Pia Hatinen

Pia Hatinen

Olen työskennellyt Tuokolla reilun 10 vuoden ajan, ja minulta löytyy vankkaa ja monipuolista taloushallinnon kokemusta yli 20 vuoden ajalta pk-yritysten parissa. Koulutukseltani olen taloushallinnon ja laskentatoimen tradenomi, lisäksi olen suorittanut muun muassa KLT- ja Verotutkinnon. Kirjanpidon, tilinpäätöksen ja veroilmoitusten lisäksi erityisosaamisena ovat elinkeino- ja henkilöverotus sekä Due Diligence-tarkastukset ja talousanalyysit.

Tax Manager

MIETTEITÄNI:

ehdotetut muutokset verotukseen
Ehdotetut muutokset verotukseen vuodelle 2021

Valtiovarainministeriö on julkaissut valtion talousarvioesityksen vuodelle 2021. Esitetty talousarvio tuo muutoksia ansiotulojen verotukseen, työsuhde-etujen verotukseen, tupakkaveroon ja alkoholiveroon sekä arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan. Hallitus on lokakuussa 2020 antanut myös lukuisia muita esityksiä verotukseen liittyvien lakien muuttamiseksi. Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2021 alusta. Ansiotuloverotus Ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan tehtäväksi indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla, jotta verotus ei kiristyisi yleisen […]

Lue lisää
yrityksille tarjotut tukitoimet
Tiedote: Yrityksille tarjotut tukitoimet koronavirusepidemiassa (päivitetty 16.4.2020)

Yrityksen ennakkoverot Ennakkoveron määrä perustuu arvioon yrityksen verotettavasta tuloksesta. Jos tulot tai kulut eivät vastaa arviota, ennakkoveroa on suositeltavaa muuttaa pikimmiten. Ennakkoverojen määrän tarkistamisen ja muutoshakemuksen voi tehdä OmaVerossa (vero.fi/omavero). Ennakkoveroja voidaan poikkeuksellisesti alentaa hakemuksen perusteella ilman välitilinpäätöstä tai muuta kirjallista selvitystä. OmaVerossa voi hakea muutosta myös ennakkoveron eräkuukausiin. Verojen maksujärjestelyt Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen Verohallinto […]

Lue lisää
Yrityksen edunsaajien tiedot kaupparekisteriin
Ilmoita yrityksen edunsaajien tiedot kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä

Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin tiedot tosiasiallisista edunsaajistaan 1.7.2020 mennessä. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies. Edunsaajailmoitus on tehtävä jatkossa aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai perustetaan uusi yritys. Edunsaajia voi olla yrityksessä yksi tai useampi henkilö tai ei yhtäkään. Osakeyhtiön tai osuuskunnan täytyy tehdä edunsaajailmoitus […]

Lue lisää