Tuokko Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta

Sisäinen tarkastus, riskienhallinta ja konsultointipalvelut

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus toimii johdon työkaluna organisaation tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. 

Tarjoamme sisäisen tarkastuksen ulkoistuspalveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Tarjoamiimme sisäisen tarkastuksen palveluihin kuuluvat varmennus- ja konsultointipalvelut, jotka voidaan suorittaa joko kokonaan tai osittain ulkoistettuna. Avustamme organisaatioita sisäisen valvonnan- ja tarkastuksen sekä compliance -toiminnon ja riskienhallinnan kehittämisessä, organisoinnissa ja toteuttamisessa. Tarjoamme erityisosaamista eri riskialueiden – kuten rahoitus ja vastuullisuus – analysointiin sekä ydin- ja tukiprosessien kehittämiseen muun muassa osto-, maksu-, palkka ja myyntiprosessien osalta. Meillä on pitkä ja laaja toimialatuntemus sisäisen tarkastuksen palveluista myös Finanssivalvonnan toimiluvan varaisille rahoitus – ja vakuutusalan toimijoille. 

Toimeksiantojemme laajuus voi koskea yksittäisiä projekteja tai pidempiaikaisempia ja laajempia kokonaisuuksia. Noudatamme tarkastuksissa sisäisen tarkastuksen ammattistandardeja ja toteutamme tarkastukset aina laadukkaasti ja yhteistyössä asiakkaan johdon kanssa. Toimeksiantoihin osallistuvilla henkilöillä on aina viimeisin tieto ja kattava osaaminen tarkastuskohteena olevasta osa-alueesta. 

Arviointi- ja varmistustoimeksiannot

Arviointi- ja varmennustoimeksiannoissa arvioimme objektiivisesti tarkastusaineistoa. Arviointi tai varmennustoimeksiantojen kohteena voi olla organisaatio kokonaisuudessaan, liiketoimintakokonaisuus, yksittäinen toiminto, prosessi, järjestelmä tai jokin muu osa-alue. Esimerkkejä tarjoamistamme arviointi- ja varmistustoimeksiannoista: 

 • Hallinnon ja johtamisen arviointi (Corporate governance)
 • Raportoinnin luotettavuuden varmistaminen
 • Compliance tarkastukset Finanssivalvonnan toimiluvan varaisille rahoitus- ja vakuutusalan toimijoille

 • Sijoituspolitiikan ja -toiminnan ja menettelytapojen arvioinnit
 • Väärinkäytösten tunnistaminen

Esimerkkejä sisäisen tarkastuksen toimeksiannoista Finanssivalvonnan toimiluvan varaisille rahoitus- ja vakuutusalan toimijoille: 

 • Vakavavaraisuuden hallinnan (ICAAP) arvioinnit 
 • Myynnin menettelytapojen arvioinnit 
 • Arvonlaskennan tarkastukset 
 • Riskienhallinnan ja toimintaprosessien arvioinnit 
 • Asiakkaan soveltuvuusarvioinnin menettelytapojen arviointi
 • Tuotehallinnan prosessien arvioinnit 
 • Palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien ja niiden noudattamisen arvioinnit 
 • Tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat tarkastukset (GDPR) 
 • Asiakkaan tunnistamisprosessien sekä rahanpesun estämistä koskevien prosessien arviointi ja kehittäminen (AML) 
 • Eettisyys ja vastuullisuusvaatimusten (ESG) arvioinnit 

Konsultointitoimeksiannot

Konsultointipalvelut ovat luonteeltaan neuvontaa, jonka tarkoituksena on kehittää organisaation prosesseja, muodostaa tai uudistaa toimintatapoja ja ohjata kohti organisaation tavoitteiden saavuttamista. Esimerkkejä tarjoamistamme sisäisen tarkastuksen konsultointitoimeksiannoista: 

 • Liiketoimintaprosessien kehittäminen 
 • Riskienhallintatoiminnon kehittäminen 
 • Koulutus 
 • IT-hankkeissa avustaminen 
 • Toimintapolitiikkojen implementoinnit 
 • Eettisyys- ja vastuullisuusperiaatteiden kehittäminen 
 • Väärinkäytösriskien arviointi ja väärinkäytösten tunnistamisprosessien kehittäminen 

Kokemuksia Tuokosta

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lue uusimmat julkaisumme

Vuoden 2023 verovapaat matkakustannukset
verovapaat matkakustannukset

Vuoden 2023 verovapaat matkakustannukset

Verohallinto on julkaissut vuoden 2023 verovapaat matkakustannukset. Työnantaja voi maksaa työmatkoista aiheutuneita verottomia kustannuksia työsuhteessa…

Lue lisää
Hallinnon tarkastus – Mitä ja miksi?
hallinnon tarkastus

Hallinnon tarkastus – Mitä ja miksi?

Tilintarkastuslaissa määritellään tilintarkastuksen kohteeksi yhteisön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Hallinnon tarkastus on kuulunut suomalaiseen…

Lue lisää

Asiantuntijamme