Siirtohinnoittelun dokumentointi

Siirtohinnoittelun dokumentointi

Siirtohinnoittelun dokumentointi on verovelvollisen laatima kirjallinen selvitys siitä, miten yhtiön ja sen etuyhteysyritysten väliset liiketoimet on hoidettu. Konsernin sisäisissä liiketoimissa on noudatettava markkinaehtoperiaatetta, eli liiketoiminnan hinta ja ehdot olisi oltava samanlaiset, kuin mitä ulkopuolisen yhteistyökumppaninkin kanssa olisi.

Siirtohinnoittelun dokumentointi on jaettu kahteen vaiheeseen. Yhtiön on annettava maakohtaiset tiedot vuosittain veroilmoituksen yhteydessä lomakkeella 78. Varsinainen siirtohinnoittelun dokumentointi tulee antaa verottajalle pyydettäessä.

Dokumentointivelvollisia ovat yritykset, jotka täyttävät vähintään yhden seuraavista vaatimuksista:

  • yrityksen palveluksessa on vähintään 250 henkilöä
  • yrityksen liikevaihto on enemmän kuin 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma on enemmän kuin 43 miljoonaa euroa
  • yritys ei täytä pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkkejä (komission suosituksen 2003/361/EY mukaan).

Kun yksittäisen verovelvollisen tunnuslukuja arvioidaan komission suosituksen mukaan, tarkastellaan käytännössä konsernin ylimmän emoyhtiön konsernitilinpäätöksen lukuja. Näihin lukuihin voi lisätä myös sellaisten yhtiöiden luvut, joista yhtiöllä on 25-50 prosentin omistusosuus tai määräysvalta.

Vähäisten etuyhteystoimien dokumentointivelvoitetta on kevennetty. Vähäisillä etuyhteystoimilla tarkoitetaan toimia, joiden yhteysmäärä on verovuonna enintään 500 000 euroa. Tätä edellytetään verovelvollisen ja jokaisen liikekumppanin välisistä toimista, yksikään niistä ei siis saa ylittää 500 000 euroa.

Dokumentointivelvollisuus koskee myös ulkomaisen yrityksen ja sen Suomessa sijaitsevan kiinteän toimipaikan välisiä toimia. Dokumentointi on tehtävä samalla tavalla kuin erillinen yritys laatisi vastaavassa tilanteessa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lue uusimmat julkaisumme

Asiantuntijamme

Meri Väinölä

Meri Väinölä

Head of Accounting & Outsourcing Services, HT, Partner
+358 40 834 0066