verovapaat matkakustannukset tax exempt

Vuoden 2023 verovapaat matkakustannukset

Verohallinto on julkaissut vuoden 2023 verovapaat matkakustannukset. Työnantaja voi maksaa työmatkoista aiheutuneita verottomia kustannuksia työsuhteessa oleville työntekijälle. Työmatka voi olla esimerkiksi käynti asiakkaan luona. Tässä artikkelissa ei käsitellä yleishyödyllisen yhteisön vapaaehtoistyöntekijöille maksamia matkakustannusten korvauksia. Niihin on oma verottajan ohjeistus

Luottamushenkilöille (esim. hallituksen jäsenille) jotka eivät ole työsuhteessa voidaan myös maksaa verovapaita korvauksia samoilla edellytyksillä, kun työntekijöille. Korvauksia voidaan maksaa kokoukseen tehdystä matkasta.

Huomioithan, että matkakorvauksia ei makseta työpaikan ja kodin välillä olevalta matkalta ja kustannuksista tulee aina tehdä matkalasku kuitteineen.

Lisäksi huomioitavaa on, että verovapaista korvauksista ei tarvitse tilittää ennakonpidätystä tai maksaa niistä työnantajan sivukuluja (esim. TyEL-maksut). Joissakin työehtosopimuksissa on voitu sopia esimerkiksi verottajan päätöksiä suuremmista päivärahoista. Näissä tapauksissa työehtosopimusten korvaukset ovat verovapaita vain Verohallinnon linjaamaan enimmäismäärään saakka. Tätä ylittävistä osista tulee pidätykset ja maksut hoitaa normaalisti.

Kilometrikorvaus, omalla henkilöautolla0,53 € / km
Kotimaan kokopäiväraha48,00 €
Kotimaan osapäiväraha22,00 €
Ateriakorvaus12,00 €

Kilometrikorvaus

Kilometrikorvaus voidaan maksaa verottomana, kun työntekijä ajaa omalla, perheenjäsenen tai muulla hallinnoimallaan autolla työmatkaa, jonka työnantaja on määrännyt työtehtävien hoitamiseen. Kilometrikorvausta ei makseta työpaikan ja kodin väliltä olevalta matkalta. Kilometrikovauksen peruskorvaukseen (0,53 €) tulee korotuksia, jos kyydissä on henkilöitä tai koneita, tai jos työntekijä vetää peräkärryä.

Päivärahat

Päivärahat korvaavat työmatkasta aiheutuneita kuluja, ruokailuja ja muita kustannuksia. Päiväraha ei kuitenkaan korvaa matkustamista esim. matkalippuja tai majoitusta eikä hotellikustannuksia. Kotimaan päivärahaa voidaan maksaa, jos matkakohde on työpaikalta tai asunnolta yli 15 kilometrin päässä ja kestää vähintään kuusi tuntia. Korvaus maksetaan aina matkavuorokausittain eikä kalenterivuorokausittain (24 tunnin jaksoissa). Työmatka voi myös alkaa muualta, kuin kotoa, esimerkiksi majoituspaikalta, hotellilta tai toissijaiselta työpaikalta.

Ulkomaan päivärahaa maksetaan, kun matkustetaan ulkomaille. Verottajan sivuilta voi tarkistaa maankohtaisen päiväraha enimmäismäärän.

  • Kokopäiväraha maksetaan, kun työmatkan kesto on yli 10 tuntia ja kun viimeinen täysi matkustusvuorokausi kestää yli 6 tuntia.
  • Osapäiväraha maksetaan, kun työmatkan kesto on yli 6 tuntia, mutta alle 10 tuntia ja kun viimeinen täysi matkustusvuorokausi kestää yli 2 tuntia, mutta alle 6 tuntia.
  • Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, kotimaan päiväraha puolitetaan. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kahta ja osapäivärahan yhtä ilmaista ateriaa.

Ateriakorvaus

Ateriakorvaus voidaan maksaa, jos työntekijä ei ole oikeutettu päivärahaan, eikä hänellä ole mahdollisuutta aterioida tavanomaisella ruokapaikalla. Korvausta varten tulee tehdä kirjallinen selvitys, esimerkiksi ajopäiväkirja, sekä liittää mukaan matkaan liittyvät kuitit.

Seuraavat tiedot tulee kirjata matkalaskuun:

  • Matkan tarkoitus
  • Kohde sekä ajettu matka/reitti tarvittaessa
  • Ajankohta, työmatkan alkamis- ja päättymisaika
  • Matkustamistapa
  • Ajetut kilometrit, matkamittarin lukemat, jos maksetaan kilometrikorvauksia
  • Muut kustannukset, kuitit

Esimerkkejä

Esimerkki 1

Työntekijä lähtee kotoa maanantaina klo 9.00 asiakkaalle ja palaa keskiviikkona illalla klo 21.00 asiakkaalta kotiin. Työmatka kestää yhteensä 60 tuntia eli kaksi vuorokautta ja 12 tuntia. Työntekijä on tällöin oikeutettu kolmeen kokopäivärahaan. Keskiviikolta maksetaan myös kokopäiväraha, koska matkustusvuorokausi ylittää 6 tuntia.

Esimerkki 2

Työntekijä menee omalla autolla kahden päivän työnantajan maksamaan seminaariin. Matka alkaa maanantaina 9:00 ja päättyy tiistaina kello 13:30 Seminaariin hintaan sisältyy ensimmäisenä päivänä kaksi ateriaa ja tiistaina lounas. Työntekijä olisi oikeutettu ilman aterioita maanantaina kokopäivärahaan ja tiistaina osapäivärahaa (viimeisen matkustusvuorokauden kesto 5 tuntia 30 minuuttia). Koska työntekijä on saanut kurssin hintaan kuuluvat ateriat, puolitetaan sekä koko- että osapäivärahat. Työnantaja maksoi myös työntekijälle hotellimajoituksen, johon kuului aamupala. Koska aamupala sisältyy hotellin hintaa, ei sillä ole vaikutusta päivärahoihin.

Esimerkki 3

Työntekijä lähtee omalla autollaan omalle työpaikalleen. Työpäivän aikana hän käy kahden asiakkaan luona ja jälkimmäisen asiakkaan luota työntekijä ajaa suoraan kotiin käymättä omalla työpaikallaan. Kilometrikorvaukset maksetaan omalta työpaikalta asiakkaiden luo ja kotiin, mutta ei kodin ja oman työpaikan väliltä.

Edellinen Seuraava

Kirjoittaja