toimintamme kuudes vuosikymmen

Toimintamme kuudes vuosikymmen: ketterä liiketoiminnan kehittäminen ja ensiluokkainen asiakaspalvelu

Yhtiömme 50-vuotisjuhlavuoden ja viime vuonna julkaistujen historiakatsausten jälkeen on syytä suunnata katseet nykyiselle vuosikymmenelle. Menneistä vuosikymmenistä on kertynyt runsaasti kokemusta ja viisautta, joista ammentaa parhaita käytänteitä tulevaan. Samalla, kun tunnemme historiamme, tutkimme aktiivisesti ja rohkeasti uusia mahdollisuuksia ja kehityskohteita, jotka varmistavat kilpailukykymme tällä vuosikymmenellä, ja pidempäänkin.

Tavoitteenamme on palvella asiakkaitamme ensiluokkaisesti ja toimia vastuullisena työnantajana. Yrittäjämäisenä toimijana on kulttuurillemme ominaista käytännönläheisyys, rohkeus, helppo lähestyttävyys ja nopea reagointi.

Tärkein voimavaramme on hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta. Toimimme arvomme mukaisesti yhtenä joukkueena yhteisen tavoitteen hyväksi. Pitämällä huolta jokaisesta joukkueemme jäsenestä voimme saavuttaa asetetut tavoitteemme. Kehittämällä jatkuvasti toimintaamme ja tarjoamalla henkilöstöllemme säännöllistä koulutusta varmistamme jokaiselle mahdollisuuden onnistuneeseen päivittäiseen työntekoon. 

Tehtävänämme on auttaa asiakkaitamme monimutkaistuvassa liiketoiminta- ja lainsäädäntöympäristössä sekä liiketoiminnan ennustettavuudessa. Tunnistamme vastuullisen roolimme asiakkaidemme toiminnassa ja olemme kiitollisia saamastamme luottamuksesta.

Luotettavaa ja asiantuntevaa palvelua myös jatkossa

Tilintarkastuksen, sisäisen tarkastuksen ja muun tarkastustoiminnan tärkein tehtävä on varmistaa tilinpäätöksen oikeellisuus ja antaa varmuutta kulloinkin käsillä olevaan asiaan. Samalla tarkastajillamme on tärkeä rooli asiakasyritysten omistajien ja johdon tukemisessa silloin, kun tarvitaan vaativaa asiantuntijatyötä. Asiakkaidemme projektit ovat moninaisia ja usein myös yrityksen eri elinkaaren vaiheeseen liittyviä. Nämä projektit vaativat laajaa asiantuntemusta lainsäädännöstä ja liiketoiminnasta. Tarkastajamme toimivat omistajien, johdon ja talouden luotettavana kumppanina.

Taloushallinnon asiantuntijamme tuottavat luotettavaa ja ajantasaista tietoa asiakasyritystemme johdon käyttöön. Panostamme erityisesti talousprosessien automatisointiin, mutta ennen kaikkea taloudellisten lukujen raportointiin ja erilaisten talousanalyysien laatimiseen siten, että ne palvelevat entistä paremmin asiakkaidemme liiketoimintoja. Tarjoamme asiakkaillemme myös väliaikaisia talouspäällikköpalveluita ja analyysipalveluita eri tarpeisiin.

Verotuksen asiantuntijamme auttavat ennakoivasti huomioimaan veronäkökulmat liiketoimintaratkaisussa. Autamme asiakkaitamme niin kotimaassa kuin rajat ylittävissä transaktioissa. Pääpaino tulee mielestämme olla veroasioiden ennakoitavuudessa ja hyvässä suunnittelussa.

Yritysjärjestelyprojektit, erityiset tarkastukset ja muut talouden projektit ovat asiakkaan tietyn tilanteen vaatimia erityistä asiantuntijuutta vaativaa palvelua. Projektit ovat usein hektisiä ja vaativat yhtä lailla kykyä antaa kattava kokonaiskuva tilanteesta, kuin tarjota tarkoituksenmukaisella tavalla yksityiskohtiin menevä raportti riskeistä ja tarkastelun kohteena olevasta asiasta.

