Tuokko Tietojärjestelmätarkastus Tietoturvatarkastus

Tietojärjestelmätarkastus

Tietoturva- ja tietojärjestelmätarkastus osana Tuokon toimintaa

Tietoturva ja tietoturvallinen lähestymistapa ovat osa kaikkea Tuokon toimintaa, ja samaa periaatetta haluamme tuoda myös asiakasyrityksillemme. Tietoturvallisuutta ei pitäisi ajatella pelkästään hakkereiden torjumisena tai tietomurtojen estämisenä, vaikka nämä ovatkin erittäin keskeisiä ja usein ensimmäisenä kuntoon laitettavia osa-alueita.

Yrityksen johto on riippuvainen tietojärjestelmien toimivuudesta ja asianmukaisuudesta. Tarkastuksissamme pyrimmekin ottamaan huomioon ennen kaikkea johdon näkökulma riskienhallinnan osalta.

Tietojärjestelmätarkastus on organisaation tietojärjestelmähenkilöistä, -toimittajista ja muista palveluntuottajista riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmennustoimintaa, jonka tehtävänä on varmistaa, että yhtiön tietojärjestelmiin liittyvät henkilö- ja järjestelmäriskit ovat hallittuja. Tarkastus on käytännössä hallituksen, toimitusjohtajan ja muun johdon ”työrukkanen” mieltä painavien tietojärjestelmäriskien arviointiin ja seurantaan.

Tietoturva käytettävyyden edistäjänä – ei estäjänä

Tietoturvallisuus on ensisijaisesti tietojärjestelmän oikeutettujen käyttäjien mahdollisimman esteetöntä järjestelmien käytettävyyttä ja tietosisällön säilyttämistä eheänä ja luottamuksellisena. Eheys muodostuu paitsi tietojärjestelmän tavasta käsitellä tietovarastoja myös ulkoisten tekijöiden vaikutuksen minimoinnista.
Yrityksen tietoturvaratkaisujen ollessa kunnossa, arkipäiväinen toiminta voidaan suorittaa niin, etteivät tietoturvamekanismit hankaloita työntekoa ja johda niiden tarkoitukselliseen ohittamiseen, jotta työt saataisiin tehtyä.

Tietoturvaratkaisujen tulee palvella käyttäjien tarpeita ja hiljaisesti varmistaa toiminnan turvallisuus tarjoten työkaluja poikkeustilanteisiin. Riippumattomana ja luotettavana ulkopuolisena asiantuntijana tekemällämme tietoturvatarkastuksella varmistetaan, että tietojärjestelmien ja organisaatioiden tietoturva toimii hyvin ja on vaatimuksenmukainen.
Tietoturva- ja tietojärjestelmätarkastuksen tuloksena saatte yksityiskohtaisen ja kattavan raportin tarkastettavan kohteen tietoturvallisuuden tasosta, vaatimuksenmukaisuudesta sekä mahdolliset korjausta vaativat kohteet. Jotta tarkastuksesta saataisiin kaikki mahdollinen irti, se tehdään räätälöidysti teidän tarpeenne mukaan, mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Tietoturvatarkastus​

Tietoturvatarkastus on osa tietojärjestelmähallintoa. Se käsittää kaikki ne tehtävät, joilla tutkitaan ja arvioidaan organisaation tietoturvallisuuden toimintaa, johtamista ja valvontaa.
Tietoturvatarkastusten kohdealueita ovat muun muassa:

  • tietoturvallisuuden riskienhallinta
  • turvallisuuspolitiikka
  • suojattavien kohteiden hallinta
  • tietoliikenteen käyttötoimintojen hallinta               
  • pääsyoikeuksien valvonta
  • tietoturvahäiriöiden hallinta
  • toiminnan jatkuvuuden hallinta ja vaatimustenmukaisuus
Trustmary Reviews

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lue uusimmat julkaisumme

Mitä yrittäjän tulisi tietää tilinpäätöksestä?
tilinpäätös

Mitä yrittäjän tulisi tietää tilinpäätöksestä?

Artikkelissa käsitellään tilinpäätöksen tietoja lähinnä pienyrittäjän näkökulmasta, mutta on toki sovellettavissa myös pieniä suurempiin yhtiöihin.…

Lue lisää