kestävyystarkastusyhteisö tuokko

Oy Tuokko Ltd on nyt rekisteröity kestävyystarkastusyhteisö

Oy Tuokko Ltd on saanut 9. tammikuuta ensimmäisten tilintarkastusyhteisöjen joukossa rekisteröidyn kestävyystarkastusyhteisön statuksen. Mahdollisuus hakea kestävyystarkastusyhteisöksi tuli mahdolliseksi vuoden alusta, kun EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD tuotiin osaksi Suomen lainsäädäntöä.

Mitä tarkoittaa kestävyystarkastusyhteisö?

Kestävyystarkastusyhteisönä Oy Tuokko Ltd tarjoaa kestävyysraportoinnin varmennuspalveluita ja toimii CSRD:n mukaisten kestävyysraporttien varmentajana. Ensi vaiheessa kestävyysraportoinnin palvelumme kattavat seuraavia kokonaisuuksia:

  • Kestävyysraportointivaateiden selvitykset, sisältäen vaihekohtaiset suosituksemme kestävyysraportoinnin prosessin eri vaiheisiin. Selvityksemme auttaa yhtiöitä jäsentämään kestävyysraportoinnin kaikki osa-alueet resurssien ja tavoitteiden kartoituksesta kestävyystietojen keräämiseen ja raportoinnin viimeistelyyn.
  • Harjoitusvarmennukset yhtiöille, jotka haluavat testata kestävyysraportointinsa tämänhetkisen tason suhteessa CSRD:n vaatimuksiin.
  • CSRD:n mukaisen kestävyysraportoinnin varmennuslausunnon rajoitetulla varmuudella (limited assurance).

Ennen CSRD:n voimaantuloa yritysten kestävyysraportointi on monesti suoritettu jonkin olemassa olevan raportoinnin viitekehyksen, kuten GRI:n mukaisesti. Osana toimeksiantoa voimme suorittaa myös yhtiön raportoinnin arvioinnin suhteessa johonkin muuhun raportointiviitekehykseen.

Mitä kestävyysdirektiivi ja muuttuva lainsäädäntö tarkoittaa käytännössä ja ketä se koskettaa?

EU:n kestävyysraportointidirektiivi eli tuttavallisemmin CSRD hyväksyttiin EU:ssa jo vuonna 2022 ja muutokset Suomen lainsäädäntöön ovat astuneet voimaan vuoden 2024 alusta alkaen. Muutoksia tehtiin kirjanpitolain lisäksi mm. yhteisö- ja tilintarkastuslakeihin, joihin lisättiin kestävyysraportointia koskeva sääntely sisältäen johdon vastuut. Samalla vahvistettiin tilintarkastajien asema kestävyysraporttien varmentajana.

Lakimuutokset koskivat siten myös yhteisölainsäädäntöä ja esimerkiksi osakeyhtiölakiin lisättiin hallituksen ja yhtiökokouksen velvollisuudet kestävyysraportointia koskien. Osakeyhtiön yhtiökokouksen on valittava kestävyysraportin varmentaja. Ensimmäisenä raportointivuonna valintaa ei ole pakollista tehdä erikseen, mikäli yhteisön nykyinen tilintarkastaja jatkaa tehtävässään ja toimii jatkossa myös kestävyysraportin varmentajana.

Kestävyysraportointivaatimusten soveltamisalaan kuuluu kirjanpitolain 7 luvun mukaisesti mm. osakeyhtiöt, osuuskunnat, vakuutusyhtiöt ja luottolaitokset. Esimerkiksi yhdistykset ja säätiöt eivät ole velvollisia laatimaan kestävyysraporttia.

Miten yhtiöiden tulisi valmistautua tässä vaiheessa?

Pörssilistatut suuryritykset ja konsernit sekä luottolaitokset laativat CSRD:n mukaisen kestävyysraportin vuodelta 2024 ja julkaisevat sen keväällä 2025. Raportointivelvoite laajenee asteittain ja vuodelta 2025 kaikki kirjapitolaissa määritetyt suuryritykset (listatut ja listaamattomat) ovat velvollisia julkaisemaan kestävyysraportin keväällä 2026.

Suuryritykseksi määritellään tällä hetkellä yhtiöt, joilla täyttyy kahdelta peräkkäiseltä tilikaudelta vähintään kaksi seuraavista:

  • taseen loppusumma ylittää 20 meur
  • liikevaihto ylittää 40 meur
  • keskimäärin yli 250 työntekijää

Näiden osakeyhtiöiden ja osuuskuntien on tilikauden 2024 aikana syytä käynnistää selvitys kestävyysraportoinnin vaatimuksista ja selvittää raportointiprosessin ja -organisaation muodostamista. Kestävyysraportointitietoja pitää pystyä keräämään vuoden 2025 alusta. Kestävyysraportoinnin ensivaiheisiin sisältyy kaksoisolennaisuusanalyysin laatiminen eli selvitys siitä, mitkä kestävyysaiheet ovat yhtiölle olennaisia. Tämä määrittää myöhemmin yhtiön kannalta asiat, joista tulee raportoida kestävyysraportilla.

Kestävyysraportoinnin varmennuspalvelut Tuokolla

Kestävyysraportoinnin palveluista Tuokolla vastaa KHT, KRT Juha-Matti Heino. Juha-Matti on käynyt vuonna 2023 laajan ESG-raportointia ja ESG-varmentamista käsittelevän koulutuksen ja hankkinut kestävyysraportointitarkastajan KRT -pätevyyden. Juha-Matti avustaa parhaillaan asiakasyrityksiä kestävyysraporttien laatimisessa mm. tarjoamamme harjoitusvarmennuksen avulla.

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja

Juha-Matti Heino

Juha-Matti Heino

Senior Manager, KHT, kestävyysraportointitarkastaja KRT
+358 40 684 1911