Noora Nikkilä

Noora Nikkilä

Toimin Tuokolla taloushallinto- ja palkkapalveluiden tiiminvetäjänä ja työhistoriaa minulla on Tuokolla kertynyt jo kahdeksan vuoden ajalta. Toimenkuvaani kuuluu omien kirjanpito-asiakkaiden päivittäisten rutiinien hoito, tiimiläistemme tukeminen ja neuvonta, myynti- ja markkinointiprosessiin osallistuminen sekä osastomme liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tehtävät. Vahvuutenani on myös Netvisor ohjelmisto-osaaminen ja toimin Tuokolla Netvisor-pääkäyttäjänä.

Taloushallinnon osalta en ole perehtynyt erityisesti mihinkään yksittäiseen toimialaan ja moni-alaisen asiakaskunnan ansiosta olenkin päässyt osaksi näkemään ja ratkaisemaan erinäisiä, mielenkiintoisia taloushallinnon kysymyksiä yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Parasta työssäni on sen monipuolisuus ja ihmiset ympärilläni. Hyvät kollegat sekä asiakkaiden ja yhteistyötahojen kanssa tehtävät yhteiset projektit ovat työn suola itsenäinen asiantuntijatyön rinnalla. Pitkä harrastushistoriani jalkapallon parista on jo varhain iskostanut joukkuepelin ja tiimityöskentelyn merkityksen osana menestyksen edellytyksiä.

Team Manager Accounting & Payroll

MIETTEITÄNI:

verkkolaskulaki
Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta laajenee 1.4.2020

Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019) laajenee koskemaan muitakin hankintayksiköitä kuin valtion keskushallintoviranomaisia ja yhteishankintayksiköitä 1.4.2020 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhteisöillä on oikeus vaatia laskuja vain sähköisessä muodossa lähetettäväksi.  Laki ei kuitenkaan koske yhtiöitä joiden liikevaihto on enintään 10 000 euroa tai yrityksiä, jotka tekevät B2C-kauppaa. Lakia ei myöskään sovelleta, jos on vaarana, […]

Lue lisää