Tuokko Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta

Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus toimii johdon työkaluna organisaation tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Tarjoamme sekä yksityiselle että julkiselle sektorille sisäisen tarkastuksen ulkoistuspalveluita. Avustamme organisaatioita sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan kehittämisessä, organisoinnissa ja toteuttamisessa. Tarjoamme erityisosaamista eri riskialueiden – kuten rahoitus, IT, vastuullisuus – analysointiin sekä ydin- ja tukiprosessien kehittämiseen. Meillä on myös pitkä ja laaja toimialatuntemus sisäisen tarkastuksen palveluista Finanssivalvonnan toimiluvan varaisille rahoitus – ja vakuutusalan toimijoille. Tarjoamiimme sisäisen tarkastuksen palveluihin kuuluu varmennus- ja konsultointipalveluita. Toimeksiantojemme laajuus voi koskea yksittäisiä projekteja tai laajempia kokonaisuuksia, laajuudesta sovitaan aina tapauskohtaisesti. Noudatamme tarkastuksissa sisäisen tarkastuksen ammattistandardeja ja toteutamme tarkastukset aina laadukkaasti ja yhteistyössä asiakkaan johdon kanssa. Toimeksiantoihin osallistuvilla henkilöillä on aina viimeisin tieto ja kattava osaaminen tarkastuskohteena olevasta osa-alueesta.

Arviointi- ja varmistustoimeksiannot

Arviointi- ja varmistustoimeksiannoissa arvioimme objektiivisesti tarkastusaineistoa. Arviointi tai varmistustoimeksiantojen kohteena voi olla organisaatio kokonaisuudessaan, liiketoimintakokonaisuus, yksittäinen toiminto, prosessi, järjestelmä tai jokin muu osa-alue. Esimerkkejä tarjoamistamme arviointija varmistustoimeksiannoista:

 • Hallinnon ja johtamisen arviointi (Corporate governance)
 • IT-auditoinnit
 • Prosessitarkastukset
 • Compliance-arvioinnit
 • Sijoituspolitiikan ja -toiminnan ja menettelytapojen arvioinnit
 • Raportoinnin luotettavuuden varmistaminen
 • Väärinkäytösten tunnistaminen
 • Eettisyys ja vastuullisuus arvioinnit

Konsultointitoimeksiannot

Konsultointipalvelut ovat luonteeltaan neuvontaa, jonka tarkoituksena on kehittää organisaation prosesseja, muodostaa toimintatapoja ja ohjata kohti organisaation tavoitteiden saavuttamista. Esimerkkejä tarjoamistamme sisäisen tarkastuksen konsultointitoimeksiannoista:

 • Liiketoimintaprosessien kehittäminen
 • Riskienhallintotoiminnon kehittäminen
 • Koulutus
 • IT-hankkeissa avustaminen
 • Toimintapolitiikkojen implementoinnit
 • Eettisyys- ja vastuullisuusperiaatteiden kehittäminen
 • Väärinkäytösriskien arviointi ja väärinkäytösten tunnistamisprosessien kehittäminen

Esimerkkejä sisäisen tarkastuksen toimeksiannoista Finanssivalvonnan toimiluvan varaisille rahoitus- ja vakuutusalan toimijoille:

 • Hallinnon ja johtamisen arviointi (Corporate governance)
 • Vakavavaraisuuden hallinnan (ICAAP) arvioinnit
 • Myynnin menettelytapojen arvioinnit
 • Arvonlaskennan tarkastukset
 • Riskienhallinnan ja toimintaprosessien arvioinnit
 • Asiakkaan soveltuvuuden arvioinnin menettelytapojen arviointi
 • Tuotehallinnan prosessien arvioinnit
 • IT-auditoinnit
 • Compliance-arvioinnit
 • Palkitsemisen järjestelmien ja niiden noudattamisen arvioinnit
 • Tietoturvaa koskevat tarkastukset
 • Asiakkaan tunnistamisprosessien sekä rahanpesun estämistä koskevien prosessien arviointi ja kehitys
Trustmary Reviews

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lue uusimmat julkaisumme

Mitä yrittäjän tulisi tietää tilinpäätöksestä?
tilinpäätös

Mitä yrittäjän tulisi tietää tilinpäätöksestä?

Artikkelissa käsitellään tilinpäätöksen tietoja lähinnä pienyrittäjän näkökulmasta, mutta on toki sovellettavissa myös pieniä suurempiin yhtiöihin.…

Lue lisää

Asiantuntijamme