Toimintamme viides vuosikymmen Tuokko

Toimintamme viides vuosikymmen, 2010-luku

Vuosi 2021 on Oy Tuokko Ltd:n juhlavuosi toimintamme täyttäessä 50 vuotta. Juhlistaaksemme tätä virstanpylvästä, julkaisemme sarjan muistelmia vuosien varrelta. Muistelmat yhtiömme vuosikymmeniltä 1970-2000 ovat yhtiömme perustajan, kanslianeuvos KHT Yrjö Tuokon kirjoittamia. Hänen siirryttyä yläkerran tilintarkastusjoukkoihin nykyinen hallituksen puheenjohtaja KHT Timo Tuokko jatkaa sarjan viidennessä jutussa, miten toimintamme kehittyi 2010-luvulla.

Vuosikymmen alkoi yhtiössämme varsin myrskyisissä merkeissä. Meiltä irtaantui henkilöstöryhmä, joka vastasi konkurssipesien eritystarkastuksista, sekä muutama muu asiantuntija. Tilanne oli tiukka, kun liikevaihtoa lähti kerralla merkittävä määrä, mutta kiinteät kulut jäivät.

Tilanne koettiin tilintarkastusalalla tulkintani mukaan siten, että olisimme olleet jonkinlaisissa ongelmissa. Minua lähestyttiin isojen tilintarkastusketjujen toimesta ”yhteistyön” merkeissä. Tausta-ajatuksena oman käsitykseni mukaan oli yhtiömme tai sen toiminnan ostaminen. Kosiskelijoille totesin yksikantaan, ettemme ole kiinnostuneita. Minua kaduttaa vain se, että en tuolloin edes kysynyt minkälainen hintalappu yhteydenottajilla olisi ollut mielessä.

2013 toteutettiin yhtiössämme yritysjärjestely, jossa erillisenä yhtiönä toiminut tilitoimisto Tuokko Laskenta Oy sulautui Oy Tuokko Ltd:hen (tuolloin vielä Tuokko Tilintarkastus Oy). Järjestelyn perusteena oli yhtiöiden asiantuntijoiden yhteistyön syventäminen, asiakkaiden laaja-alaisempi palvelu sekä muut synergiaedut. Samassa yhteydessä yhtiömme toiminimi muutettiin Oy Tuokko Ltd:ksi. Aiemman toiminimen tavaaminen ulkomaille ei ollut mikään helppo juttu, vaikka olisi käyttänyt englanninkielistä versiota. Lisäksi vanhan toiminimen perusteella meidät miellettiin pääosin tilintarkastuksia tekeväksi yhtiöksi, vaikka palveluvalikoimaamme kuului paljon muutakin.

Vuosikymmentä voidaan kuvata toiminnan vakiinnuttamisen aikana. Palveluvalikoimamme laajennettiin vuosikymmen alun vaikeuksien jälkeen ja vuosikymmen loppuun mennessä olimme liikevaihdollisesti ylittäneet jo järjestelyä edeltäneen tason. Säilytimme asemamme Suomen kuudenneksi suurimpana tilintarkastustoimistona.

Konkurssipesien eritystarkastuksia teimme vuosikymmenen puolessa välissä uudestaan, joskin pienemmässä mittakaavassa kuin aiemmin. Tuona aikana suoritimme kuitenkin myös muutamia valtakunnallisesti merkittäviäkin konkurssipesien tarkastuksia.

Tärkeä asiakasryhmämme oli edelleen useat Suomen valtion suoraan omistamat yhtiöt ja niiden tilintarkastukset. Näissäkin yhtiöissä toimintaperiaatteisiimme on aina kuulunut myös suora yhteydenpito omistajan edustajiin. Tilintarkastuspuolella asiakkainamme oli edelleen myös monia liikevaihdoltaan suuria ja toiminnaltaan tärkeitä elinkeinoelämän toimijoita eri yhteisömuodoissa. 2010-luvulla saimme asiakkaiksemme myös First North -listalla ja pörssilistalla olevia asiakkaita.

Muista kasvavista palvelualueistamme voidaan mainita mm. yritysjärjestelyt ja sukupolvenvaihdokset, sisäinen tarkastus sekä erityyppiset projektitarkastukset. Ulkoistettujen sisäisten tarkastusten palveluissa asiakkainamme oli erityisesti sijoituspalvelu- ja rahastoyhtiöitä. Näissä toimeksiannoissa primusmoottorina oli henkilöstömme, jolla oli pitkäaikainen kokemus toimialalta. Asiaa auttoi myös erään tarkastajamme määräaikainen työnkierto Finanssivalvontaan ja sieltä saadut kokemukset. Myös kansainvälinen yhteistyö ja kv-toimeksiannot tilintarkastuksessa, verotuksessa ja taloushallinnon palveluissa kasvoivat 2010-luvulla.

2010-luvulla yleistyi myös yksityisellä puolella tilintarkastusten kilpailutus, vaikka säännösten mukaan vaatimusta tähän ei ole. Menestyimme kilpailutuksissa mielestämme hyvin vaikka emme usein olleet hinnaltaan halvin. Tämä kertoo myös mielestäni siitä, että palvelulle ja laadulle annetaan suurempi painoarvo kuin hinnalle.

Vuosikymmenen puolenvälin kieppeillä tuli myös toimistomme muutto eteen. Olimme toimineet Munkkinimen puistotien päässä ”Koneen-talossa” kymmenkunta vuotta. Kun rakennuksen omistaja päätti muuttaa sen asuintaloksi, oli löydettävä uudet toimitilat. Olimme viimeinen vuokralainen, joka muutti pois talosta alempien kerrosten purkutöiden jo alettua. Olo oli välillä kuin Ruotsin laivalla, kun alapuolella olevassa kerroksessa purettiin rakenteita Bobcatilla.  Korvaavat tilat löytyivät lähistöltä Paciuksenkadulta. Merkittävin peruste nykyisten toimitilojen valintaan oli nimenomaan niiden läheisyys aiempaan toimistoon verrattuna. Kuriositeettina voisi mainita, että kun 2001 vuoden lopussa irtaannuimme Deloittesta, sijaitsi toimistomme nykyisen toimiston naapuritalossa.

Jatkoimme yhtiömme julkaisutoimintaa julkaisemalla vuonna 2017 yhtiömme 45 vuoden taipaleen innoittamana kirjan Talous on taitolaji. Teos sisältää tilintarkastajiemme ja muiden asiantuntijoidemme sekä myös asiakkaidemme kirjoittamia artikkeleita hallinnosta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksistä. Nämä artikkelit ovat ajankohtaisia tänäkin päivänä. Yhtiömme brändi perustuu vahvasti kirjan otsikkoon.

Vuosikymmenen lopulla tuli myös ajankohtaiseksi operatiivisen toiminnan vetovastuun vaihtaminen. Olin toiminut vuoteen 2019 asti vaihtelevasti toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana, viimeksi toimitusjohtajana. Halusin itse keskittyä ennen kaikkea asiakastyöhön. Vuoden 2019 alkusyksystä toimitusjohtajan saappaisiin astui Janne Elo. Usein hyvä tekijä ei ole hyvä johtaja, Jannen kohdalla tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Tutustu julkaistuihin juhlavuoden artikkeleihin:
Edellinen Seuraava

Kirjoittaja

Timo Tuokko

Timo Tuokko

Hallituksen puheenjohtaja, KHT, Partner
+358 40 513 1150