Tuokko Tilinpäätös- ja konsernitilinpäätösneuvonta

Tilinpäätös- ja konsernitilinpäätösneuvonta

Konsernin muodostamisessa ja konsernitilinpäätöksen laatimisessa tulee ratkaistavaksi useita asioita, joiden ennakoiva selvittäminen on välttämätöntä. Annamme neuvoja ja avustamme erilaisissa konsernirakenteisiin ja konsernitilinpäätökseen liittyvissä kysymyksissä:

 • Konsernirakenteen suunnittelu
 • Konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuuden arviointi
 • Kirjanpidon ja taloushallinnon järjestäminen konserniraportoinnin näkökulmasta
 • Yhdistelylaskelmien laadinta
 • Konsernitilinpäätöksen sisältö sekä esittämis- ja muotovaatimukset

Koska tilintarkastus tulee suorittaa ja kuka tilintarkastajan valitsee?

Oletko arvioinut yhtiöidesi konsernirakenteen tarkoituksenmukaisuutta, harkinnut omistajapohjan laajentamisesta tai suunnitellut liiketoimintojen eriyttämistä eri yhtiöihin? Konsernirakenteen arviointi ja suunnittelu tulevat kysymykseen yleensä liiketoiminnan tai omistussuhteiden muutostarpeiden ja kehittämisen myötä. Näitä ovat eri yritysjärjestelyt kuten sukupolvenvaihdokset, sulautumiset ja jakautumiset sekä tehokkuuden, riskienhallinnan, viranomaisvelvoitteiden, henkilöstöasioiden ja verotuksen aiheuttamat syyt.

Useista erilaisista yhteisöistä ja konserneista saamamme kokemuksen myötä pystymme arvioimaan yhteisösi tilannetta ja tarpeita monipuolisesti konsernirakenteiden kartoituksessa ja suunnittelussa. Varsinaisesta toiminnasta ulkopuolisen objektiivisella kokonaisuuden tarkastelulla havaitaan usein näkökohtia, jotka muuten voisivat jäädä huomioimatta.

Konsernisuhde ja konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuus

Konsernisuhde muodostuu, kun kirjanpitovelvollisella on määräysvalta toisessa yhteisössä tai säätiössä. Kirjanpitovelvollisella on määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, kun sillä on:

 1. enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä
 2. oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä kohdeyrityksen hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä
 3. muuten tosiasiallinen määräysvalta kohdeyrityksessä.

Konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuudesta säädetään yhteisöä koskevassa yhteisölainsäädännössä ja kirjanpitolaissa, ja velvollisuuteen vaikuttavat erityisesti konsernin koko, konsernisuhteessa olevien yhteisömuoto ja mitä toimintaa yhteisö tai säätiö harjoittaa. Tarkempia tietoja laadintavelvollisuudesta löydät oheisesta artikkelista:

Valmistelevat toimenpiteet

Konsernitilinpäätöksen sujuva laadintaprosessi edellyttää, että kirjanpidossa ja taloushallinnossa on huomioitu tilinpäätöksen laadintaan tarvittavat tiedot ennakoivasti. Saat meiltä käytännönläheisiä neuvoja muun muassa seuraavissa alustavien toimenpiteiden ratkaisemisessa:

 • Konserniin kuuluvien yhteisöjen tilinpäätösten laadintaperiaatteiden yhtenäistäminen
 • Hankintamenolaskelmien laatiminen
 • Konsernin sisäisten tapahtumien seuranta siten, että niiden eliminointi konsernitilinpäätöksessä on mahdollista
 • Yhdistelyperiaatteiden määrittäminen

Autamme myös konsernitilinpäätösmallin ja tarvittavien konsernilaskentapohjien luomisessa, yhdistelyohjelmien käyttöönotossa sekä raportointiohjeistuksen ja toimintarutiinien kehittämisessä.

Konsernitilinpäätöksen laadinta

Varsinaista konsernitilinpäätöstä ja mahdollista toimintakertomusta koskevat monet määräykset ja muotovaatimukset. Esimerkiksi tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettävät tiedot riippuvat tilinpäätöstä laativan yhteisön koosta ja merkittävyydestä. Myös sovellettava yhteisölainsäädäntö asettaa omat vaatimuksensa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnalle. Saat meiltä ratkaisuja useisiin haastaviin kysymyksiin, kuten:

 • Kirjanpidolliset ratkaisut, kuten jaksotukset ja arvostaminen
 • Tilinpäätöksen tuloslaskelman, taseen, liitetietojen ja mahdollisen rahoituslaskelman sisältö, muoto ja esittämistapa
 • Toimintakertomuksen sisältö konsernitilinpäätös huomioiden
 • Tilinpäätökseen liittyvä verosuunnittelu

Konsernitilinpäätös antaa kokonaiskuvan samaan konserniin kuuluvien kirjanpitovelvollisten tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, ja mahdollistaa siten konserniyhteisöjen muodostaman kokonaisuuden tarkemman arvioinnin.

Mitä asiakkaamme sanovat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lue uusimmat julkaisumme

Toimistojen aukioloajat kesällä 2024

Toimistojen aukioloajat kesällä 2024

Aiempien vuosien tavoin lomakausi tuo muutoksia Tuokon toimistojen aukioloaikoihin. Tarkemmat tiedot toimistojemme poikkeusaukioloajoista löydät alla…

Lue lisää
Tilaisuus: Kestävyysraportointi käytännönläheisesti

Tilaisuus: Kestävyysraportointi käytännönläheisesti

Järjestämme syksyllä mielenkiintoisen maksuttoman aamiaistilaisuuden Helsingissä. Tilaisuudessa kestävyysraportoinnin osaajat kertovat kestävyysraportoinnin laadinnasta erityisesti käytännön haasteiden…

Lue lisää

Asiantuntijamme

Tuija Junni

Tuija Junni

Senior Manager, HT, Aluetoimistojohtaja Lappeenranta
+358 50 554 7485
Tuija Siuko

Tuija Siuko

Partner, KHT, Aluetoimistojohtaja Tampere
+358 40 544 9041