Tulorekisteri

Tulorekisteri – Palkka- ja tulotietojen sähköinen arkisto

Tulorekisteri on valtakunnallinen sähköinen tietokanta, joka otettiin käyttöön v. 2019 alussa. Tulorekisteristä löytyy kattavasti palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla, josta tietoja jaetaan viranomaisten ja hallinnon tarpeisiin. Kaikki palkka- ja tulotiedot on ilmoitettava tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksusta.

Jokainen palkansaaja voi itse seurata ja tarkastaa saatuja palkkatietoja Tulorekisterissä. Tulorekisteriin kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla ja siellä voi asioida joko yksityishenkilönä tai yhtiön edustajana.

Palkanlaskennassa puhutaan termeistä brutto- ja nettopalkka. Bruttopalkka on työsopimuksessa sovittu palkka, josta vähennetään ennakonpidätys sekä lakisääteiset työeläkevakuutusmaksut ja työttömyysvakuutusmaksut. Nettopalkka on palkka, joka palkansaajalle oikeasti maksetaan. Nettopalkasta on jo vähennetty kaikki palkan sivukulut.

Ennakonpidätys on vero, jonka esimerkiksi palkan tai eläkkeen maksaja vähentää bruttopalkasta tai -eläkkeestä ja tilittää Verohallinnolle. Ennakonpidätysprosentti määräytyy Verohallinnolta vuosittain saatavan Verokortin mukaan. Verokorttiin on merkitty ennakonpidätysprosentti sekä tuloraja, johon asti ennakonpidätys on tämän prosentin suuruinen. Tulon ylittävältä osalta toimitetaan ennakonpidätys verokorttiin merkityn lisäprosentin mukaan. Jos työntekijä ei näytä verokorttia työnantajalleen eikä työnantaja ole pyytänyt ennakonpidätystietoja Verohallinnosta sähköisesti, työnantajan täytyy pidättää palkasta 60 % veroa.

Työeläkevakuutusmaksu on lakisääteinen vakuutus, jonka avulla Suomen työeläkkeet pääasiassa katetaan. Tyel-maksua peritään palkansaajan bruttopalkasta kullekin vuodelle etukäteen sovitun prosentin mukaan.

TYEL maksua peritään kaikilta työntekijöiltä, jotka

  • työskentelee työsuhteessa
  • on iältään 17-68 vuotias
  • ansaitsee vähintään 61,37 euroa kuukaudessa
  • työskentelee eläkkeen rinnalla

Vuonna 2021 TYEL maksuprosentit ovat seuraavat:

IkäProsenttiosuus ansiosta
17 – 52 vuotta7,15 % ansiosta
53 – 62 vuotta8,65 % ansiosta
63 vuotta täyttäneet7,15 % ansiosta

Työttömyysvakuutusmaksu on lakisääteinen vakuutus, jota kerätään työttömyysturvan rahoittamiseksi. Työttömyysvakuutusmaksua peritään, kun työntekijä on 17 – 64-vuotias. Alle 17-vuotiaista ja yli 65 vuotta täyttäneistä työntekijöistä ei TVR-maksua makseta. Työntekijältä perittävän työttömyysvakuutusmaksun maksuprosentti vuonna 2021 on 1,4 %. Työnantaja maksaa sekä työntekijän että työnantajan osuudet Työllisyysrahastolle.

Tulorekisteri

Palkansaajan on hyvä aina aika ajoin, käydä kirjautumassa Tulorekisteriin ja

1. Tarkastaa omat tulotiedot, jotka palkanmaksaja on rekisteriin ilmoittanut

2. Omat tulotiedot ovat katsottavissa sisäänkirjautumisen jälkeen heti aloitussivulta.

3. Omista tulotiedoista voi tarkastella kuluvan vuoden ilmoitettuja palkkatietoja sekä tarkistamaan edellisten vuosien tietoja (lähtien vuodesta 2019)

Tulorekisteri on hyvä arkisto, josta palkansaaja pystyy tarkistamaan tietoja hänelle maksetuista palkoista ja suorituksista. Etenkin verokortin tulorajan seurantaan tulorekisteritietojen tarkastus on oiva apu.

Jotta palkansaaja välttyy lisäveroilta verovuoden päätteeksi, on verokorttiin merkityn tulorajan seuranta tarpeen. Tulorekisteri pitää sisällään kaikki palkansaajan tulotiedot jotka vaikuttavat verokortin tulorajaan ja ennakonpidätysprosenttiin. Jos ilmoitettujen palkkatietojen mukaan tuloraja on ylittymässä, on palkansaajan syytä tilata muutosverokortti Verohallinnolta.

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja