Tuokko oman pääoman menetys

Oman pääoman menetys

Osakeyhtiön hallituksen tehtäviin kuuluu yhtiön oman pääoman seuraaminen. Jos yhtiön hallitus huomaa, että yhtiö on menettänyt tai menettämässä oman pääoman, tulee sen ryhtyä toimiin oman pääoman turvaamiseksi.

Laskettaessa oman pääoman riittävyyttä, voidaan omaan pääomaan laskea osakeyhtiölain mukainen pääomalaina, vaikka se taseessa kuuluukin vieraaseen pääomaan. Lisäksi poistoero ja vapaaehtoiset varaukset saadaan laskea mukaan oman pääoman lisäyksiksi. Erityistä varovaisuutta noudattaen myös yhtiön omaisuuden todennäköinen luovutushinta voidaan laskea oman pääoman lisäykseksi. Edellytyksenä on, että luovutushinta on kirjanpitoarvoa suurempi pysyvästi. Asiasta tulee myös antaa selvitys toimintakertomuksessa tai taseen liitetietona.

Yhtiön oman pääoman voi kääntää positiiviseksi mm. seuraavilla keinoilla:

  • Taseessa tarkasteluhetkellä olevia lainoja voidaan konvertoida pääomalainoiksi. Pääomalainojen tulee täyttää osakeyhtiölain 12 luvun vaatimukset. Pääomalainan ehdot ovat heikompia kuin muiden lainojen ehdot. Pääomalainaa voidaan maksaa takaisin ja sille voidaan maksaa korkoa muita heikommilla ehdoilla, eikä yhtiö saa antaa lainalle vakuutta.
  • Yhtiössä voidaan järjestää osakeanti taloudellisen tilanteen parantamiseksi.
  • Yhtiö voi tehdä sijoituksen SVOP-rahastoon tai antaa uuden pääomalainan.

Jos tarkastuslaskelmankin jälkeen yhtiön oma pääoma on negatiivinen, tulee yhtiön hallituksen rekisteröidä se Patentti ja Rekisterihallitukselle. Oman pääoman negatiivisuus ei estä yhtiön normaalin toiminnan jatkumista. Rekisteröinnillä on tarkoitus tuoda yhtiön taloudellinen tilanne velkojien tietoon. Rekisteröinti on julkinen ja se näkyy yhtiön kaupparekisteriotteella. Rekisteröinnillä voi olla negatiivisia vaikutuksia mm. lainan tai maksuajan saamiseksi yhteistyökumppaneilta.

Mikäli yhtiön hallitus laiminlyö velvoitteen rekisteröidä oman pääoman menetys tulee tästä laiminlyönnistä merkintä tilintarkastuskertomukseen. Lisäksi hallituksen jäsenille tulee vahingonkorvausvelvollisuus, mikäli rekisteröinnin puutteesta aiheutuu haittaa jollekin osapuolelle. Jos esim. tavarantoimittaja tai luoton antaja ei saa saataviaan pois yhtiöstä maksutilanteen heikentyessä, ovat hallituksen jäsenet korvausvelvollisia tästä vahingosta, jos negatiivista omaa pääomaa ei ole rekisteröity.

Kun yhtiön oma pääoma on noussut tasolle, jossa oma pääoma on yli puolet osakepääomasta, voidaan negatiivisen oman pääoman rekisteröinti poistaa uudella rekisteri-ilmoituksella. Ilmoitukseen liitetään tase tai muu selvitys, jos yhtiöllä on tilintarkastusvelvollisuus, niin tämän selvityksen tulee oltava tilintarkastettu. 

Mitä asiakkaamme sanovat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lue uusimmat julkaisumme

Suomi.fi-valtuudet
Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi on Suomen julkisen hallinnon tarjoama portaali, joka yhdistää eri viranomaispalvelut yhteen paikkaan. Portaali mahdollistaa…

Lue lisää
Tuokko on nyt Netvisorin Premium Plus -kumppani
netvisor premium plus

Tuokko on nyt Netvisorin Premium Plus -kumppani

Olemme tänä vuonna nousseet Netvisor taloushallinto-ohjelmiston korkeimmalle kumppanuustasolle, Netvisorin Premium Plus -kumppaniksi. Tämän tason saavuttaminen…

Lue lisää

Asiantuntijamme

Meri Väinölä

Meri Väinölä

Head of Accounting & Outsourcing Services, HT, Partner
+358 40 834 0066