Palkanlaskenta

Palkanlaskenta

Etsitkö luotettavaa kumppania palkanlaskennan hoitoon?

Me tarjoamme kokonaisvaltaiset palkanlaskennan palvelut tehokkaasti, luotettavasti ja vaivattomasti. Kokenut palkanlaskennan tiimimme räätälöi teidän tarpeisiinne sopivan palvelumallin ja tuottaa palkanlaskennan palvelut laadukkaasti, tarpeitanne kuunnellen. Palkanlaskennan palvelut ovat ydinosaamistamme. Palkkaprosessin läpivienti aina aineiston käsittelystä, palkan maksuun ja viranomaisraportointiin kuuluvat olennaisena osana palvelukokonaisuuteen. Yrityksellenne nimetty oma palkanlaskija vastaa palkkahallinnon palveluiden tuottamisesta tarpeidenne mukaisesti, jolloin teillä on mahdollisuus keskittyä ydinosaamiseenne ja liiketoiminnan kasvattamiseen. Tuemme asiakkaitamme yrityksen työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä sekä opastamme palkanlaskennan muuttuvien lakien, ohjeiden ja säädöksien tulkinnassa. Jos mieltäsi askarruttaa mikään palkanlaskennan seikka, nimetty asiantuntijamme on teitä varten ja yhdessä löydämme ratkaisun kysymyksiinne. Pidämme kivijalkamme vahvana tarjoamalla asiantuntijoillemme jatkuvan mahdollisuuden kehittää ja kouluttaa itseään sekä heidän päivittäiselle työlleen tarvittavan tukiverkoston. Olemme jo 50 vuotta toimineet asiakkaidemme parhaaksi mitä moninaisimmissa toimeksiannoissa.

Palkanlaskennan ulkoistaminen

Palkanlaskenta on mahdollista ulkoistaa yksittäisenä palveluna tai yritys voi ulkoistaa koko taloushallinnon. Tuotamme taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut Visman Netvisor järjestelmässä.

Netvisor on taloushallinnon ohjelma, joka yhdistää talous- ja palkkahallinnon toiminnot yhteen pilvipalveluna. Tieto liikkuu yrityksen ja tilitoimiston välillä reaaliajassa, mikä mahdollistaa sujuvan yhteistyön osana palkkaprosessia.

Viranomaisraportointi on yksi merkittävimmistä osista palkkahallinnon prosesseja, jonka täytyy tapahtua määrättyjen aikarajojen sisällä. Verohallinto ja Tulorekisteri määrittävät jokaisen palkan tai verovapaan edun maksun osalta ilmoitusaikataulun, jota maksajan tulee noudattaa. Netvisor tekee ilmoittamisesta turvallista, sillä tiedot siirtyvät Tulorekisteriin ja Verohallintoon palkanmaksun yhteydessä Netvisorin ja viranomaiskanavien välille rakennetun integraation avulla. Yrittäjänä sinun ei siis tarvitse huolehtia näistä ilmoituksista vaan me hoidamme ne yrityksenne puolesta osana palkkahallinnon prosessia.

Palkanlaskennan ulkoistamisen tai palvelutuottajan vaihtamisen osalta tärkeää on sujuva yhteistyö ja nopeasti käyttöönottovalmis ohjelmistoympäristö, jonka on mahdollisesti integroiduttava myös olemassa olevien ohjelmistojen kanssa. Me varmistamme projektin onnistumisen ja palvelun laadun siten, että kokeneet asiantuntijamme ovat mukananne kaikissa vaiheissa aina ensimmäisistä aloituskeskusteluista alkaen. Palvelun käyttöönoton jälkeen kehitämme jatkuvasti toimintaamme yhdessä asiakkaan kanssa, tarpeisiin vastaten.

