Virtuaalivaluttojen verotus

Virtuaalivaluuttojen verotus

Virtuaalivaluutoista vain niukasti virallista sääntelyä

Virtuaalivaluutalla tarkoitetaan digitaalisessa muodossa olevaa arvoa, jota keskuspankki tai muu viranomainen ei ole laskenut liikkeeseen. Se ei ole laillinen maksuväline, mutta sitä voi käyttää maksuvälineenä, sekä siirtää, tallentaa ja vaihtaa sähköisesti.

Virtuaalivaluutasta tai sen käytöstä on vain niukasti virallista sääntelyä, mistä syystä sen käyttöalan on katsottu kuuluvan sopimusvapauden piiriin. Virtuaalivaluuttoja voidaan vaihtaa virallisiin valuuttoihin, toisiin virtuaalivaluuttoihin sekä erilaisiin palveluihin ja muihin hyödykkeisiin. Virtuaalivaluuttoja hankitaan ja vaihdetaan yleisesti myös tavanomaisten sijoitusinstrumenttien tapaan, eli tuloja pyritään hankkimaan suotuisan arvonkehityksen avulla. Myös ns. louhimalla voi saada tuloja, jotka maksetaan esimerkiksi uutena virtuaalivaluuttana.

Verohallinto pitää virtuaalivaluuttoina kaikkia määritelmän täyttäviä virtuaalivaluuttoja, riippumatta siitä, mihin niiden arvo tai sen kehittyminen on sidottu. Virtuaalivaluuttojen verotuskohtelu on muotoutunut oikeuskäytännön perusteella nykyiseen muotoonsa, varsinaista lainsäädäntöä virtuaalivaluuttojen verotuksesta ei vielä ole.

Virtuaalivaluutan käyttäminen realisoi luovutusvoiton

Yksityishenkilön saamaa tuloa virtuaalivaluutan luovuttamisesta pidetään omaisuuden luovuttamisesta saatavana pääomatulona, siis luovutusvoittona. Luovutukseen sovelletaan kaikkia omaisuuden luovutusvoittoverotukseen liittyviä säädöksiä, kuten hankintameno-olettamaa. Huomionarvoista on, ettei virtuaalivaluuttaan kohdistuvaa menetystä, esimerkiksi konkurssitilanteessa, voida vähentää luovutustappioon rinnastuvaan menetyksenä, koska virtuaalivaluutta ei ole arvopaperi.

Virtuaalivaluutan käyttäminen realisoi aina luovutusvoiton tai -tappion laskennan. Merkitystä ei ole sillä, hankitaanko virtuaalivaluutalla jokin palvelu, esine tai muu hyödyke, vai vaihdetaanko se toiseen virtuaalivaluuttaan tai viralliseen rahaan, esimerkiksi euroiksi. Voittoa tai tappiota laskettaessa virtuaalivaluutat katsotaan käytetyksi siinä järjestyksessä, kun ne on hankittu, ellei muuta näytetä.

Louhinnasta verollista tuloa

Louhimalla saatua tuloa, siis uutta virtuaalivaluuttaa tai muuta tuloa, pidetään saajansa ansiotulona. Tulo katsotaan saaduksi sillä hetkellä, kun louhinnan perusteella saatu virtuaalivaluutta tai muu vastike siirtyy louhijan tilille, virtuaalilompakkoon tai muutoin hänen hallintaan. Louhimisella saadun tulon hankkimiseen suoraan liittyvät kulut voi vähentää tulon hankkimisesta aiheutuneina kuluina. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi louhintaan kohdistuvat laiteista ja sähköstä aiheutuneet kulut.

Tulot on ilmoitettava verottajalle

Suomessa yleisesti verovelvollisen saama virtuaalivaluuttaan perustuva tulo on ilmoitettava verottajalle riippumatta siitä, mistä se on saatu. Ilmoitus on tehtävä viimeistään tulon realisoitumisvuoden veroilmoituksella. Jotta tulot voidaan ilmoittaa oikein, virtuaalivaluuttojen hankkimisesta, saamisesta ja käyttämisestä sekä kuluista on pidettävä muistiinpanoja. Verottajalla on myös oikeus tarkastaa verovelvollisen muistiinpanot. Jos asianmukaisia tulo- ja menotietoja ei pyydettäessä esitetä verottajalle, verotus voidaan toimitta arvioimalla. Tästä syystä oman oikeusturvan kannalta on tärkeää kirjata virtuaalivaluuttojen käyttöön liittyvät tapahtumat riittävän tarkasti ja eriteltyinä sekä säilyttää tapahtumat todentavat tositteet.

Mietityttääkö virtuaalivaluuttojen verotus? Ota yhteyttä asiantuntijaamme Otto Murtomäkeen (yhteystiedot alla).

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja