Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 9.4.2018, Päivitetty 1.9.2020

Tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta tilatessasi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä Oy Tuokko Ltd:n verkkosivustomme kautta sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää.
Käyttämällä verkkosivustoamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti.
Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

Rekisterinpitäjä

Oy Tuokko Ltd
Paciuksenkatu 25, 00270 Helsinki
+358 9 4366 140 / info@tuokko.fi.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava/Tietohallinto: Tommi Hyvönen, tommi.hyvonen@tuokko.fi

Rekisterin nimi

Oy Tuokko Ltd | Asiakas- ja markkinointirekisteri (CSI)

Oy Tuokko Ltd | Markkinointirekisteri (ActiveCampaign)

Oy Tuokko Ltd | Työntekijärekisteri (Visma Netvisor)

Oy Tuokko Ltd | Henkilöstön esittely ja rekrytointirekisteri (Teamtailor)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten

Oy Tuokko Ltd | Asiakas- ja prospektirekisteri:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • Asiakaskirjeet ja tiedotteet
 • Asiakaskyselyt ja asiakasinformaation kerääminen
 • Oy Tuokko Ltd:n tarjoamien palvelujen toteuttaminen, myynti, hallinta, laskuttaminen ja palveluiden markkinointi sekä palveluiden kehittäminen

Oy Tuokko Ltd | Markkinointirekisteri:

 • Yhteydenotot kotisivujen kautta
 • Asiantuntijamateriaalin lähettäminen
 • Ajankohtaisista tapahtumista, koulutuksista yms. Tiedottaminen

Oy Tuokko Ltd | Työntekijärekisteri (Visma Netvisor)

 • Henkilöstön tietojen hallinta
 • Henkilöstön palkkojen hallinta/maksatus
 • Henkilöstön verojen hoito
 • Sekä muut tarvittavat tiedot työsuhteen hallintaan

Oy Tuokko Ltd | Henkilöstön esittely ja rekrytointirekisteri (Teamtailor)

 • Henkilöstön esittely sekä osastojen esittely
 • Rekrytointi, työpaikkailmoitukset
 • Työnhakijoiden hakemusten jättäminen

Rekisterin tietosisältö

Oy Tuokko Ltd | Asiakas- ja prospektirekisteri:

 • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet)
  •Asiakaspalautetiedot
  •Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Yrityksen ja/ tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot sekä tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

Oy Tuokko Ltd | Markkinointirekisteri:

 • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet)
  • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
  • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
  • Verkkopalvelustamme keräämämme tiedot
  • Yrityksen ja/ tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot sekä tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

Oy Tuokko Ltd | Työntekijärekisteri (Visma Netvisor)

 • Henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Verotiedot sekä muut lakisääteisten ilmoitusten vaatimat tiedot
 • Pankkiyhteystiedot
 • Vuosilomien laskenta sekä poissaolojen seuranta

Oy Tuokko Ltd | Henkilöstön esittely ja rekrytointirekisteri (Teamtailor)

 • Henkilöstön esittely sekä osastojen esittely
 • Rekrytointi, työpaikkailmoitukset
 • Uusien työnhakijoiden hakemusten jättämisen yhteydessä antamat tiedot (etu- ja sukunimi, sähköposti, puhelinnumero sekä vapaaehtoinen vapaamuotoinen CV sekä vapaamuotoinen henkilökohtainen kirje).

Säännönmukaiset tietolähteet

Oy Tuokko Ltd:n asiakas- ja prospektirekisteri: Asiakkaan antamat tiedot ja palvelun yhteydessä muodostuneet tiedot.

Oy Tuokko Ltd Markkinointirekisteri: Tiedot tallentuvat automaattisesti käyttäjän jättäessä yhteystiedot tai käyttäessään www.tuokko.fi –palvelua

Oy Tuokko Ltd | Työntekijärekisteri (Visma Netvisor): Työntekijän antamat tiedot sekä työsuhteen aikana syntyneet tiedot sekä lakisääteisten asioiden hoitamisessa muodostuneet tiedot kuten verotus ja eläkkeisiin liittyvät tiedot.

Oy Tuokko Ltd | Henkilöstön esittely ja rekrytointirekisteri (Teamtailor): Avoimia työpaikkoja hakeneiden henkilöiden jättämät tiedot sekä henkilöstön esittelyt ja heidän antamat tiedot.

Tietojen luovutus/­vastaanottajat

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja muille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisteriin on pääsy ainoastaan Oy Tuokko Ltd:n työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä.

Markkinointirekisteriin pääsy on ainoastaaan muutamalla nimetyllä henkilöllä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä, tämän lisäksi pääsy tietoihin on Myyntimaatio Oy:llä sekä ActiveCampaign:llä

Työntekijärekisteriin pääsy on ainoastaan muutamalla nimetyllä henkilöllä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä, tämän lisäksi pääsy tietoihin on Visma Oy:llä

Henkilöstön esittely ja rekrytointirekisteriin pääsy on ainoastaan muutamalla henkilöllä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Kyseiset henkilöt toimittavat tarvittavat tiedot mahdolliselle esimiehelle haastattelua varten. Tämän lisäksi pääsy tietoihin on Teamtailor AB:llä

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on ainoastaan Oy Tuokko Ltd:n työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

WordPress, Myyntimaatio Oy, Polylang, LeadFeeder, ActiveHosted/Active Campaign Analytics- sekä Google Analytics –ohjelmistoja (”Ohjelmistot”), kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä tarkoituksenaan parantaa verkkopalvelun laatua. Ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoja siitä, millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat. Tarkemmat tiedot evästeistä löytyy https://tuokko.fi/evasteet/

Visma Netvisor käyttää omia evästeitään palvelun tuottamiseen, näistä tarkemmat tiedot löytyy: https://www.visma.fi/tietoa-vismasta/evasteet/

Teamtailor (rekrytointi.tuokko.fi) käyttää  omia evästeitään palvelun tuottamiseen, näistä tarkemmat tiedot löytyy: https://rekrytointi.tuokko.fi/privacy_policy sekä https://rekrytointi.tuokko.fi/cookie_policy

Mikäli et halua verkkopalvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen). Huomaa kuitenkin, että tällöin verkkopalvelu ei välttämättä toimi häiriöittä.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä joko luotettavaa tunnistusta käyttävällä sähköisellä varmennejärjestelmällä (esim. sähköisellä henkilötunnuskortilla), käymällä toimipisteellä viranomaisen myöntämällä henkilöllisyystodistuksella, passilla tai muulla asiakirjalla.
Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. Henkilökohtaiset tarkistuspyynnöt voi jättää Oy Tuokko Ltd:n toimipisteisiin, josta ne toimitetaan edelleen ym. yhteyshenkilölle

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja, suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia, varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.