Palvelut

tilin­tarkastus

Kokeneet KHT- ja HT- tilintarkastajat aidosti apunasi.

talous­hallinnon palvelut

Nykyaikaiset ohjelmat ja nimetyt taloushallinnon asiantuntijat.veroneuvonta

Tarjoamme kattavasti veroneuvonta- ja veroraportointipalveluita sekä yrityksille että yksityishenkilöille.

sisäinen tarkastus & riskien­hallinta

Tarjoamme sekä yksityiselle että julkiselle sektorille sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan ulkoistuspalveluita.

yritystoiminta

Asiantuntijat auttavat yritystoiminnan eri vaiheissa: yrityksen perustamisessa, yhtiömuodon muuttamisessa, yritysjärjestelyissä tai yritystoiminnan lopettamisessa.

kansain­välistyminen

Tarjoamme niin taloudellista kuin verotuksellista asiantuntija-apua, kun toimintasi laajenee uusille alueille. Käytännönläheistä apua yrityksellesi paikallisesti ja globaalisti.erityis­tarkastus

Erityistarkastusryhmä palvelee pesänhoitajia ja selvittäjiä.

tieto­järjestelmä­tarkastus

Tietoturva ja tietoturvallinen lähestymistapa ovat osa kaikkea toimintaamme, ja samaa periaatetta haluamme tuoda myös asiakasyrityksillemme.