Miksi taloushallinnon tuottama tieto on organisaatiolle tärkeää

Miksi taloushallinnon tuottama tieto on organisaatiolle tärkeää?

Ei vain se, että saadaan tietoa ole tärkeää, vaan se, että tieto mikä on saatu, on luotettavaa ja oikea-aikaista. Voidaan sanoa, että kirjanpidon raportit ovat yhtä luotettavia kuin data mistä ne muodostetaan. Tähän vaikuttaa se, kuinka nopeasti ja oikein tuotot ja kulut saadaan kirjattua kirjanpitoon. Tieto siitä puuttuuko joitain kuluja tai tuottoja raporteista, on tärkeää raporttien luotettavuuden kannalta. Oikeilla tiedoilla myöhässä ei tee oikea-aikaisia päätöksiä ja tämän vuoksi tiedon tulee olla oikea-aikaista ja tarpeeksi luotettavaa.

Luotettava ja ajan tasalla oleva taloushallinnon tuottama tieto mahdollistaa talouden suunnitelmallisuuden, nopean reagoinnin liiketoimintaympäristön muutoksiin (esim. mahdollistaako ennustettu kassavirta edetä nopeampaa vai onko tasainen vauhti yhtiölle parempi) ja auttaa sidosryhmien ja rahoittajien kanssa, kun hekin voivat luottaa saamiinsa raportteihin.

Organisaatiolle on tärkeää tietää omat kassavarat ja taseen tilanne. Ainakin tulee tietää, mihin tietoon voi luottaa, mikä tieto ei ole ajan tasalla tai saattaa olla virheellistä. Väärällä tai puutteellisella tiedolla, voi päätyä vääriin ratkaisuihin. Mitä monimutkaisempi liiketoimintaympäristö ja tiedon käyttäjäkuntaverkko ovat, sitä tärkeämpää on, että tieto on luotettavaa ja oikea-aikaista. Kuitenkaan yksi ratkaisu ei sovi kaikille.

Lue lisää Tuokon taloushallinnon palveluista

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja