Pauli Simolin

Pauli Simolin

Olen työskennellyt Tuokon kansainvälisten vero- ja lakipalveluiden tiimissä keväästä 2020 lähtien. Tätä ennen työskentelin suurehkon suomalaisen perheyrityksen avustavana lakimiehenä, ja siten osaamiseni ulottuu myös kotimaisten kasvu- ja perheyritysten neuvontaan. Koulutustaustani on oikeustieteellinen, sisältäen vaihto-opinnot Luxemburgin yliopiston kansainvälisen verotuksen opinto-ohjelmassa. Kommunikoin sujuvasti ruotsiksi ja englanniksi sekä elekielellä tehostettuna ranskaksi.

Luonteeltani olen päämäärätietoinen keskustelija, ja pidän uusien toimintatapojen ideoinnista sekä niiden haastamisesta. Tavoitteenani on tarjota jokaiselle kasvuyritykselle monipuolinen juridinen työkalupakki. Ja jos jokin tarvittava työkalu ei omasta työkalupakista löytyisikään, osaan ohjata asiakkaan oikeaan osoitteeseen. Vapaa-ajalla minut voi löytää metsikköisistä maisemista frisbeetä heittelemästä tai maila kädessä eri pallopelien ääreltä. Mielestäni urheilussa lajilla ei ole niin väliä, sillä tärkeintä harrastuksissa on liikkuminen ja uuden oppiminen.

Tax Associate

MIETTEITÄNI:

tuloverolain uudistus
Tuloverolain uudistus – Tosiasiallinen johtopaikka Suomessa

Hallituksen 1.10.2020 antaman esityksen 136/2020 mukaisesti tuloverolakia muutettiin 1.1.2021 lähtien muun muassa lain 9 §:n osalta. Kyseinen pykälä käsittelee otsikkonsa mukaisesti yleistä- ja rajoitettua verovelvollisuutta Suomessa. Yleisesti verovelvollisen tuloiksi huomioidaan kaikki tulot siitä riippumatta mistä valtiosta tulot on saatu. Rajoitetusti verovelvollisen osalta huomioidaan vain Suomessa syntyneet tulot. Muutos on merkittävä niille yrityksille, joiden status muuttuu […]

Lue lisää
Lähetettyjä työntekijöitä koskeva laki muuttuu
Lähetettyjä työntekijöitä koskeva laki muuttuu

Lyhyesti sanottuna lähetettyjen työntekijöiden työehdot ja -olot lähentyvät vastaamaan kansallista tasoa, matka- ja majoituskustannusten korvaamista edellytetään entistä enemmän työnantajalta sekä lähettävän työnantajan ennakkoilmoitusvelvollisuutta laajennetaan. Lisäksi lakiin tulee uusi ”pitkäaikaisen lähettämisen” –käsite. Työsuhteen ehdoista Lähetettyjen työntekijöiden työsuhteisiin sovellettaisiin yhä ensisijaisesti lähtömaan lakeja eikä Suomen työlakien säännöksiä työsuhteen solmimisesta ja päättämisestä, kilpailukieltolausekkeista tai ammatillisista lisäeläkejärjestelmistä missään tilanteessa […]

Lue lisää