Palkanlaskentapalvelun sisältö

 • Kuukausipalkanlaskenta ja siihen liittyvä yhteydenpito asiakkaaseen
 • Työntekijän perustietojen ylläpito
 • Lopputilin laskenta ja palkkatodistukset
 • Palkanlaskentaan liittyvä tes-tulkinta
 • Palkkojen maksu
 • Palkkalaskelmat työntekijän verkkopankkiin tai postitse
 • Ulosotto- ja ammattiyhdistysmaksujen maksatus
 • Lakisääteisten lomapäivien seuranta
 • Erilaisten työaikaan liittyvien kertymien seuranta (pekkasvapaat, liukumat)
 • Kela-hakemukset Tulorekisterin kautta
 • Palkkatietoilmoitukset Tulorekisteriin
 • Lakisääteiset viranomaisilmoitukset
 • Palkkakirjanpitotositteen muodostaminen
 • Sähköinen palkkojen viestintäkanava Netbox

Käytössänne on lisäksi taustatiimimme, joka koostuu Tuokon vero-osaston asiantuntijoista sekä kokeneista taloushallinnon ammattilaisista. Näin pystymme tarjoamaan teille palkanlaskentapalvelua, joka parantaa henkilöstön työtyytyväisyyttä ja tarjoaa yritykselle merkittävää lisäarvoa.

HR toiminnot ja palkanlaskenta

Monella yrityksellä voi olla oman liiketoiminnan kannalta olemassa olevia ohjelmistoja osana palvelu- tai tuotantoprosessia. Näiden toimintojen liittäminen osaksi palkanlaskentaa saattaa nousta kynnyskysymykseksi, kun etsitään palkanlaskennan palveluratkaisuja. Netvisor on rakentanut valmiita rajapintoja useisiin ohjelmiin ja tarvelähtöisesti toteutettuja rajapintoja on sitäkin enemmän. Talous- ja palkkahallinnon tiimimme tekee tiivistä yhteistyötä ohjelmistotalo Visman kanssa, jolloin mahdollisiin teknisiin kysymyksiin haetaan yhdessä ratkaisua IT-alan ammattilaisten tukemana.

Ohjelmistointegraatioiden lisäksi Netvisorissa on mahdollista hallinnoida työaikakirjauksia hallituin hyväksyntäketjuin. Työajankirjaus ohjelman sisällä mahdollistaa ajantasaisen tiedonsiirron suoraan työntekijältä esimiehelle, ja esimieheltä palkanlaskijalle. Erillisiä tiedostoja työtuntien toimittamiseen ei siis tarvita ja kirjaus-hyväksyntäketju mahdollistuu näppärästi myös mobiilisti. Työajanseurannan lisäksi matka- ja kululaskujen kierrätys on osa globaalia ja liikkuvaa liiketoimintaympäristöä. Matkalaskut on mahdollista laatia ja käsitellä suoraan Netvisorissa. Matkalaskun liitteeksi Visma Scanner tuottaa mobiiliratkaisulla kauppakuitin sähköiseen muotoon, joka voidaan helposti liittää osaksi matka-tai kululaskua. Matkalaskujen hyväksyntäkierron päätteeksi palkanlaskija poimii maksutiedot osaksi palkanmaksua tai vaihtoehtoisesti laatii erilliset maksusuoritukset yhtiön kanssa sovitun toimintatavan mukaisesti.

Me haluamme olla osa yrityksenne tulevaisuutta ja toimia neuvonantajana ja kumppanina yrityksellenne. Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan teidän tarpeistanne palkanlaskennan palveluiden osalta.

Lataa maksuttomat materiaalit käyttöösi

Mitä asiakkaamme sanovat

Kiinnostuitko? Pyydä tarjous!

Lue uusimmat julkaisumme

Suomi.fi-valtuudet
Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi on Suomen julkisen hallinnon tarjoama portaali, joka yhdistää eri viranomaispalvelut yhteen paikkaan. Portaali mahdollistaa…

Lue lisää
Tuokko on nyt Netvisorin Premium Plus -kumppani
netvisor premium plus

Tuokko on nyt Netvisorin Premium Plus -kumppani

Olemme tänä vuonna nousseet Netvisor taloushallinto-ohjelmiston korkeimmalle kumppanuustasolle, Netvisorin Premium Plus -kumppaniksi. Tämän tason saavuttaminen…

Lue lisää

Asiantuntijamme

Meri Väinölä

Meri Väinölä

Head of Accounting & Outsourcing Services, HT, Partner
+358 40 834 0066