Tilinpäätös

Veroilmoitus

Lisääntyneet vaatimukset viranomaistaholta – Luota ammattilaisen apuun veroilmoituksen laadinnassa

Veroilmoituksen nykytrendi on ollut tietojen yksityiskohtaisempi kerääminen viranomaisen taholta. Tämä näkyy lisääntyneinä liitelomakevaatimuksina. Tärkeää on antaa oikeansisältöinen veroilmoitus, jolloin vältetään ylimääräiset verokustannukset ja tarpeettomat riskit. Siten veroilmoituksen lukujen tarkastaminen ennen lähetystä on myös olennainen osa työtämme ja laadunvarmistusta. Tarpeen tullen käytämme myös omia veroasiantuntijoitamme varmistamaan tietojen ja lukujen oikeellisuutta. Antamatta jätetystä, puutteellisesta tai virheellisestä veroilmoituksesta voi olla seurauksena veronkorotus tai myöhästymismaksu. Ääritapauksessa kyseeseen voi tulla myös rikosoikeudellinen vastuu.

Veroilmoituksen määräaika ja mahdollisen lisäajan hakeminen

Osakeyhtiöiden veroilmoitus tulee antaa neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Veroilmoituksen tulee perustua yhteisön tilinpäätökseen ja tiedot tulee antaa suoriteperusteisesti. Joskus saattaa eteen tulla tilanne, että veroilmoituksen jättämiselle tarvitaan lisäaikaa. Avustamme myös mahdollisen veroilmoituksen jättämisen lisäajan hakemisessa. Hakemuksen voi tehdä OmaVerossa tai vaihtoehtoisesti myös paperilla. Veroilmoituksen antamiseen on haettava lisäaikaa viimeistään veroilmoituksen viimeisenä palautuspäivänä. Lisäaikaa voi saada vain, jos pyyntöön on erityisiä syitä esimerkiksi äkillinen sairastuminen. Riittäviä syitä eivät ole esimerkiksi työkiireet, tietotekniset ongelmat tai loma. Kokemuksemme mukaan lisäaikaa voi saada kahdesta neljään viikkoon.

Veroilmoituksen määräajat vuonna 2024

VeroilmoitusMääräaika
Osakeyhtiöt30.4.2024, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2023
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat2.4.2024
Elinkeinoyhtymät2.4.2024
Maatalouden harjoittajat2.4.2024
Metsätalous29.2.2024*
Kiinteistöyhtymät sekä metsä- ja maatalousyhtymät29.2.2024
Alkutuottajat29.2.2024
Yhteisetuudet7.5.2024, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2023
*) Metsätalouden veroilmoituksen palautuspäivä on 2.4.2024, jos lisäksi on palautettava maatalouden veroilmoitus tai elinkeinotoiminnan veroilmoitus.

Veroilmoitusten lähettäminen

Marraskuusta 2017 alkaen yhteisön on annettava veroilmoitus sähköisesti. Paperilla veroilmoituksen voi antaa vain erityisestä syystä. Ilmoitus liitteineen voidaan antaa joko OmaVerossa tai esim. taloushallinto-ohjelman muodostamana tiedostona. Ilmoittamiseen tilitoimisto tarvitsee asiakkaalta suomi.fi valtuutuksen, jotta asiointi yrityksen puolesta onnistuu. Suomi.fi-tunnistus on julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen tunnistuspalvelu.

Muut viranomaisilmoitukset

Vuosittain yrityksille syntyy muitakin viranomaisilmoittamisvelvoitteita vuosittaisen tuloveroilmoituksen, kuukausiarvonlisäveroilmoittamisen sekä palkkahallintoon liittyvien ilmoitusten lisäksi. Näissäkin ilmoituksissa tärkeää oikea-aikaisuus sekä oikeat tiedot. Myöhästymisistä seuraa turhia viivästysmaksuja ja veronkorotuksia. Hoidammekin puolestasi mm.

  • osinkojen vuosi-ilmoitukset
  • osakkaille yhtiön maksamat korko- ja vuokratuotot, royaltituotot
  • osakaslainailmoitukset

Lisäksi avustamme yrittäjän henkilökohtaisissa veroilmoituksissa. Seuraamme ennakkoverojen riittävyyttä ja tarvittaessa haemme muutosta ennakkoveroihin.

Kokeneiden kirjanpitäjiemme lisäksi oma vero-osastomme selvittää ja auttaa erilaisissa verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lue uusimmat julkaisumme

Asiantuntijamme

Meri Väinölä

Meri Väinölä

Head of Accounting & Outsourcing Services, HT, Partner
+358 40 834 0066