Mielenkiintoisia ja kokemusta vaativia asiakasprojekteja

Vuonna 2021 osallistuimme useisiin mielenkiintoisiin asiakasprojekteihin, joista yleisellä tasolla voidaan mainita mm. seuraavat:

  • Autoimme asiakastamme arvopaperiemissioissa (listautumisprosessi). First North -listautumisessa teimme asiakkaalle myös ns. listautumisen valmistautumiseen liittyvän Due Diligence -arvioinnin. Listautumisprosessissa tarvitaan lisäksi useita lainsäädännön edellyttämiä tilintarkastajan lausuntoja.
  • Olimme auttamassa useissa rakenne- ja yritysjärjestelyprosesseissa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Projektit ovat liittyneet yrityskauppoihin, konsernin rakennemuutoksiin sekä sukupolvenvaihdokseen valmistautumiseen.
  • Olemme olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa taloushallinnon kokonaisulkoistuksia tai tiettyjen talousprosessin osa-alueiden ulkoistuksia niin kotimaisille yhtiöille kuin kansainvälisten yhtiöiden tytäryhtiölle Suomessa. Monet projektit ovat vaatineet myös verotuksen osaamista niin yhtiön verostatuksen kuin esimerkiksi työantajailmoitusten osalta. Lisäksi olemme tarjonneet myös pääkirjanpitopalveluna asiantuntijamme kokopäiväisesti asiakkaan projektiin.
  • Olimme apuna vaativissa tuomioistuin- ja välimiesoikeusprosesseissa asiantuntijana sekä laaja-alaisissa erityisen tarkastuksen prosesseissa.

Olemme otettuja siitä, että meihin on luotettu näissä ammattitaitoa ja kokemusta vaativissa projekteissa. Haluamme jatkossakin osoittautua luottamuksen arvioisiksi ja olla apuna vastaavissa toimeksiannoissa niin olemassa oleville asiakkaillemme kuin laajalle yhteistyökumppaniverkostollemme.

Taloushallinnon automatisoituminen

Taloushallinnon prosessit automatisoituvat nopeutuvaa vauhtia. Näemme tämän kehityksen positiivisena mahdollisuutena. Automatisoidut ratkaisut lisäävät mahdollisuuksia siirtää talouden rutiinitehtävät ”robottien” hoitamaksi. Tulemme investoimaan rutiinitehtävien automatisointiin, jotta pystyisimme entistä enemmän käyttämään aikaa asiakkaidemme monitahoisten ja moninaista ammattitaitoa vaativien ongelmien ratkaisuihin. Tämä on meidän ydinosaamista. Automaatio ei tule korvaamaan laaja-alaista talous- ja liiketoimintaosaamista, missä tarvitaan inhimillistä ymmärrystä, kykyä joustavasti yhdistellä tietoa ja toimia luovana ongelmaratkaisijana.

Kansainvälinen Praxity-verkostomme

Viimeisten vuosien aikana olemme myös panostaneet merkittävästi työaikaamme kansainvälisen Praxity-verkostomme yhteistyöhön ja sen kehittämiseen. Olemme aktiivisesti kehittämässä kansainvälistä verkostoamme osallistumalla yhteistyöfoorumeihin ja kehittämisryhmiin. Uskomme siihen, että vain aktiivisesti tekemällä voit vaikuttaa tulevaisuuteen. Aktiivisen osallistumisen kautta pystymme paremmin kertomaan asiakkaillemme myös tarjolla olevasta kansainvälisestä asiantuntemuksesta.

Liiketoiminnan kehittäminen ei ole pikajuoksua

Tehtävänämme on varmistaa, että palveluvalikoimamme on riittävän laaja, kontaktiverkostomme ovat kattavia ja että osaamisemme on rautaa, jotta asiakkaamme voivat kääntyä luottamuksellisesti puoleemme aina tarpeen vaatiessa. Haluamme tarjota asiakkaillemme koko yhteisön elinkaaren kestävän kumppanuuden. Näin olemme toimineet kaikkina yhtiömme kuluneina vuosikymmeninä ja näin haluamme toimia myös jatkossa.  

Liiketoiminnan kehittäminen ei ole pikajuoksua. Lupaamme, että jatkamme asiakaspalveluun sitoutuneita toimintaperiaatteita, pitkäjänteistä liiketoiminnan kehittämistä ja hyvin organisoitua toimintatapaa myös tällä vuosikymmenellä.

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja