Tuokolle WWF:n Green Office -sertifikaatti!

Me Tuokolla olemme sitoutuneet toimimaan ympäristövastuullisesti ja olemme mukana WWF:n Green Office -verkostossa. Tunnustuksena ympäristötoimistamme saimme 13.2.2023 WWF:n Green Office -sertifikaatin, joka osoittaa, että toimintamme vastaa WWF:n asettamia kriteerejä ja olemme sitoutuneet ympäristötoimiemme parantamiseen myös jatkossa.

Aloitimme Green Office -työn viime vuonna. Osana ympäristöohjelmaa teimme selvitystyötä lähtötilanteestamme mm. selvittämällä energian- ja vedenkulutusta, kierrätysmahdollisuuksia sekä paneuduimme hankintojemme vastuullisuussertifiointeihin. Tietojen pohjalta teimme oman suunnitelman vuosille 2022–2023. Ympäristöohjelmaa sekä sen mittareita ja tavoitteita tullaan jatkossa päivittämään vuosittain.

Ympäristöohjelman tarkastuksen läpäisivät ja sertifikaatin ansaitsivat kaikki toimistomme (Helsinki, Tampere, Lappeenranta ja Oulu).

Ensimmäisessä tarkastuksessa saimme erityiskiitosta etenkin sitoutumisesta ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen, sähkönkulutuksen vähentämisestä sekä ympäristöasioiden huomioimisesta hankinnoissa. Hyvän palautteen lisäksi saimme erinomaisia kehittämisehdotuksia. Seuraava tarkastus tullaan tekemään toimistoillemme kolmen vuoden päästä.

WWF:n tekemä tarkastus varmistaa sen, että organisaatiomme on täyttänyt Green Office -kriteerit ja työskentelemme ympäristöohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Organisaatiomme on siis todistetusti ympäristövastuullinen yhteistyökumppani!

Mikä WWF Green Office?

WWF Green Office on maailman johtavan ympäristöjärjestön WWF:n Suomessa kehittämä ja ylläpitämä ympäristöjärjestelmä, joka toimii organisaatiomme ympäristöjohtamisen välineenä. Green Officen avulla olemme rakentaneet omiin tarpeisiimme sopivan ympäristöohjelman, jonka mukaan pienennämme työpaikkamme hiilijalanjälkeä ja käytämme luonnonvaroja säästeliäästi.

Green Office -toimistona olemme sitoutuneet noudattamaan WWF:n kriteerejä. Ohjelmaan kuuluvat mm. sähkönkulutuksen vähentäminen, ympäristöasioiden huomioiminen hankinnoissa sekä tehokas kierrättäminen. Seuraamme aktiivisesti yhteistä ympäristöohjelmamme ja sen tavoitteiden toteutumista ja raportoimme tiedot vuosittain suoraan WWF:lle.

WWF Green Office Läpi meni!

Kymmenen Green Office -kriteeriä, joita olemme sitoutuneet noudattamaan:

  1. Viestimme työyhteisössä Green Office -käytännöistä ja kannustamme henkilökuntaa ympäristöystävällisiin tekoihin.
  2. Edistämme toimitilojen energiatehokkuutta.
  3. Suosimme uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.
  4. Vähennämme sähkönkulutusta.
  5. Otamme ympäristöasiat huomioon hankinnoissa.
  6. Suosimme kestotuotteita.
  7. Kierrätämme ja lajittelemme tehokkaasti.
  8. Suosimme tarjoiluissa kasvipohjaisia tuotteita ja kestävää kalaa.
  9. Otamme huomioon kestävän liikkumisen periaatteet.
  10. Sitoudumme ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen.
Edellinen Seuraava

Kirjoittaja