Taloyhtiön veroilmoitus vahvistettavasta tappiosta

Taloyhtiön veroilmoitus vahvistettavasta tappiosta

Verohallinnon päätöksen mukaan verovuodesta 2020 alkaen on ollut taloyhtiöidenkin annettava veroilmoitus tappioiden vahvistamiseksi. Taloyhtiö, jota veroilmoitusvelvollisuus koskee, voi olla joko asunto- tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Aiemmin tähän on riittänyt oma seuranta. Kuitenkin vuodesta 2018 alkaen verohallinto on suositellut veroilmoituksen laatimista, jotta tappiot saadaan kirjattua Verohallinnon järjestelmiin. Vuoden 2020 jälkeen, jos taloyhtiö tekee tappiota, tulee ne siis jatkossa vahvistaa veroilmoituksella neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä, jotta yhtiö voi tulevaisuudessa vähentää ne tehdystä tuloksesta.

Ennen verovuotta 2020 tehdyt tappiot voi vielä vähentää seuraavien tilikausien tuloksesta verottajalle tehtävällä oikaisuvaatimuksella, kuitenkin huomioiden kymmenen vuoden tappioiden käyttöaika. Oikaisuvaatimuksen voi poikkeuksellisesti laatia aikaisempien tilikausien verotuksesta, vaikka verotus olisi jo päättynyt. Tämä poikkeus oikeuttaa vielä käyttämään aiemmat vahvistamattomat tappiot. Oikaisuvaatimuksen liitteeksi on lisättävä tieto aiempien vuosien vahvistamattomista tappioista ja niiden käyttämisestä, joiden lisäksi on liitettävä sen vuoden tilinpäätöstiedot, jolle oikaisuvaatimus on kohdistettu. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan ilman oikaisuvaatimusta ei tappiota voida ottaa huomioon.

Vahvistettujen tappioiden käyttö eritellään veroilmoituksella niin, että ilmoitetaan verovuosi, jolloin tappio on vahvistettu ja verovuosi, jolloin tappio vähennetään sekä käytetyn tappion määrä. Liitteeksi veroilmoitukseen on liitettävä kopio taseesta ja tuloslaskelmasta tilikaudelta, jonka tulokseen tappio käytetään. Tätä ei ennen verovuotta 2020 tarvinnut liittää. Tarvittaessa myös tilintarkastuskertomus lisätään veroilmoituksen liitteeksi.

Vuoden 2020 jälkeen päättyneeltä tilikaudelta on tehtävä veroilmoitus, mikäli joku seuraavista edellytyksistä täyttyy:

  • Päättynyt tilikausi on taloyhtiön ensimmäinen tilikausi
  • Taloyhtiöllä on verovuonna saatuja myyntuloja maa-alueiden, rakennusten tai arvopapereiden luovutuksesta.
  • Verotettava tulo edellisten vuosien tappioiden vähentämisen jälkeen on 50 euroa tai enemmän
  • Verohallinto erikseen vaatii
  • Taloyhtiö haluaa vahvistaa verovuoden tappion

Mikäli tappion käyttövuonna mikään ylläolevista edellytyksistä ei täyty, ei veroilmoitusta tarvitse tappion käyttämistä varten laatia. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan ilmoittamisvelvollisuuden vapautumisen edellytyksenä on, että vahvistettujen tappioiden käyttö ilmoitetaan kuitenkin myöhemmin tehtävällä veroilmoituksella, jolloin veroilmoituksen edellytykset täyttyvät huomioiden kuitenkin tappioiden käyttöajat.

Muita muutoksia

Omistajanvaihdoksista taloyhtiöissä poistui ilmoitusvelvollisuus 1.10.2019.

Lisätiedot

Lisätietoa aiheesta löydät joko Verohallinnon sivuilta tai allekirjoittaneelta.

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja

Tuija Siuko

Tuija Siuko

Partner, KHT, Aluetoimistojohtaja Tampere
+358 40 544 9041