Toimintamme kolmas vuosikymmen

Toimintamme kolmas vuosikymmen, 90-luku

Vuosi 2021 on Oy Tuokko Ltd:n juhlavuosi toimintamme täyttäessä 50 vuotta. Juhlistaaksemme tätä virstanpylvästä, julkaisemme sarjan yhtiön perustajan, hallituksen puheenjohtaja, kanslianeuvos, KHT Yrjö Tuokon muistelmia. Sarjan kolmannessa jutussa Yrjö Tuokko käy läpi, miten yhtiömme toimintamme jatkui 1990-luvulla. Tarinan kulkua voit seurata koko vuoden ajan julkaistavassa artikkelisarjassa.

Suomessa 80-luvun loppupuoli oli taloudessamme todellista hurlumhei-elämää. Suomen Pankin vapautettua rahoitusmarkkinat 1986, maahan alkoi virrata ulkomaanvaluuttaa valtavat määrät. Tätä ulkomaanvaluuttaa pankit ryhtyivät markkinoimaan ennen kuulumattomalla tavalla. Ulkomaista luottoa markkinoitiin ”helppoheikkimäiseen” tapaan vakuuksista piittaamatta, korkoetua painottaen ja kurssiriskiä vähätellen. Kun markka sitten devalvoitui 40 %, kurssiriski toteutui ja ajoi 60.000 yritystä konkurssiin. Seurauksena oli 90-luvun pankkikriisi ja lama sekä Suomen taloushistorian synkin vuosikymmen.

Tämä edellä kuvattu kehitys sävytti voimakkaasti 90-luvun toimintaamme. Kuten edellisessä infokirjeessä kerroin, perustimme ja koulutimme 80-luvun lopulla konkurssipesien erityistilintarkastuksiin perehtyneen ryhmän.

Kun konkurssisuma 90-luvun alussa alkoi, oli ryhmä heti täystyöllistetty. Ryhmän vahvuus oli suurimmillaan 26 henkilöä ja se suoritti yli 2000 konkurssiin ajautuneen yrityksen erityistilintarkastuksen. Itsekin olin mukana yli 1300 konkurssiyrityksen tarkastuksessa. Suurin joukko konkurssiin ajautuneista yrityksistä oli pk-yrityksiä, mutta oli joukossa suuriakin. Olemme suorittaneet käytännössä lähes kaikkien 90-luvun miljardiluokan konkurssiyritysten ja yrityssaneeraukseen joutuneiden yritysten erityistilintarkastuksen. Joukossa ovat mm. Hankkija, Novera, Eka, Haka, Kansa-yhtiöt, Elanto ym.

Ammattini synkimpiä hetkiä ovat olleet ne lukuisat keskustelut valuuttamääräisen luoton ottoon houkuteltujen ja konkurssiin joutuneiden rehellisten suomalaisten yrittäjien kanssa – kun kaikki oli mennyt ja perhekin hajonnut. Ne keskustelut säilyvät mielessäni aina, kuten myös käsitys siitä, ketkä ovat vastuussa 90-luvun katastrofista.

Merkittävä tapahtuma 90-luvun alussa oli se, että Viron itsenäistyttyä 1991, perustimme seuraavana vuonna 1992 Tallinnaan Tuokko Oü:n. Se palvelee pääasiassa länsimaisessa omistuksessa olevia virolaisia tytäryhtiöitä. Alkuvaikeudet olivat varsin suuret, mutta yhtiö saatiin vaikeuksista huolimatta käyntiin tyttäreni Piian vetämänä. Hän muutti viideksi vuodeksi Tallinnaan ja puhuu tänäkin päivänä täydellisesti Eestin kieltä.

Viron toimiston alkuajoilta muistuu mieleen eräs tapaus, joka kuvaa hyvin maassa vallinnutta silloista tilannetta. Erään suomalaisen yhtiön virolaisessa tytäryhtiössä asiat herättivät suomalaisessa emossa epäilyjä. Meidän Tallinnan toimiston väkeä pyydettiin suorittamaan tilintarkastus kyseisessä yhtiössä. Henkilöt menivät paikalle ja esittivät asiansa. Kirjoituspöydän takana istuva nahkatakkinen mies esitti vastauksensa tarkastuspyyntöön kaksi vaihtoehtoa: ”Voitte valita, lähdettekö tuosta ovesta mistä tulitte vai ikkunasta”. Se tarkastus päättyi pikaiseen ovi-vaihtoehdon valintaan. Tämä kerrottu tarina on 90-luvun alkuvuosilta, tänä päivänä tilanne Virossa on aivan toinen.

Kansainvälinen yhteistyökumppanimme vaihtui 90-luvun puolivälissä. Deloitte-ketju oli fuusioiden johdosta joutunut Suomessa samaan tilintarkastustoimistoon Ernst & Youngin kanssa ja halusi pesäeroon. Deloitte lähestyi meitä yhteistyöehdotuksella. Pitkällisten neuvottelujen jälkeen päädyttiin yhteistyöhön. Yhtiön nimeksi tuli ”Tuokko Deloitte & Touche”. Olimme todennäköisesti ainoa Deloitte-ketjuun kuuluva yhtiö maailmassa, jonka nimessä ylipäätään oli jotain muuta kuin Deloitte ja vielä yllä mainitussa järjestyksessä.

Vuosikymmenen lopulla henkilökuntamme määrä lähenteli 70 henkilöä ja jälleen oli edessä toimiston muutto. Uudet toimitilat löytyivät Munkkiniemestä Kone Oy:n entisestä toimitalosta, jonne muutimme Kulosaaresta 1995.

Tavanomaisten tilintarkastusten osalta asiakaskuntamme kasvoi 90-luvulla merkittävästi lähes 30 prosenttia. Konkurssiyritysten erityistarkastuksissa olimme markkinajohtaja. Suurimman asiakasryhmän tilintarkastusasiakkaisamme muodostivat pk-yritykset, mutta oli joukossa suuriakin tarkastuskohteita. 90-luvun lopulla asiakaskuntaamme sisältyivät mm. Kansaneläkelaitos ja Euroopan Investointipankki sekä eräät valtion yhtiöt mm. Alko yhtiöt. Euroopan Investointipankin tilintarkastajakolmikko muodostui lisäkseni irlantilaisesta ja espanjalaisesta kollegasta. Herrat olivat hyvin perillä Suomen historiasta. Illalliskeskusteluissa kävimme mielenkiintoisia keskusteluja sodistamme. Hyvin olivat herrat perillä niistäkin. Tosin ”Molotovin cocktail” vaati täsmennyksiä, niin sisältönsä kuin käyttötarkoituksenkin osalta.

Julkaisutoimintamme jatkui entiseen tapaan lukuisilla artikkeleilla alan lehdistössä. Vuonna 1997 julkaisimme omakustanteisen 25-vuotisjuhlakirjan (340 sivua), joka on kokoelma toimistomme henkilökunnan tätä varten kirjoittamista artikkeleista.

Tutustu julkaistuihin juhlavuoden artikkeleihin:

Kirjoittaja
Yrjö Tuokko
KHT, Kanslianeuvos, Yhtiön perustaja

Edellinen Seuraava