Muutokset verotukseen vuodelle 2023

Muutokset verotukseen vuodelle 2023

Vuoden vaihtuessa myös verolainsäädännössä ja -linjauksissa tapahtuu muutoksia. Osa muutoksista on hyväksytty hallituksen budjettineuvotteluissa eli budjettiriihessä syksyllä 2022 ja osa muutoksista on vahvistettu aiemmin.

Ansio- ja pääomatuloverotuksen muutokset

Ansiotuloverotuksen indeksitarkistus ja sote-uudistuksen vaikutukset

Ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan tehtäväksi indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti. Indeksitarkistuksen tavoitteena on, ettei verotus kiristyisi verojärjestelmän progressiivisuuden ja yleisen ansiotason nousun seurauksena.

Vuoden 2023 alussa astuu voimaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus (ns. sote-uudistus), jonka myötä kuntien keräämiä verotuloja siirretään valtioille perustettavien hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Ansiotuloverotuksen muutokset toteutetaan nykyisen verojärjestelmän sisällä niin, että kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 % ja valtion verotusta kiristetään vastaavalla tavalla. Jatkossa siis ansiotuloista maksetaan enemmän veroa valtiolle ja vähemmän kunnalle. Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset toteutetaan niin, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutusta verovelvollisten verotuksen tasoon. Uudistuksella ei ole tarkoitus keventää eikä kiristää kenenkään verotusta.

Määräaikainen sähkövähennys ja sähkötuki tuloverotukseen – verotoimien tarkoituksena korkean sähkön hinnan vaikutusten lievittäminen

Hallituksen budjettineuvotteluissa linjattiin sellaisista uusista verotoimista, joiden tarkoituksena on lieventää sähkön korkean hinnan vaikutuksia kansalaisille. Talousarvioesityksessä esitetään toteutettavaksi määräaikainen sähkövähennys tuloveroon sekä määräaikainen sähkötuki, joka kohdennettaisiin sellaisille ihmisille, jotka eivät voi täysimääräisesti hyödyntää verovähennystä. 

Sähkövähennystä on mahdollista saada 1.1.2023-30.4.2023 kulutetusta vakituisen asunnon sähköenergiasta silloin, kun maksettu määrä ylittää 2 000 euroa ja on korkeintaan 6000 euroa. Tällöin verovelvollisella on oikeus vähentää kotitalousvähennyksenä 60 % vähennyksen oikeuttavista kustannuksista maksamastaan määrästä. Vähennyksen voi saada sähköenergian verollisesta määrästä sekä perusmaksusta, mutta ei sähkönsiirrosta. Sähkövähennyksen tavoitteena on korvata sähkön hintaa myöhemmin määritettävän omavastuun ylittävältä osalta sellaisille kotitalouksille, joiden sähkökustannukset nousevat kohtuuttomiksi. Sähköenergialaskujen perusteella myönnettävää kotitalousvähennystä ei oteta huomioon kotitalousvähennyksen enimmäismäärää laskettaessa eli se myönnetään muiden kotitalousvähennykseen oikeuttavien kustannusten perusteella myönnettävän vähennyksen lisäksi.

Sähkövähennys on kotitalousvähennystä vastaavalla tavalla suoraan verosta tehtävä vähennys, eli se pienentää maksettavaksi tulevien verojen määrää. (Lisää sähkövähennyksestä: Sähkövähennys – vero.fi)  

Matkakuluvähennyksen määräaikainen korotus säilyy

Matkakuluvähennyksen määräaikaista korotusta ehdotetaan jatkettavaksi nykyisin ehdoin. Tämä tarkoittaa sitä, että asunnon ja työpaikan välisten matkojen matkakuluvähennyksen enimmäismäärä on 8 400 euroa, ja omavastuu 750 euroa. Oman auton käytön perusteella tehtävä vähennys on 0,30 euroa kilometriltä. Perhevapaalta palaavien työmatkavähennyksen omavastuuta huojennetaan silloin, kun henkilö on ollut osan vuodesta perhevapaalla.

Muita muutoksia ansio- ja pääomatuloverotukseen
  • Asuntolainan korkovähennysoikeus poistuu kokonaan oman asunnon osalta.
  • Työtulovähennykseen tehdään 60 vuotta täyttäneille kohdennettu porrastettu korotus.

Muutoksia arvonlisäverotukseen

Sähkön arvonlisäveron alentaminen osana sähkön korkean hinnan lieventämistä

Verotusesityksiä kohdistuu myös jo kuluvalle vuodelle 2022. Sähköenergian arvonlisävero on alennettu yleisestä 24 % arvonlisäverokannasta 10 prosenttiin ajalle 1.12.2022-30.4.2023. Muutoksella tavoitellaan sähköhintojen laskemista. Muutos koskee nimenomaan sähköenergian hintaa, eikä näin ollen kohdistu sähkönsiirtoon tai sähköveroon.

Henkilökuljetusten arvonlisävero lasketaan

Henkilökuljetusten arvonlisävero lasketaan 0 %:iin tilapäisesti aikavälille 1–4/2023 nykyisestä 10 % alennetun verokannan piiristä. Nollaverokantaa sovellettaisiin kaikkiin nykyisin verollisiin henkilökuljetuspalveluihin, esimerkiksi juna-, linja-auto-, taksi-, lentokone- ja laivakuljetuksiin.

Mikä muu muuttuu?

Tupakkaveroa korotetaan ja korotukset toteutetaan puolivuosittain vuonna 2023. Myös jäteveroa korotetaan hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti niin, että jäteveroon tehdään tasokorotus 10 euroa/jätetonni. Veropohjaa laajennetaan sisällyttämällä jätevero soveltamisalaan myös kipsijäte.

Arpajaisverokannan määräaikainen alennus jatkuu myös vuonna 2023, samoin kuin väylämaksun puolitus jatkuu.

Täyssähköautojen ajoneuvoveroa korotetaan.  Ajoneuvoveron perusveron korotusta vastaava autoveron vapautus täyssähköautoille tuli voimaan vuonna 2022. Veronkorotus tulee voimaan 1.10.2023 jälkeisille veropäiville.

Parafiinisen dieselöljyn verotuki poistetaan kokonaan.

Hallitus esittää virvoitusjuomaveron verotasoihin muutosta. Muutoksen perusteena on ohjaus terveysperusteisempaan kulutukseen. Verotasoihin tehdään korotukset virvoitusjuomien sokeripitoisuuksien perusteella.

Edellinen Seuraava