Tuija Siuko

Tuija Siuko

Tuokolle tulin vuonna 2007, kun halusin työskennellä tilintarkastajana suomalaisessa perheyrityksessä. Kokemusta alalta oli jo karttunut niin toisen palveluksessa kuin yrittäjänäkin. HT-tilintarkastajatutkinnon suoritin vuonna 1985 ja KHT-kirjainten aika tuli vuonna 2010. Ennen tilintarkastusuraani olen työskennellyt tilitoimistoyrittäjänä sekä eri alojen yritysten taloushallinnossa eri tehtävissä. Taloushallinnon kokemusta on siis kertynyt monesta eri näkövinkkelistä.

Vuodesta 2010 olen toiminut Tampereen aluejohtajana ja vuodesta 2013 olen ollut Tuokon osakkaana. Keskeiset työtehtäväni liittyvät siis aluetoimiston johtamiseen ja markkinointiin, mutta osallistun aktiivisesti myös käytännön asiakas- ja tarkastustyöhön, mikä onkin ehkä eniten lähellä sydäntäni. Asiakaskantaa onkin lukuisilta eri toimialoilta ja kaikki yhteisömuodot ovat edustettuina. Olen toiminut myös kouluttajana sekä henkilökunnallemme että erilaisissa asiakastilaisuuksissa. Lisäksi olen kirjoittanut artikkeleita lähinnä omiin julkaisuihimme.

Luonteeltani olen harkitseva ja sopeutuvainen eikä pinnani pala kovinkaan helposti. Esihenkilönä pyrin olemaan reilu ja seison sanojeni takana. Vapaa-ajallani nautin luonnossa liikkumisesta ja matkustelen mielelläni. Kuulun myös perheemme karkeakarvaisen mäyräkoiran palveluskuntaan. Kuntoani yritän lisäksi kohottaa vaihtelevalla menestyksellä kuntosalilla.

KHT, Osakas, Aluetoimistojohtaja

MIETTEITÄNI:

osatuloutus tuokko
Osatuloutus ja perustajaurakointi – täsmennyksiä soveltamiseen

Kirjanpitolautakunnan 5.6.2017 antama yleisohje perustajaurakoinnin kirjanpitokäsittelystä jätti avoimeksi, miten sovelletaan ja voidaanko ylipäätään enää soveltaa osatuloutusta. Suoriteperiaatteen mukainen käsittely eli tulouttaminen luovutukseen perustuen on yleisohjeen mukaan pääsääntönä. Kirjanpitolautakunnan mukaan tarkoituksena ei kuitenkaan ollut kieltää kirjanpitolain 5 luvun 4 §:n mukaista menettelyä kirjata pitkän valmistusajan suoritteen tulo valmistusasteen mukaisesti. Kirjanpitolautakunnalle oli osoitettu useita asiaa koskevia kysymyksiä […]

Lue lisää
Kokemuksia tilintarkastuksesta Tuokko
Kokemuksia pienten yritysten tilintarkastuksesta

Pitkäaikainen kokemus pienten yritysten tilintarkastuksista on osoittanut kirjanpidon tason maassamme olevan hyvin vaihtelevaa. Olen havainnut, että tieto säännösten muuttumisesta ei aina tavoita tekijää, vaan kirjanpitoa tehdään vanhentuneiden säännösten mukaisesti. Kirjanpidon ongelmat saatetaan havaita vasta esimerkiksi tilintarkastajan vaihtuessa, jos yhtiöllä on ollut pitkäaikainen maallikkotasoinen tilintarkastaja, joka ei ole puuttunut asioihin. Alla on esitetty joitain tyypillisimpiä havaintojani. […]

Lue lisää
Kirjanpitolautakunnan uusi yleisohje
Uusi yleisohje kirjanpitolautakunnalta-perustajaurakoitsijan tilinpäätös myllerryksessä

Uusi yleisohje perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittelystä Kirjanpitolautakunta on 5.6.2017 antanut uuden yleisohjeen perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittelystä. Edellinen yleisohje oli vuodelta 2006 ja muutti voimaantullessaan merkittävästi aiemmin vallinnutta käsittelytapaa. Verohallinnon ohjeistuksen perusteella aiemman yleisohjeen mukaisesta käsittelystä saattoi kuitenkin kirjanpidon ja verotuksen välille syntyä väliaikaisia eroja. Uusi yleisohje poistaa tämän ongelman, kun tulot ja menot kohdistetaan samoilla periaatteilla sekä kirjanpidossa että […]

Lue lisää