Pia Hatinen

Pia Hatinen

Olen työskennellyt Tuokolla reilun 10 vuoden ajan, ja minulta löytyy vankkaa ja monipuolista taloushallinnon kokemusta yli 20 vuoden ajalta pk-yritysten parissa. Koulutukseltani olen taloushallinnon ja laskentatoimen tradenomi, lisäksi olen suorittanut muun muassa KLT- ja Verotutkinnon. Kirjanpidon, tilinpäätöksen ja veroilmoitusten lisäksi erityisosaamisena ovat elinkeino- ja henkilöverotus sekä Due Diligence-tarkastukset ja talousanalyysit.

Specialist Accounting & Tax Compliance, KLT

MIETTEITÄNI:

Tiedote: Yrityksille tarjotut tukitoimet koronavirusepidemiassa (päivitetty 16.4.2020!)

Yrityksen ennakkoverot Ennakkoveron määrä perustuu arvioon yrityksen verotettavasta tuloksesta. Jos tulot tai kulut eivät vastaa arviota, ennakkoveroa on suositeltavaa muuttaa pikimmiten. Ennakkoverojen määrän tarkistamisen ja muutoshakemuksen voi tehdä OmaVerossa (vero.fi/omavero). Ennakkoveroja voidaan poikkeuksellisesti alentaa hakemuksen perusteella ilman välitilinpäätöstä tai muuta kirjallista selvitystä. OmaVerossa voi hakea muutosta myös ennakkoveron eräkuukausiin. Verojen maksujärjestelyt Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen Verohallinto […]

Lue lisää
Ilmoita yrityksen edunsaajien tiedot kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä

Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin tiedot tosiasiallisista edunsaajistaan 1.7.2020 mennessä. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies. Edunsaajailmoitus on tehtävä jatkossa aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai perustetaan uusi yritys. Edunsaajia voi olla yrityksessä yksi tai useampi henkilö tai ei yhtäkään. Osakeyhtiön tai osuuskunnan täytyy tehdä edunsaajailmoitus […]

Lue lisää
Yrityksen edunsaajien merkitseminen kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien tulee 1.7.2019 alkaen ilmoittaa kaupparekisteriin tosiasialliset edunsaajansa. Edunsaajana on rahanpesulain mukaan esimerkiksi henkilö, joka omistaa yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti yli 25 prosenttia tai joka käyttää suoraan tai välillisesti yli 25 prosentin osuutta yrityksen äänioikeuksista toisen yrityksen kautta. Edunsaajana voi myös olla henkilö, joka käyttää yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa muulla perusteella. Avoimet yhtiöt […]

Lue lisää

Verkkosivumme käyttää evästeitä saadaksesi parhaan käyttökokemuksen. On suositeltua käyttää uusimpia selainversioita. Jatkaessasi sivuston käyttöä hyväksyt evästeet. Lue lisää