Evästeet Cookies

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 28.7.2021
Päivitetty 18.10.2021

Tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta tilatessasi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä Oy Tuokko Ltd:n verkkosivustomme kautta sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Käyttämällä verkkosivustoamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Nimi: Oy Tuokko Ltd
Y-tunnus: 1731049-4
Osoite: Paciuksenkatu 25, 00270 Helsinki
Sähköposti: dpo@tuokko.fi
Vaihde: +358 9 4366 140

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Oy Tuokko Ltd:n kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

Mikäli sinulle herää kysymyksiä henkilötietojen käsittelystä Oy Tuokko Ltd:llä, autamme mielellämme.

2. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri
Markkinointirekisteri
Henkilöstön esittely ja rekrytointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten

Asiakas- ja prospektirekisteri:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • Asiakaskirjeet ja tiedotteet
 • Asiakaskyselyt ja asiakasinformaation kerääminen
 • Oy Tuokko Ltd:n tarjoamien palvelujen toteuttaminen, myynti, hallinta, laskuttaminen ja palveluiden markkinointi sekä palveluiden kehittäminen

Markkinointirekisteri:

 • Yhteydenotot kotisivujen kautta
 • Asiantuntijamateriaalin lähettäminen
 • Ajankohtaisista tapahtumista, koulutuksista yms. tiedottaminen

Henkilöstön esittely ja rekrytointirekisteri

 • Henkilöstön esittely sekä osastojen esittely
 • Rekrytointi, työpaikkailmoitukset
 • Työnhakijoiden hakemusten jättäminen

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

Asiakas- ja prospektirekisteri:

 • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet)
  • Asiakaspalautetiedot
  • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Yrityksen ja/ tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot sekä tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista
 • Merkkipäivät ja muistamiset

Markkinointirekisteri:

 • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet)
  • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
  • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
  • Verkkopalvelustamme keräämämme tiedot
  • Yrityksen ja/ tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot sekä tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

Henkilöstön esittely ja rekrytointirekisteri:

 • Henkilöstön esittely sekä osastojen esittely
 • Rekrytointi, työpaikkailmoitukset
 • Uusien työnhakijoiden hakemusten jättämisen yhteydessä antamat tiedot (etu- ja sukunimi, sähköposti, puhelinnumero sekä vapaaehtoinen vapaamuotoinen CV sekä vapaamuotoinen henkilökohtainen kirje).

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas- ja prospektirekisteri: Asiakkaan antamat tiedot ja palvelun yhteydessä muodostuneet tiedot.

Markkinointirekisteri: Tiedot tallentuvat automaattisesti käyttäjän jättäessä yhteystiedot tai käyttäessään www.tuokko.fi –palvelua

Henkilöstön esittely ja rekrytointirekisteri: Avoimia työpaikkoja hakeneiden henkilöiden jättämät tiedot sekä henkilöstön esittelyt ja heidän antamat tiedot.

6. Tietojen luovutus/­vastaanottajat

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja muille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Asiakas- ja prospektirekisteriin on pääsy ainoastaan Oy Tuokko Ltd:n työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä.

Markkinointirekisteriin pääsy on ainoastaan muutamalla nimetyllä henkilöllä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä.

Henkilöstön esittely ja rekrytointirekisteriin pääsy on ainoastaan muutamalla henkilöllä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Kyseiset henkilöt toimittavat tarvittavat tiedot mahdolliselle esimiehelle haastattelua varten.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on ainoastaan Oy Tuokko Ltd:n työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

8. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä joko luotettavaa tunnistusta käyttävällä sähköisellä varmennejärjestelmällä (esim. sähköisellä henkilötunnuskortilla), käymällä toimipisteellä viranomaisen myöntämällä henkilöllisyystodistuksella, passilla tai muulla asiakirjalla. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. Henkilökohtaiset tarkistuspyynnöt voi jättää Oy Tuokko Ltd:n toimipisteisiin.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

Oikeus vaatia tietojen poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dpo@tuokko.fi

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineistoa Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan mukaisesti. Kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

9. Evästeet

Oy Tuokko Ltd käyttää verkkosivustollaan evästeitä. Lisätietoja evästeiden käytöstä: Evästeet

10. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Suosittelemme rekisteröityjä tarkistamaan tietosuojakäytäntömme säännöllisesti, jotta saat tiedon siihen mahdollisista tehdyistä muutoksista. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.