Tuija Junni

Vastaan Lappeenrannan aluetoimistojohtajana Tuokon Etelä-Karjalaan ja sen lähialueelle sijoittuvasta toiminnasta. Olen aloittanut tilintarkastajana Tuokolla helmikuussa 2010. Työpäiväni koostuvat pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten tilintarkastuksista. Ratkon mielelläni myös asiakkailla ja muilla yhteistyökumppaneilla esiin nousseita kysymyksiä. Minulle työssäni on tärkeää pitää yhteyttä asiakkaisiini henkilökohtaisesti.

Minulle on työvuosieni myötä karttunut vankkaa kokemusta eri yhtiömuodoissa ja toimialoilla toimivien yritysten talouteen ja verotukseen liittyvistä kysymyksistä, sekä julkiseen rahoitukseen liittyvistä seuranta- ja raportointivaatimuksista.

Varsinaisen tarkastustyön lisäksi käyn pitämässä luentoja oppilaitoksissa sekä ajankohtaisista vaihtelevista aiheista eri yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyissä tilaisuuksissa. Työn vastapainona vietän vapaa-aikaani mieluiten metsäpoluilla kultaisennoutajamme kanssa. Harrastan vaihtelevasti myös kuntosalia, jumppaa, murtomaahiihtoa ja avantouintia ajasta ja säästä riippuen.

HT

MIETTEITÄNI:

korona-avustus
Mitä koronatukea saaneen yrityksen tulee huomioida omassa seurannassaan

Monille yrityksille on myönnetty keväällä vallinneen koronaepidemian aiheuttamien haittojen torjumiseksi tukirahoitusta. Päätöksiä tehtiin nopeallakin aikataululla ja epävarmassa tilanteessa olevat yritykset saattoivat hakea rahoitusta sen suuremmin rahoituksen ehtoja miettimättä. Julkisten avustusten käyttöä valvotaan, ja jälkitarkastusta voidaan suorittaa vasta vuosien kuluttua hankkeen päättymisen jälkeen. Mikäli rahoituksensaajan todetaan laiminlyöneen rahoitukselle asetettuja ehtoja, voi se pahimmassa tapauksessa johtaa saadun […]

Lue lisää
Varaukset tilinpäätöksessä – onko niitä?

Varaukset olivat aina 1990-luvun loppupuolelle asti merkittävässä asemassa tilinpäätöstä laadittaessa. Vielä 1990-luvulla käytettävissä ollut varauspohja oli melko laaja yritysmuodosta riippumatta. Muistamme niin silloisen investointivarauksen ja varastovarauksen kuin toimintavarauksenkin, joita käytettiin tuloksen järjestelykeinoina verotettavan tuloksen säätelemiseksi. Vuonna 1993 tapahtuneen verouudistuksen myötä varauskanta kuihtui, joskin silloisen verouudistuksen siirtymävaiheen järjestelynä muodostettu siirtymävaraus mahdollisti vanhojen varauksien käyttämisen/purkautumisen aina vuoteen […]

Lue lisää