Tom Hoffström

Tom Hoffström

Aloitin Tuokolla vuonna 2006. Toimin Tuokon vero-osaston johtajana sekä olen Tuokon hallituksen ja johtoryhmän jäsen ja osakas. Koulutukseltani olen oikeustieteen kandidaatti ja varatuomarin arvonimen sain vuonna 1998. Olen myös lupalakimies eli voin edustaa asiakkaitani oikeudessa.

Minulla on laajaa kokemusta pienten ja keskisuurten yritysten veroasioiden hoitamisesta. Avustan myös yritysten osakkaiden sekä perheenjäsenten vero- ja lakiasioissa. Parasta työssäni on saada olla tekemisissä erilaisten yritysten ja ihmisten kanssa. Toimenkuvan monipuolisuutta lisäävät myös Tuokon kansainvälisen ketjun Praxityn ulkomaiset asiakkaat ja heidän avustaminen. Osana Tuokon yritysjärjestelytiimiä, olen mukana moninaisissa yritysjärjestelyprojekteissa, kuten due diligence tarkastuksissa, yritysten sulautumissa ja jakautumisissa sekä yritysten purkuprosesseissa. 

Vapaa-aikani kuluu perheen, mökillä puuhastelun ja pyöräilyn parissa. 

Varatuomari, Osakas

MIETTEITÄNI:

yrityksille tarjotut tukitoimet
Tiedote: Yrityksille tarjotut tukitoimet koronavirusepidemiassa (päivitetty 16.4.2020)

Yrityksen ennakkoverot Ennakkoveron määrä perustuu arvioon yrityksen verotettavasta tuloksesta. Jos tulot tai kulut eivät vastaa arviota, ennakkoveroa on suositeltavaa muuttaa pikimmiten. Ennakkoverojen määrän tarkistamisen ja muutoshakemuksen voi tehdä OmaVerossa (vero.fi/omavero). Ennakkoveroja voidaan poikkeuksellisesti alentaa hakemuksen perusteella ilman välitilinpäätöstä tai muuta kirjallista selvitystä. OmaVerossa voi hakea muutosta myös ennakkoveron eräkuukausiin. Verojen maksujärjestelyt Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen Verohallinto […]

Lue lisää
praxityn maailman konferenssi
Praxityn maailman konferenssissa uutta tietoa taloushallinnon muutoksista

Tuokon kansainvälinen yhteistyökumppani Praxity järjesti järjestyksessään 13. vuosittaisen maailman konferenssin tällä kertaa Kreikan pääkaupungissa Ateenassa. Tuokolta konferenssiin osallistuivat allekirjoittaneen lisäksi Tuokon toimitusjohtaja, KHT Janne Elo ja veroasiantuntija Mikko Siika-aho. Konferenssiin osallistui lähes 200 asiantuntijaa ympäri maailmaa. Konferenssissa Praxityn omat asiantuntijat ja ulkopuoliset luennoitsijat kertoivat mm. tekoälyn vaikutuksesta toimialaan ja miten ketjun jäsenet ovat varautuneet tekoälyn […]

Lue lisää
Konsernisaatavien vähennyskelpoisuus Tuokko
Konsernisaatavien vähennyskelpoisuus

Elinkeinoverolain (EVL) 7 §:n vähennyskelpoisia menoja ja menetyksiä koskevan säännöksen mukaan elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot ja menetykset ovat vähennyskelpoisia. Säännöksessä tarkoitettuja menetyksiä ovat elinkeinoverolain 17 §:n mukaisesti esimerkiksi kavalluksesta, varkaudesta tai muusta rikoksesta johtuneet rahoitusomaisuuden menetykset, myyntisaamisten arvonalentumiset sekä muut rahoitusomaisuuden lopulliseksi todetut arvonalentumiset. Konsernin sisäisten saamisten osalta elinkeinoverolain 16 §:n 7 […]

Lue lisää