Tuokon uudet KLT-kirjanpitäjät sekä tilintarkastajatutkinnon suorittaneet

Onnea Tuokon uudet KLT-kirjanpitäjät Pauliina Enqvist, Pirjo Kabanow ja Katre Soukko sekä tilintarkastajatutkinnon tänä vuonna suorittaneet Topias Hirvonen (HT- ja KHT-tutkinnot), Keijo Kaulio (JHT-tutkinto) ja Saija Väisänen (KHT-tutkinto)!

Mikä KLT?

KLT on taloushallintoalan asiantuntijatutkinto. KLT-tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on riittävä kaupallinen koulutus ja usean vuoden käytännön työkokemus. Tutkinnon tentti sisältää laskentatoimen sekä oikeustieteen tehtäviä. Tutkintoon kuuluva tenttitilaisuus järjestetään vuosittain. Suomessa on tällä hetkellä n. 3 000 KLT-asiantuntijatutkinnon suorittanutta henkilöä.

Mikä HT/KHT/JHT?

HT, KHT ja JHT ovat suojattuja ammattinimikkeitä, ja niitä saavat käyttää vain tilintarkastuslain mukaisesti hyväksytyt tilintarkastajat. HT-tutkinto on tilintarkastusalan perustutkinto. HT-tutkinnon jälkeen henkilö voi suorittaa KHT- ja JHT-tilintarkastajan tutkinnot. KHT-tutkinto viittaa yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksiin. JHT-tutkinto viittaa julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksiin. Tutkinto järjestetään kerran vuodessa. Suomessa järjestettävistä tilintarkastajatutkinnoista vastaa PRH:n tilintarkastusvalvonta.

Kouluttautuminen Tuokolla

Asiantuntijamme ovat suurin vahvuutemme. Henkilöstömme osaamisen kehittäminen on meille tärkeää. Ammatillinen kehittyminen varmistetaan ajankohtaisella ja säännöllisellä koulutuksella. Kannustamme henkilöstöä osallistumaan koulutuksiin ja huolehdimme siitä, että kouluttautuminen on mahdollista kaikille.

Järjestämme Tuokolla säännöllistä, organisaation omaa sisäistä koulutusta, joka sisältää vuosittain useita ajankohtaisia koulutustapahtumia. Yhtiömme koulutusryhmä valmistelee säännöllisesti toistuvien koulutustapahtumien lisäksi myös useamman kerran vuodessa järjestettävät koko päivän koulutuspäivät. Koulutuksien aiheet vaihtelevat esitettyjen toiveiden sekä tarpeiden mukaan. Tänä vuonna koulutuksia on järjestetty mm. verotuksen ja kirjanpidon eroista, erilaisten järjestelmien käytöstä, arvonlisäverotuksesta ja riskienhallinnasta. Sisäisten koulutuksien lisäksi järjestämme myös usein erilaisia ulkopuolisten kouluttajien tai tahojen organisoimia teemakohtaisia koulutuksia.

Osana ammattitaitomme ylläpitoa ovat myös ulkopuolisiin koulutuksiin osallistuminen. Kannustamme henkilöstöämme erilaisten tutkintojen suorittamiseen. Tutkintoihin valmistautumista tuemme mm. palkallisella lukulomalla sekä erilaisilla valmentavilla koulutuksilla ja valmennuskursseilla.

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja