Tuija Junni

Tuija Junni

Vastaan Lappeenrannan aluetoimistojohtajana Tuokon Etelä-Karjalaan ja sen lähialueelle sijoittuvasta toiminnasta. Olen aloittanut tilintarkastajana Tuokolla helmikuussa 2010. Työpäiväni koostuvat pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten tilintarkastuksista. Ratkon mielelläni myös asiakkailla ja muilla yhteistyökumppaneilla esiin nousseita kysymyksiä. Minulle työssäni on tärkeää pitää yhteyttä asiakkaisiini henkilökohtaisesti.

Minulle on työvuosieni myötä karttunut vankkaa kokemusta eri yhtiömuodoissa ja toimialoilla toimivien yritysten talouteen ja verotukseen liittyvistä kysymyksistä, sekä julkiseen rahoitukseen liittyvistä seuranta- ja raportointivaatimuksista.

Varsinaisen tarkastustyön lisäksi käyn pitämässä luentoja oppilaitoksissa sekä ajankohtaisista vaihtelevista aiheista eri yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyissä tilaisuuksissa. Työn vastapainona vietän vapaa-aikaani mieluiten metsäpoluilla kultaisennoutajamme kanssa. Harrastan vaihtelevasti myös kuntosalia, jumppaa, murtomaahiihtoa ja avantouintia ajasta ja säästä riippuen.

HT, Aluetoimistojohtaja
+358 50 554 7485

Mietteitäni

Varaukset tilinpäätöksessä – onko niitä?
Varaukset tilinpäätöksessä

Varaukset tilinpäätöksessä – onko niitä?

Varaukset olivat aina 1990-luvun loppupuolelle asti merkittävässä asemassa tilinpäätöstä laadittaessa. Vielä 1990-luvulla käytettävissä ollut varauspohja…

Lue lisää