matkatoimistopalvelujen arvonlisävero

Tiesitkö tämän matkatoimistopalvelujen arvonlisäverotuksesta?

Yleistä matkatoimistopalveluista

Matkatoimistopalvelujen marginaaliverotusmenettelyä sovelletaan arvonlisäverolaissa tarkoitetun matkanjärjestäjän myymiin matkatoimistopalveluihin. Matkanjärjestäjän käsitettä ei ole kuitenkaan määritelty arvonlisäverolaissa.

Arvonlisäverodirektiivin mukaan matkanjärjestäjinä pidetään matkatoimistoja ja turistimatkojen järjestäjiä.

Marginaaliverotusmenettelyn soveltaminen edellyttää, että matkanjärjestäjä myy matkatoimistopalveluna pidettäviä matkailupalveluyhdistelmiä omissa nimissään. Omissa nimissä tapahtuvaa myyntiä on ensinnäkin se, kun matkanjärjestäjä myy matkailupalveluyhdistelmiä (matkatoimistopalveluja) omaan lukuunsa.

Arvonlisäverolaissa tarkoitettu matkanjärjestäjä soveltaa marginaaliverotus-menettelyä ainoastaan omissa nimissä tapahtuvaan muilta elinkeinonharjoittajilta ostettujen tavaroiden ja palvelujen myyntiin. Marginaaliverotusmenettelyä ei sen sijaan sovelleta siltä osin kuin tavarat tai palvelut ostetaan muussa kuin elinkeinonharjoittajan asemassa olevalta myyjältä, esimerkiksi ei-verovelvolliselta yksityishenkilöltä. Näiden palvelujen ja tavaroiden edelleenmyyntiin sovelletaan arvonlisäverolain yleisiä säännöksiä.

Miten vero lasketaan eli miten matkatoistopalvelun arvonlisäverotus poikkeaa arvonlisäverotuksen yleisistä säännöksistä

Esimerkki

Kaikki palvelut ostetaan:

Bussimatka1 100
Hotelli7 000
Ateriat2 000
Ohjelmapalvelut900
Myyntihinta15 000
Marginaaliverotettava myynti15 000
Marginaaliverotettavat kulut11 000
Marginaali4 000
Veron peruste3 225,81 *
Alv 24 %774,19 *

* Veron peruste ja vero merkittävä laskulle eli kate näkyy laskulla.

** Koska kulut otetaan huomioon arvonlisäveroineen riippumatta alv-prosentista, tulee tavallaan kaikista kuluista huomioitua 24 % arvonlisäveroa, mutta niistä ei siis ostettaessa tehdä arvonlisäverovähennystä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikista ostoista tavallaan saa 24 %:n vähennyksen.

Matkatoimistopalvelut verotetaan Suomessa, mikäli ne luovutetaan myyjän Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta. Mikäli palvelua ei voida katsoa luovutettavan kiinteästä toimipaikasta, verotetaan matkatoimistopalvelut Suomessa, jos myyjän liiketoiminnan kotipaikka on Suomessa.

Kun yritys myy omissa nimissään muilta elinkeinonharjoittajilta välittömästi matkustajan hyväksi ostamiaan palveluja ja tavaroita, kysymyksessä on matkatoimistopalvelu. Tällöin matkailualan marginaaliverotusmenettelyn soveltaminen on pakollista. Menettely soveltuu sekä Suomessa että muissa EU-maissa tehtyihin ostoihin ja myynteihin.

Matkatoimistopalvelusta voidaan katsoa olevan kysymys, jos paketti sisältää majoituksen ja kuljetuksen tai joko majoituksen tai kuljetuksen ja lisäksi jonkin muun merkittävän matkailupalvelun. Käsityksemme mukaan ostettuja ohjelmapalveluja voidaan pitää tällaisina merkittävinä palveluina. Näin ollen majoituksen tai kuljetuksen lisäksi ohjelmapalvelun sisältävän paketin voidaan katsoa muodostavan matkatoimistopalvelun.

Itse tuotettujen palvelujen arvonlisäverotus taas tapahtuu arvonlisäverolain yleisten säännösten mukaan. Mikäli tuottaisi itse esimerkiksi opas- koulutus- tai ohjelmapalveluja, näihin sovellettaisiin arvonlisäverolain yleisiä säännöksiä. Itse tuotettujen palvelujen osalta siis sovelletaan aina arvonlisäverolain yleisiä säännöksiä.

Laskutettaessa on muistettava, että itse tuotetut palvelut laskutetaan normaalisti arvonlisäverollisina.

Matkatoimistopalvelujen arvonlisävero taas lasketaan yllä selostetun mukaisesti matkatoimistopalvelujen marginaaliverotusmenettelyn mukaisesti ja tältä osin laskulle merkitään matkatoimistopalvelujen veron peruste ja vero.

Huom! Matkatoimistopalvelujen marginaaliveromenettelyn soveltaminen ei edellytä, että kysymyksessä olisi varsinainen matkatoimisto. Riittää, että myy kokonaisuuden, joka sisältää kuljetuksen ja majoituksen tai kuljetuksen tai majoituksen ja jonkin merkittävän lisäpalvelun, esim. kalliin retken, konserttiliput tai osallistumisen johonkin muuhun tapahtumaan.

Sovellettava lainsäädäntö

AVL 69 §

Elinkeinonharjoittajalle luovutettu 80 §:ssä tarkoitettu matkatoimistopalvelu on myyty Suomessa, jos se luovutetaan täällä sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta. Jos tällaista palvelua ei luovuteta kiinteästä toimipaikasta, on se myyty Suomessa, jos myyjän liiketoiminnan kotipaikka on täällä.

AVL 71.1.9 §

Veroa ei suoriteta seuraavista myynneistä:

jäljempänä 80 §:ssä tarkoitetun matkatoimistopalvelun myynti siltä osin kuin kysymys on toisten elinkeinonharjoittajien Yhteisön ulkopuolella välittömästi matkustajan hyväksi luovuttamista palveluista ja tavaroista.

AVL 80 §

Kun matkanjärjestäjä myy omissa nimissään muilta elinkeinonharjoittajilta välittömästi matkustajan hyväksi ostamiaan palveluja ja tavaroita, matkanjärjestäjän katsotaan myyvän yhden palvelun (matkatoimistopalvelu).

Matkatoimistopalvelun veron perusteena pidetään voittomarginaalia ilman veron osuutta. Voittomarginaali on matkatoimistopalvelun myynnistä saadun vastikkeen ja muilta elinkeinonharjoittajilta välittömästi matkustajan hyväksi hankittujen palvelujen ja tavaroiden ostohintojen erotus. Ostohintoihin sisältyy veron osuus.

Jos palvelu tai tavara, jonka ostohinta on 2 momentissa tarkoitetulla tavalla vähennetty voittomarginaalia laskettaessa, otetaan muuhun tarkoitukseen kuin matkatoimistopalveluna myytäväksi, vähennetty määrä on lisättävä voittomarginaaliin.

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja