Leena Juusela

Senior Tax Manager, DE

MIETTEITÄNI:

arvonlisaverovelvolliseksi yhdistyneessa kuningaskunnassa
Pitääkö yrityksenne rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa?

Vastaus on kyllä, jos myytte tavaraa siellä oleville kuluttajille Muutokset 1.1.2021 tulee muutoksia pieniarvoisten tavaramyyntien arvonlisäverokohteluun. Pieniarvoisella tarkoitetaan tavaroita, joiden arvo on enintään 135 €, mikä on tullivelvollisuuden kynnysarvo Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Arvonlisäveroa ei enää ensi vuonna peritä asiakkaalta maahantuonnin yhteydessä vaan se suorittaa myyntiin liittyen eli lisätään myyntihintaan. Tulevan muutoksen tarkoituksena on varmistaa, että EU-jäsenvaltioista […]

Lue lisää
alv-laina
ALV-laina ja veronpalautusten käytön peruminen

Maksujärjestely Alkuvuoden arvonlisäveroja voi hakea takaisin OmaVerossa maksujärjestelypyynnöllä 26.5.2020 alkaen. Tämä koskee tammi-, helmi- ja maaliskuussa maksettuja veroja. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole avustus vaan laina, josta peritään viivästyskorkoa 3 % veron alkuperäisestä eräpäivästä alkaen. Vuosimenettelyssä oleva yritys voi hakea palautuksena 25 % kalenterivuoden 2019 arvonlisäveroista. Edellytys maksujärjestelyn hyväksymiselle on, ettei yrityksellä ole veroja ulosotossa eikä myöskään ilmoituspuutteita. […]

Lue lisää
ALV-raportoinnin tulevat muutokset

Taustaa Uudistuksen tarkoituksena on varmistaa oikea verokertymä ja torjua harmaata taloutta. Uudistus pyritään toteuttamaan niin, ettei yritysten hallinnollinen taakka kasva. Nykyinen alv-ilmoitus on varsin suppea eikä omaa kovinkaan suurta informaatioarvoa. Osa eri myyntejä, ostoja ja veroja koskevista tiedoista ilmoitetaan yhteissummina ja hieman oudoissa kohdissa. On myös myyntejä ja ostoja, joita ei ilmoiteta ollenkaan. Tästä aiheutuu […]

Lue lisää