Tekoäly tilintarkastus Tuokko

Tekoäly ja tilintarkastuksen tulevaisuus

Viimeisten vuosien aikana on puhuttu laajalti siitä, että kehittyvän tekoälyn ja robotiikan myötä tilintarkastuksen luonne tulee merkittävästi muuttumaan. On jopa puhuttu siitä, että tilintarkastajat olisivat ammattina yksi uhatuimmista tulevan muutoksen myötä. Tekoälyn myötä tilintarkastus ja tilintarkastajan työnkuva tulee varmasti muuttumaan, mutta tilintarkastajien ammattia tekoäly ei pysty kokonaisuudessaan korvaamaan.

Mitä tekoäly on?

Tekoälystä puhuttaessa on hyvä ymmärtää, mitä tekoäly on. Tekoäly ei ole yksi palikka, vaan joukko erilaisia autonomisia toimintoja. Tällä hetkellä yksi useimmiten vastaan tulevista tekoälyn muodoista on monen eri kuluttajapalvelun nettisivuillaan käyttämä chat-robotti. Kirjanpidossa tekoälyä hyödynnetään esimerkiksi ostolaskujen tiliöinnissä, jossa tiliöinti tapahtuu automaattisesti laskun tietojen perusteella. Tekoälyn avulla voidaan myös muuntaa tekstiä, kuvia tai muita lähdeaineistoja helpommin käsiteltävään muotoon. Tekoälyn käyttö on vielä alkutekijöissään, mutta viimeisten vuosien aikana kehitys on ollut erittäin nopeaa, jonka myötä sitä käytetään jatkuvasti uusilla alueilla ja sovelluksissa. Uusien liiketoimintamallien myötä tekoäly mahdollistaa asioiden tekemisen uudella tavalla. Kehittyvän tekoälyn vahvuutena on se, että suljetussa ympäristössä se oppii aina ihmistä paremmaksi.

Tekoälyn hyödyntäminen kirjanpidossa ja tilintarkastuksessa

Kehittyvä tekoäly luo laajat mahdollisuudet kirjanpidon ja tilintarkastuksen kehittämiseen ja tehostamiseen.  Kirjanpidon osalta se mahdollistaa yksinkertaisten ja rutiininomaisten toimintojen automatisoinnin, jolloin kirjanpitäjälle jää enemmän aikaa haastavien ja poikkeuksellisten erien läpikäyntiin.

Tilintarkastuksessa erilaisten analyyttisten ohjelmistojen hyödyntäminen on jo arkipäivää tämän päivän tarkastuksissa, mutta kirjanpidon automatisoinnin myötä myös tilintarkastuksen automatisointi kehittyy ja yleistyy osana päivittäistä työtä. Viimeisten vuosien aikana erilaisten analyyttisten ohjelmien avulla suurten datamassojen käsittely on helpottunut ja tehostunut. Meillä Tuokolla on otettu käyttöön IDEA Data Analysis –ohjelmisto, jota on mahdollista hyödyntää osana ulkoisia ja sisäisiä tarkastuksia. Kyseisen ohjelmiston avulla on mahdollista erotella suurestakin massasta poikkeukselliset tai muuten hälyttävät tapahtumat, jotka ovat siten tarpeellista ottaa tarkempaan tarkastukseen. Myös eri lähteistä olevien aineistojen yhdistely ja tietojen ristiin vertailu on mahdollista tehdä entistä tehokkaammin ja kattavammin IDEA:aa hyväksikäyttäen. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia tilintarkastuksen lisäksi myös sisäisen tarkastuksen näkökulmasta. Tarkastuksen painopiste on jatkossa entistä paremmin kohdennettavissa tiettyihin priorisoituihin eriin, jotka ovat analyysin perusteella havaittu poikkeaviksi tai muuten mielenkiinnon kohteena oleviksi.

Lue myös:

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja