Toimintamme neljäs vuosikymmen

Toimintamme neljäs vuosikymmen, 2000-luku

Vuosi 2021 on Oy Tuokko Ltd:n juhlavuosi toimintamme täyttäessä 50 vuotta. Juhlistaaksemme tätä virstanpylvästä, julkaisemme sarjan yhtiön perustajan, hallituksen puheenjohtaja, kanslianeuvos, KHT Yrjö Tuokon muistelmia. Sarjan neljännessä jutussa Yrjö Tuokko käy läpi, miten yhtiömme toimintamme jatkui 2000-luvulla. Tarinan kulkua voit seurata koko vuoden ajan julkaistavassa artikkelisarjassa.

Toimintamme neljäs vuosikymmen alkoi vuosituhannen vaihteessa, kun siirryimme 2000-luvulle. Toimintaympäristöä leimasi edelleen 90-luvun pankkikriisin ja sitä seuranneen laman seuraukset. Pankkimaailma oli täysin muuttunut, ei ollut enää KOP:ia, SYP:ia, SKOP:ia, HOP:ia, STS:ia, PSP:ia eikä Meritaa. Liikepankkitoiminnasta yli 50 % oli siirtynyt pankkikriisin seurauksena ulkomaisiin käsiin.

1990-luvulla 60.000 konkurssiin ajautuneen yrityksen jälkiselvittelyt jatkuivat pitkälle 2000-luvulle. 90-luvun laman seurauksena 2000-luvun alkuvuosina konkursseja tuli keskimäärin 3000 – 4000 konkurssia vuodessa. Konkurssipesien erityistarkastukselle riitti töitä.

Suuret kansainväliset amerikkalaisvetoiset tilintarkastusketjut aloittivat vuosituhannen vaihteessa eri maissa toimivien tilintarkastustoimistojen sitomisen yhä lujempaan liekaan. Tämä sinänsä ymmärrettävä amerikkalaislähtöinen sitouttaminen ja valvonta ei oikein istunut minun, kuten ei tyttäreni Pian eikä poikani Timonkaan ajatusmaailmaan.

Se ei kuitenkaan ollut syynä irtaantumiseen Deloitte-ketjusta vuonna 2001. Monet asiat ovat joskus vähästä kiinni, niin tämäkin. Olin ajatellut siirtää omistukseni Tuokko Deloitte & Touche Oy:ssä pojalleni Timolle, joka oli työskennellyt yhtiössä jo useita vuosia. Osakassopimuksen mukaan siirto edellytti kaikkien osakkaiden yksimielistä päätöstä. Sitä ei saatu aikaan. Löytyi yksi vastarannan vähemmistöomistajajurrikka, joka ei ajatustani hyväksynyt. Syytä hän ei minulle kuitenkaan kertonut. Jos tuota ajatuksiani vastustavaa vastarannan jurrikkaa ei olisi ollut, toimisimme todennäköisesti vielä tänäkin päivänä Deloitten kyltin alla. Vähästä oli kiinni.

Kun edellä kertomaani ajatusta ei hyväksytty, oli tilanne selvä, päätimme irtaantua Deloittesta. Ei irtaantuminen aivan läpihuutojuttu ollut. Irtaantumispäätöksemme jälkeen meidät, minä ja Timo, kutsuttiin neuvottelemaan hotelli Kämpiin. Istuimme Timon kanssa hotelli Kämpin sviitissä palaverissa, jossa oli meidän lisäksi läsnä kolme ulkomaista Deloitten pomoa. Lähtömme lopullisuus ymmärrettiin lopulta, kun totesin herroille: ”Kun Suomi talvisodassa taisteli ja säilytti itsenäisuuden, me haluamme sen myös säilyttää.”

Niinpä irtaannuimme Deloitte-ketjusta vuonna 2001. Otimme toiminimeksemme Tuokko Tilintarkastus Oy:n, joka sittemmin muutettiin nykyiseen muotoonsa Oy Tuokko Ltd:ksi. Monet asiakkaistamme totesivatkin: ”On se hyvä, että yhtiöllä on nimi, jonka osaa lausua.” Pidimme tärkeänä, että toimintaamme kuuluu myös kansainvälisyys, mutta sinivalkoinen kansainvälisyys. Valitsimme tarjokkaiden joukosta uudeksi kansainväliseksi yhteistyökumppaniksemme Praxity-ketjun. Se on itsenäisten tilintarkastustoimistojen muodostama kansainvälinen yhteistyöorganisaatio, joka toimii yli 110 maassa.

Vuosikymmenen alkuvuosina toimintamme laajeni merkittävästi ja palkkasimme joukkoomme lisää useita ammattihenkilöitä. Vuonna 2002 toimintaamme laajennettiin myös siten, että ostimme kaksi tilitoimistoa, jotka ovat perusta nykyisen taloushallintopalveluja tarjoavan osastomme synnylle. Toimintamme ja asiakaskuntamme laajeni 2000-luvulla edelleen. Uusina toiminta-alueina olivat sisäinen tarkastus, riskienhallinta ja yritysjärjestelyt tilintarkastuksen ja konkurssipesien erityistarkastuksen säilyessä kuitenkin merkittävimpinä. Sisäinen tarkastus käsitti julkishallinnon ja yritysten sisäisen tarkastuksen sekä riskienhallinnan palvelut. Yritysjärjestelyt käsittivät yrityskauppoihin ja erilaisiin yritysjärjestelyihin liittyvät palvelut ja tarkastukset. Koko Tuokko-ryhmän palveluksessa vuosikymmenen lopulla, Tallinna mukaan lukien, oli lähes 70 henkilöä.

2000-luvulla voimassa olleen lainsäädännön myötävaikutuksella ryhdyimme suunnittelemaan sukupolvenvaihdosta. Silloinen lainsäädäntö ”pakotti” reviisorin luopumaan tilintarkastushommista, kun mittariin tuli 70 vuotta. Minulle tämä tarkoitti vuotta 2008. Sukupolvenvaihdos toteutettiin monivaiheisena operaationa ja sen lopputuloksena oli tilanne, jossa tilintarkastustoimintaa Suomessa harjoittava yhtiö siirtyi poikani Timon omistukseen ja taloushallintopalveluja tarjoava yhtiö Tuokko Oü Tallinnassa siirtyi tyttäreni Pian omistukseen.

En minä kuitenkaan vuonna 2008 lyönyt rukkasia tiskiin, päinvastoin. Jatkoin hommia entiseen tapaani. Kirjaimettomana reviisorina en vain allekirjoittanut yhtäkään tilintarkastuskertomusta.

Julkaisutoimintamme jatkui edelleen vilkkaan. Kun tuo 70 vuoden virstanpylväs tuli vastaan vuonna 2008 julkaisimme mm. eräänlaisena historiikkina kirjan ”Reviisori Raudusta”, joka sisälsi muistikuvia, mietteitä ja ajatuksiani 70 vuoden varrelta.

Urheilumiehenä tulin vuonna 2000 valituksi Suomen Painiliiton puheenjohtajaksi. Tämä toi itselleni ja myös silloiselle back officelle melkoisia haasteita koko vuosikymmeneksi. Niistä selvittiin eikä jouduttu edes ”siltaan”. Erosin tehtävästä vuosikymmenen lopulla ja annoin tilaa nuoremmille. Tuo varsin mielenkiintoinen ajanjakso paljasti minulle kuitenkin sen, miten paljon suomalaisessa urheilumaailmassa olisi ”kirvesmieshommia”.

Tutustu julkaistuihin juhlavuoden artikkeleihin:
Edellinen Seuraava

Kirjoittaja

Yrjö Tuokko

Yrjö Tuokko

KHT, Kanslianeuvos, Yhtiön perustaja, Partner
+358 40 040 6617