä. Tämän vuoksi tilintarkastajalta saamat neuvot ja tuki voivat olla yhtiölle äärimmäisen tärkeitä yhtiön menestyksen kannalta. Tilintarkastaja auttaa myös erilaisien raportointiprosessien kehittämisessä ja tehostamisessa. Tilintarkastajaan on hyvä olla yhteydessä heti, kun eteen tulee kysymyksiä, jotta kalliita virheitä ei kerkeäisi syntyä. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää veroilmoitusta; jos veroilmoitusta joudutaan jälkikäteen korjaamaan, se voi tulla yhtiölle kalliimmaksi, kuin itse tilintarkastus. Sen vuoksi toivomme, että asiakkaan kanssa kommunikointi jatkuisi koko vuoden, jotta vältytään kalliilta virheiltä ja voidaan ennaltaehkäistä muita ikäviä yllätyksiä.

1. Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
2. Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
3. Palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä

Yhteisöllä voi olla tilintarkastusvelvollisuus, vaikka yllä todetut rajat eivät täyttyisikään. Yhteisössä tulisi suorittaa tilintarkastus, jos yhtiöjärjestyksessä, säännöissä, yhtiösopimuksessa tms. on määrätty tilintarkastuksesta ja tilintarkastajan valinnasta.

Kaikissa säätiöissä on suoritettava tilintarkastus säätiölain perusteella. Tilintarkastus on suoritettava myös yhteisöissä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja joilla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa (holdingyhtiö).

Yhteisöllä tai muulla kirjanpitovelvollisella on mahdollisuus siihen, että tilintarkastus suoritetaan vapaaehtoisesti, vaikka yllä todetut rajat eivät täyttyisi tai tilintarkastuksesta ei ole määräystä yhtiöjärjestyksessä, säännöissä tai muussa vastaavassa asiakirjassa. Tilintarkastuksella on monia hyötyjä, vaikka se ei olisi yhtiölle lain mukaan pakollista.

Miten valmistautua lakisääteiseen tilintarkastukseen?

Jotta lakisääteinen tilintarkastus sujuisi tehokkaasti, on hyvä huomioida muutama asia valmiiksi tilintarkastajalle. Jos aineistosta löytyy valmiina kaikki tarvittava aineisto, ei tilintarkastus veny puuttuvien aineistojen odottamisen vuoksi.

Ensiksi on hyvä käydä tilinpäätös, tase-erittelyt ja sen liitteet läpi pienten huolimattomuusvirheiden varalta. Lisäksi on hyvä varmistaa, että kaikki tarvittavat liitetietotositteet on laadittu. Tilikauden pöytäkirjat tulee myös toimittaa tilintarkastajalle, joten on hyvä varmistaa, että kaikki pöytäkirjat ovat aineiston mukana.

Olemme laatineet valmistautumista helpottavan muistilistan yhteisöstä riippuen, joten lataa ja tulosta muistilista avuksi.

Kuka on tilintarkastaja?

Tilintarkastajia ovat tilintarkastuslain 1 luvun 2 §:n mukaan tilintarkastusyhteisöt sekä HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajaksi hyväksytyt luonnolliset henkilöt. PRH laatii tutkintotentin, jonka jokainen hyväksytty tilintarkastaja on suorittanut. PRH myös valvoo HT-, KHT ja JHT-tilintarkastajia aika ajoin suoritettavin tarkastuksin, josta selviää tilintarkastajan työn laatu.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lue uusimmat julkaisumme

Mitä yrittäjän tulisi tietää tilinpäätöksestä?
tilinpäätös

Mitä yrittäjän tulisi tietää tilinpäätöksestä?

Artikkelissa käsitellään tilinpäätöksen tietoja lähinnä pienyrittäjän näkökulmasta, mutta on toki sovellettavissa myös pieniä suurempiin yhtiöihin.…

Lue lisää

Asiantuntijamme

Tuija Junni

Tuija Junni

Senior Manager, HT, Aluetoimistojohtaja Lappeenranta
+358 50 554 7485

Kari Knuuttila

Senior Manager, KHT, Aluetoimistojohtaja Oulu
+358 40 450 8523
Tuija Siuko

Tuija Siuko

Partner, KHT, Aluetoimistojohtaja Tampere
+358 40 544 9041