Tilinpäätös

Tilinpäätös – Mitä, miksi, milloin?

Mitä tilinpäätös sisältää?

Tilinpäätös on kokonaisuus, johon sisältyy tilikauden tuloslaskelma (tuotot –kulut), tase (varat-velat), liitetiedot ja tarvittaessa toimintakertomus sekä rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen muotoon ja laajuuteen vaikuttavat mm. yrityksen koko, toimiala ja noudatettavat säädökset. Suomalaisessa lainsäädännössä on käytössä pienemmissä yhtiöissä pien- ja mikroyrityksiä koskeva tilinpäätösasetus (PMA). Pienyhtiön on kuitenkin sovellettava aina pienyrityksiä koskevaa tilinpäätösasetusta, mutta mikroyritys voi käytännössä valita soveltaako mikro- vai pienyrityssäännöstöä. Mikäli mikroyhtiö päättää soveltaa pienyrityssäännöstä, tulee yhtiön käyttää sitä johdonmukaisuusperiaatteen mukaan tilikaudesta toiseen ja pienyrityssäännöstöä tulee noudattaa kaikilta osin.

Tilinpäätös kertoo siis yhtiön taloudellisesta tilanteesta tilikauden ajalta ja sen avulla yhtiön sidosryhmät voivat nähdä mm. yhtiön vakavaraisuustilanteen, sekä muita tunnuslukuja. Liitetiedoissa yhtiön tulee aina myös kertoa tilikauden jälkeisistä olennaisista tapahtumista, joka kertoo sidosryhmille, onko yhtiön toiminnassa tapahtunut jotain, mitä tilinpäätöksen lukijan tulisi tietää lukiessaan tilinpäätöstä. Tällaisia olennaisia tapahtumia voi olla mm. jonkin liiketoiminnan myynti tai varaston tuhoutuminen.

Miksi tilinpäätös on tärkeä ja miksi se on laadittava?

Jo pelkästään kirjanpitolaki vaatii osakeyhtiötä laatimaan tilikausittain tilinpäätöksen. Tilinpäätös on tärkeä asiakirja yhtiön taloudellisen tilanteen seuraamiseksi, joka on osakeyhtiön hallituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä, ja lain vaatimusten täyttämiseksi. Eri rahoituslaitokset ja luotonmyöntäjät usein vaativat viimeisimmän tilinpäätöksen lainahakemuksen liitteeksi. Tilinpäätös on julkinen asiakirja yhtiöstä, joten sen laadinta lain ja asetusten mukaisesti kertoo yhtiöstä paljon. Jos tilinpäätös on laadittu ”vasemmalla kädellä”, siinä on kirjoitusvirheitä tai muuten laadittu huolimattomasti, se ei ulkopuoliselle lukijalle kerro hyvää yhtiön tavasta hoitaa asioita. Sen vuoksi on tärkeää kiinnittää huomioita tilinpäätöksen laadintaan ja ulkoasuun. Sen voisi ajatella yhtiön käyntikortiksi verrattavaksi asiakirjaksi.

Milloin tilinpäätös on laadittava?

Tilinpäätös tulee laatia 4kk kuluttua tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös katsotaan laadituksi, kun hallitus on käsitellyt ja allekirjoittanut sen. Sähköisestä allekirjoituksesta voit lukea täältä. Osakeyhtiön tilinpäätös tulee rekisteröidä kaupparekisteriin 2kk kuluttua tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka on tehtävä 6 kk kuluessa tilikauden päättymisestä, eli yhteensä 8 kk kuluttua tilikauden päättymisestä. Muistathan siis huolehtia tilinpäätöksen rekisteröinnistä, sillä myöhässä olevan tilinpäätöksen rekisteröintimaksu nousee 85 euroon. Muutoin rekisteröinti on maksutonta. Lisäksi, jos tilinpäätöstä ei rekisteröidä vuoden sisällä tilikauden päättymisestä, Patentti- ja rekisterihallitus voi poistaa yhtiön kaupparekisteristä.

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja