Tommi Hyvönen

Tommi Hyvönen

Olen ollut tuokkolainen vuodesta 2010. Tätä aikaisemmin olin jo Tuokon kanssa tekemisissä tietohallinnon parissa.

Toimin tietohallinnon vastaavana ja asiakkaiden suuntaan toteutan räätälöityjä tietohallinnon -ja tietotojärjestelmien tarkastuksia sekä tietoturvatarkastuksia.

Minulla on yli 25 vuoden kokemus tietohallinnosta kokonaisuutena, sillä olen ollut molemmilla puolilla pöytää – niin ostajana, myyjänä, tuottajana kuin asiakkaanakin.

Alkujaan tietohallintourani lähti liikkeelle teollisuuden parista, jossa suunnittelin ja toteutin erilaisia järjestelmiä tarpeiden mukaan tehtaan tuotannosta aina toimitukseen asti. Samaan aikaan vastasin yrityksen sisäisestä tietohallinnosta sekä olin mukana kansainvälisessä IT toiminnassa, vastuunani Pohjoismaat. Seuraavaksi siirryin myymään IT järjestelmiä sekä ylläpitämään niitä asiakkaiden toimipisteissä ja konesaleissa. Vastasin myös yrityksen sisäisistä järjestelmistä. Samaan aikaan olin ohjelmistovalmistajan palveluksessa, jossa koulutettiin ja asennettiin yrityksen järjestelmiä eri asiakaskunnille. Näiden tehtävien jälkeen siirryin Tuokolle vastamaan sisäisestä tietohallinnosta sekä asiakkaille tarjottavista palveluista IT alaan liittyen. Koko työurani aikana erilaiset tarkastukset ovat olleet mukana kuvioissa.

Vapaa-ajalla vietän aikaa perheeni kanssa. Harrastuksiini kuuluu ulkoilu, kalastus sekä matkustaminen. Lähellä sydäntäni on myös kaikki käsillä tekeminen – aina pienestä askartelusta talon rakentamiseen.

Senior Järjestelmäasiantuntija

MIETTEITÄNI:

GDPR
GDPR:ää eli yleistä EU:n tietosuoja-asetusta on nyt sovellettu reilusti toista vuotta – Onko mikään muuttunut?

Reilusti toista vuotta voimassa ollut GDPR (General Data Protection Regulation) aiheuttaa vieläkin kysymyksiä ja lievästi sanoen hajaannusta sekä epätietoisuutta yritysmaailmassa. Monessa yrityksessä vallinnut itseluottamus oman yrityksen GDPR-kelpoisuudesta on vaihtunut kasvavaksi epävarmuudeksi. Suomessa kansallista ratkaisukäytäntöä ei ole vielä päässyt muotoutumaan. Syynä tähän saattaa olla se, että kansallinen, tietosuoja-asetusta täydentävä Suomen tietosuojalaki saatiin voimaan vasta 1.1.2019. Suomen […]

Lue lisää
Tietoturvallisuus
Tietoturva yrityksen tehokkaan liiketoiminnan ja häiriöttömän toimintaympäristön takeena

Tietoturva tarkoittaa tässä hallinnollisia ja teknisiä järjestelyitä, joilla pyritään varmistamaan tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus. Tietoturvallisuuden lonkerot ulottuvat lähes kaikkiin yritystoiminnan osa-alueisiin, ei ainoastaan tietotekniikkaan. Näihin lukeutuvat mm. riskienhallinta, liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu, henkilökunnan osaaminen sekä toimitilojen turvallisuus. Tekniikan häiriötilanteiden estämiseksi voidaan ainoastaan säännöllisesti ylläpitää järjestelmiä ja varautua korjaaviin toimenpiteisiin. Ihmisen käyttäytymiseen sen sijaan voidaan vaikuttaa paljonkin. […]

Lue lisää